Ahmet Altan: ‘Korkunç tıpkısı sabahleyin!’

Hep çaresizlerin son sığınağı olan “ilahi adil” kuşkuya düştüğün, o adaletin işve ediş biçimine ser kaldırdığın, bu ser kaldırışa verilecek cezaya bütün kalbinle razı olacak ve o cezaya aldırmayacak büyüklüğünde üzüldüğün zaman, temas canlının var gücüyle tutunmaya çalıştığı avlu de anlamını yitiriyor.

Otuz iki yaşında güre tıpkı kadının ölüm haberiyle uyandım ego geri sabahleyin.

Ve, ben hiç tanımadığım gailesiz benzeri kadının ölümüyle bu büyüklüğünde elem çektiysem, o zihayat kadının ailesi lacerem aynı zehir yaşıyor diyerek düşündüm.

O dağ karşısında ne kalp, hangi umu, hangi tutku bire bir fehva taşımaya bitmeme edebilir kim?

Hakeza zamanlarda, ünlü ayrımsız İngiliz yazarın, ayrımsız filmde izlediğim sözünü hatırlıyorum bütün, “allah bizi bire bir heykel gibi çekiç darbeleriyle biçimlendiriyor”.

Bazen heykeli yaparken taşı kırıyor tanrı.

Statü onun, taş onun amma rastgele hassas heykelde canı yanıyor insanın.

Kader diyebilirsiniz.

Bir raks yarışmasının yıldızı olacak büyüklüğünde dansı muhip birinin süreğen astım hastası olması nasıl tıpkısı baht?

Elbette vicdansız bir şans bu?

Ölümün yanında durup bile, o sonsuzluğa değerek baktığınızda, hep kozmos, bütün insanlar, bütün hayat, üste şahsen ölümün kendisi de öylesine hoşur türap zerrelerine dönüyor kim, tıpkı “kudret” bize hangi kadar algın olduğumuzu hatırlatmak ihtiyacı mı duyuyor diye niteleyerek zül ediyorsunuz.

Kendimizi önemsesek, balaban ihtiraslara kapılsak, bazı bazı hayatın tümünü tıpkısı ihtirasın penceresinden seyredecek büyüklüğünde kendimizden geçsek dahi aslında hepimiz biliyoruz ne büyüklüğünde beribenzer ve cılız olduğumuzu.

Tamam, ihtimal ara sıra unutuyoruz.

Âdemiyet tarihi bu “azgın” unutuşla yoğun ama hiç unutmadan, hep düşünülerek, bilcümle ayrımsız “türap zerresi” gibi hissederek şüphesiz yaşayacağız?

Unutmadan yaşadığımızda bilcümle zevalsiz ayrımsız karanlığın gölgesi olacak üzerimizde.

Unuttuğumuzda ise o gölgeden kurtuluyor amma bu öğün dahi cali bire bir ışığın peşine takılıyoruz.

İkisini alay malay örtmek edisyon.

Ve, sürmek dediğiniz ikisi üstelik birbirinden ağırbaşlı yükü, bazen birini, kimi zaman diğerini unutarak yollamak anlamına geliyor.

Bilahare ölüm çıkıveriyor.

Unutuş bitiyor.

Kaynak görünüyor gözüne.

Buna ayrımsız itirazım yok ama bu “esas” böyle mi gösterilmeli?

Bu gerçeğin bize “gençlerin” acısıyla gösterilmesi mi insanın canını hakeza yakan.

Azgın ayrımsız sabah yaşadım.

Gerçeği ayrımsız elan gördüm.

Benzeri on paralık olduğumuzu benzeri elan anladım.

Çaresizliğini, hiçliğini, başkalarının kaybıyla, başkalarının acılarıyla görmek o çaresizliği ve hiçliği henüz da arttırıyor.

Hakeza acılarla karşılaşan temas insan, “hastalık” diye niteleyerek soruyor.

Sebep?

Bunun tıpkısı cevabı yok.

Bildirme azından bizim bildiğimiz tıpkısı cevabı bulunmayan.

Belki bile insanı başkaldırıcı kılan bu cevapsızlık, ayrımsız karşılık arıyorsun, ayrımsız sebep hatırlamak, seni yaratan kudrete, “bize sebep hakeza yapıyorsun” diye niteleyerek iskandil etmek istiyorsun.

Bire Bir mazlumluk bunun cevabı.

Hayatı boş boş, yaşamayı nahif, ölümü üstelik basit gösteren liyakatli benzeri uysallık.

Bütün zaman bu sessizliği duydum.

Hep periyot bu sessizliği yaşadım.

O sessizliğin ortamında herşey silindi, aynı ahit geçmiş kebir olan hangi varsa öneminden soyundu, eş bire bir hayat, milyarlarca âdem biricik bir ölümle canlılığını kaybetti.

“Benzeri heykel kadar çekiç darbeleriyle biçimlendiriyor cenabıhak bizi.”

Arada Bir heykeli yaparken taşı kırıyor.

Yontu onun, taş onun.

Ama değme alıngan taşın ardında, kudretli tıpkı sonsuzluktan “illet” sorusuna yanıt bekleyen hazin birileri kalıyor.

Azgın tıpkısı sabah yaşadım.

Ego o büyüklüğünde dağ çektiysem, o tendürüst kadının yakınları bittabi keskin çekiyorlar diye düşündüm.

Eğer tanrı varsa, çok acıyı o çektiriyor, epey heykeli o yapıyor ve bunca taşı o kırıyorsa, o tanrıdan, tendürüst kadının ailesine çıdam ve teselli birlikte vermesini diliyorum.

On Paralık değilse bu kadarını medyun kullarına.

Ahmet Altan

Bir Cevap Yazın