Acı anıları hafızadan gidermek olabilir mü?

Akşam’dan Sibel Ateş Yengin’in haberi..

BUNALIM TEDAVİSİNDE AKILLICA
Emdr (Ayn Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Baştan Işleme), çekişme stresi, taciz, tabii afetler, çocukluk döneminde yaşanan ızdırap durumlar, yaşadığımız gelişigüzel psikolojik sorun yahut erinçsiz edici hayat deneyimlerinin sebep olduğu birey sorunların yanında, korkular, ur bozuklukları, bunluk, takat sınırı kaygısı, ürkü illet, üst algısının bozukluğu, çocuklarda sadme belirtileri, yas, kronik veca ve apayrı sorunların tedavisinde kullanılan tıpkısı psikoterapi yaklaşımıdır. EMDR, psikodinamik, kognitif, davranışsal ve danışan merkezli yaklaşımlar kadar çokça mebzul bildik ayrımlı yaklaşımların öğelerini tıpkı araya getiren bire bir yöntemdir. Yani; henüz esbak dönemlere ait huysuz anıların çözülmesini terazi, huzursuz edici uyarıcıların duyarsızlaştırılması, gelecekte elan gür fonksiyon gösterilebilmesi üzere uygun duyguların, tutumların, becerilerin ve istek edilen davranışların yerleştirilmesi sürecidir.

UÇAĞA MI BİNEMİYORSUNUZ?
Örneğin, benzeri dirilik ilçe geçiriyor. Kazanın üzerinden yıllar geçmesine rağmen arabaya, uçağa evet üstelik  gemiye binemiyor; kazaya dayalı görüntüler, sesler evet da fikriyat kontrol edemediği bir 
şekilde aklına geliyor. Bu danışanla kaza anısını EMDR yöntemiyle çalışıyoruz. Böylelikle, yine o kaza anına baktığında kişinin çor derecesi balaban ölçüde azalıyor. Alakasız kabil gözüken zamanlarda aklına kazayla ilgili sahnelerin gelmesi üstelik aynı şekilde azalıyor. Güç, esasen oralara gidebiliyor ve arabaya binmeye başlayabiliyor. 

İLİŞKİNİZİ DAHA DOLGUNCA YÖNETEBİLİRSİNİZ
Bugün mail ilişkilerini yürütmekte külfet çekmekte olan tıpkı yaşama var diyelim. Bu kişiyle çalışmaya başladığımızda, geçmişinde boşlama, metrukiyet, dışlanma gibi bugün dönüp baktığında halen 
kendisini huzursuz fail hatırat olduğunu görebiliyoruz. Bu anılardan hangisiyle çalışacağımızı belirliyor ve bu anıyı EMDR yöntemiyle çalışıyoruz. Bu müddet ortamında, yadigâr zaman bundan sonra kişiyi eskisi kadar huzursuz etmemeye; o resme baktığında kendisinde eskisi kadar kırıcı duygular yaratmamaya başlıyor. Bugünkü ilişkilerini birlikte daha bol yönetebilir hale geliyor. Ayrıca, EMDR ’nin ilkin, ferah ve zıt adale ağrılarıyla sabahları vücutta tutukluk, bezginlik kabilinden yakınmalara neden olan bire bir çor adına aşina ve Türkiye ’de 1,3 milyon insanı etkileyen Fibromiyalji doğmak amacıyla, vakayiname balkı, migren, kronik usanç ve diğer somatoform bozuklukların tedavisinde da etkin olduğu gözlemlendi.  

TRAVMATİK ANIYI YAŞARKEN
EMDR anılarla meşgul. Danışan, travmatik anıyı baştan yaşarken, benzeri zamanda “deminden ve buradadır.” Terapistin işi danışanın bu dengeyi tutturmasına koruyucu olmaktır. Danışan travmatik yaşantının içine çokça girerse mantalite anıyı işleyemez. Birkaç girerse dahi işleyemez. 

Rastgele ne tıpkısı sorun çalışılırken travmatik andaç “işlenebiliyorsa” EMDR uygulanabilir demektir. Gebelik, tutarga, yetersizlik ve nefis bölünmesi kabilinden durumlarda dikkatli hazırlanmak ve mahsus durumlarda EMDR ’ı yollamak gündeme gelebilir. Çocuklarda ve andıran tarihli travmatik yaşantılarda farklı protokoller aplikasyon yoluna gidilir.    

HAFIZADAKİ ACI ANILAR SİLİNİR Mİ?
Adam zihni yalnızca iyi ve keskin anıları kaydeder, nahif-kuvvetsiz anıları kaydetmez. Zihnin en cesim fonksiyonlarından biri; dokunakli anıları sönük ağıl getirmektir. Yani anının verdiği rahatsızlığı gidermektir. Bu nedenle yıllar önceki bize haddinden fazla acılar yaşatan bir anıya dönüp baktığımızda, daha çok tek erinçsiz etmediğini görürüz. Basiret kimi vakit bu işlevini adına getiremez. EMDR tıkanan bu süreci yeniden işler ayla getirir. Hatırat silinmez.  

PANIK ATAKTA BAŞARI ORANI YÜKSEK  
Panik sorunu travmatik yaşantıyla yakından ilgilidir. Bu yüzden EMDR ’ın sükse oranı yüksektir. EMDR “bodur süreli terapiler” içinde meydan alır. Averaj 8 – 12 seans, kimi vakit elan birkaç, kimi zaman da daha etraflı sürer. Kesme adına birçok projeksiyon süreceğine dair stabil ayrımsız miktar isnat etmek ya birlikte tahminde bulunmak maatteessüf benzer değil. Bu, danışana bakarak, yaşanan problemin etrafında süregitmiş olan yaşam düzenine göre değişebilmektedir. Nedeniyle danışanın kaçıncı seanstan bilahare ferah hissetmeye başlayacağına bile makul aynı vizyon sayısı bağışlamak akıllıca olanaksız. Fakat terapötik çalışmada kurulan alım satım danışanın gani hissetme sürecine zat doğası gereği katkıda bulunabilmektedir. Ara Sıra yalnızca ayrımsız evet bile beş altı seansta danışanın mesele olarak tanım ettiği mesail ortadan kalkabilmektedir.

TERK EDİLENE TILSIM EVET MU?
EMDR ’ın makul sorun alanları üzere hususi adına geliştirilmiş protokolleri bulunmaktadır: Örneğin; fobiler, kronik yarım baş ağrısı ya birlikte takat sınırı kaygısı üzere. Tecezzi ya birlikte kayıpla ilişkin sorunlarda da özel protokoller uygulanır. Yalnızca bu konuları hedefleyerek harıldamak, görece kısa müddet alabilmektedir. Araştırmalar, EMDR yaklaşımıyla planlı terapilerin sonucunda geriye dönüşlerinin çokça bulunmaz olduğunu göstermektedir. 

ACI VERMEYEN ANI KALIR 
Bulunmayan sıfır acılar değil, anıdır. Tıpkı anıyı hatıra özne bileşenler; izlenim, ihtisas, anıyla ilgili bellek ve beden duyumudur. Huzursuz fail duygular, düşünceler ve beden duyumları etkisiz ayla geldiğinde yani daha çok rahatsız etmediklerinde geriye “elem vermeyen” hatırat kalır.

Bir Cevap Yazın