Amme çalışanına 4 sava ansızın!

Takvim’den Hazal Ateş’in haberine bakarak hükümet memur sendikalarıyla imzalanan toplu geçim görüşmelerinde uzlaşmaya varılan başlıklara ilgili çalışmayı şekillendirdi. Buna bakarak, yıpranma sistemi ile erken tekaütlük, memura perestiş kolaylığı, almanak izinlerin devri ve 4C’lilerin aşamalı olarak kadroya alınması konusunda görüş birliğine varıldı. Kamudaki üniversite mezunu işçiler işyar kadrosuna alınırken, sağlık çalışanlarının yıpranma hakkı de düzenlenecek.

EMEKLİ YASASI MASADA
Meclis, yılbaşına kadar ağırlıklı kendisine iktisat yasaları için çalışacak. SSK ve Deste-Düzem emeklilerinin maaş zamlarının eskimemiş yıldan geçmiş yapılması, melfuf sendrom artışları, stopajda sürenin 5 sene uzatılması kabil tasarılar rüçhan kendisine yasalaştırılacak. Ayrımsız yandan üstelik yeni minimal sevap ve şişman sözleşmede oransal artışla bu arada uzlaşılan sosyal haklara ait adımlar hayat geçirilecek. Heybet Personel Başkanlığı, işyar sendikalarıyla imzalanan şişko geçim görüşmelerinde uzlaşmaya varılan konularda mevzuat değişiklikleri için faaliyet başlattı.

İşte bu çalışmalar…

55 BİN PERSONEL ALINACAK
Hükümet, 3 aylık bütçe tasarısını Divan’e sundu. Buna göre, kamu idareleri, hususi bütçeli idareler, aranjör kurumlar 3’er aylık dönemde 2015 yılı bütçesinin kelle ödeneklerinin belli oranları karşılığı bulunacak miktar kadar karşılık kullanabilecek. Amme görevlilerine ilişik toplanmış tayin sayısı sınırları 40 binden 55 bine çıkarılıyor. 2016 Yılı Merkezi Idare Eğreti Bütçe Kanunu Tasarısı, 1 Karı 2016-31 Mart 2016 tarihlerini kapsıyor. Tasarıyla kamu idarelerinin talim elemanları ile görevli kadrolarına yapılacak tayin sayısı sınırı tespit edildi.

ÇALIŞAN ANNELERE BINDI
Yeni dönemde ayrıca müteharrik anneler için yetişkin düzenlemeler yapılacak. Seçme beyannamesinde ve hükümet programında yer verilen tensikat kolaylıkla hayata geçirilecek. Bu kapsamda kamuda etkin annelerin gelişim saatleri çocuklarının meslek saatleri ile tınlamalı ağıl getirilecek. Mevlit dolayısıyla ücretsiz izinde geçen sürelerin memurluk kıdeminde değerlendirilmesi sağlanacak.

KADRO YOLDA
4C’li umum zamanlı müteharrik geçici personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına aktarılması bekleniyor. Kamu hava ve kuruluşlarında yürüttükleri görevler ve sundukları bakım itibariyle darülfünun mezunu amme işçilerinin bile memur kadrosuna alınması öngörülüyor.

ERKEN EMEKLILIK
Fiili hizmet zammından (amortisman) yararlanan amme görevlilerinin kapsamı genişletilecek. Bunun amacıyla 9 yarkurul oluşturuldu. Yürütülecek faaliyet kapsamında, afiyet çalışanları ilkin olmak üzere güçlü haddinden fazla amme çalışanının fiili hizmet zammı üzerine beklentilerinin karşılanması bekleniyor. Esenlik sektöründeki çalışanlardan kimlerin erken emeklilik üzere yıpranma hakkından yararlanacağı üzerine emek yapılıyor.

ÜCRETE TARTI AKORT
Kamuda ana ecir, hizmet farkı, başarım, ek ödenek, ibret ücreti şeklindeki ödemeler düzenlenecek. Kestirmece 50 soy ödemenin 10 başlık altında toplanması bekleniyor. Kamuda iş tanımı üstelik baştan yapılacak. Başarı ve verimsizlik dahi bedel bulacak. Kıdemli personelin bir iki mütekâmil bölgelerde fariza yapması sağlanacak. Bunun amacıyla personel heveslendirme edilecek. Yıllık izinlerin iş günü esasına bakarak düzenlenmesi için iş yürütülüyor.

Bir Cevap Yazın