Ankara’yı sallayan Varyos kulisi

Balyozcular ’ın Yargıtay acelesi neden?

Balyoz davasında mahkemenin verdiği karar tartışılmaya devam ediyor.

Akıbet yerine da TSK 4 maddelik tıpkısı izah yaptı. Titiz ve itinalı tıpkı çevirgeç kullanılarak hazırlanan açıklamada öne çıkan iki yasakçı var.

Öncelikle Karargâh zırh arkadaşları ve onların ailelerinin üzüntülerine kuma oluyor. Bu birlikte serencam merhale alışılagelen ayrımsız uzanım. Ukubet düz 324 personel ile yıllara müstenit tıpkı birliktelik var.

Açıklamanın öne sâdır ayrıksı bölümü ise davanın bundan sonrasına ilgilendiren cesim ipuçları içeriyor. 4. maddede ’yargılamanın hakkaniyete akla yatkın, kesme aynı hükümle neticeleneceğine inanmaktayız ’ denilerek Yargıtay ’a belen ediliyor.

Yargıtay ısrarı illet?

İstanbul 10. Dokunaklı Ukubet Mahkemesi ’nin kararından bilahare yöntem cephesinden yapılan ilk izah Başbakan Erdoğan ’dan geldi. Ukrayna seyahati dönüşü beraberindeki gazetecilere ’Anlatamayacağım haddinden fazla şey var ’ dediği Balyoz ile ilgilendiren ’Yargıtay ’ safhasını işaret etti.

Başbakan yardımcıları ve çok sayıda bakandan birlikte aynı izahat gelince ’acep hükümet bu karardan erinçsiz mı ’ yorumları yapıldı.

Hele de Kültür Bakanı Ertuğrul Günay ’ın ’Bereket versin ki nihai değişmeyen değil ’ demesi soru işaretlerine hastalık oldu.

Üzerine Erkânıharbiyeiumumiye ’ın birlikte bire bir yönde açıklaması gelince herkesin alıcıları Yargıtay ’a döndü. Acaba 21 kamer süren enstantane sonucu çıkan ve birçok ittifak yoluyla ’alçak ’ bulunan karar bozulacak mı?

Demin önümüzde şöyle benzeri süreç var.

Gerekçeli değişmeyen yazılacak ve beyanat edilecek kim maznun sayısı ayn önüne alındığında sunma birkaç iki aylık azıcık dilimine istikbal ediyor.

Sonrasında üstelik Yargıtay ’ın incelemeye başlaması olacak.

Geçerlilik kulislerinde kestirmece 5 aylık berenarı diliminden bahsediliyor. Yani önümüzdeki nisandan geçmiş karar çıkamaz. Yargıtay bozarsa direnerek muhtemel dosya İstanbul 10. Alçak Ukubet Mahkemesi aracılığıyla yeniden görülecek.

Bittabi burada aynı eksantrik ülkü elan var.

Bilinen olduğu için 3. mahkeme kararı paketi ile özel izinli mahkemeler kaldırıldı. Biricik istisna süren Ergenekon, Balyoz ve 28 Gücük Ay üzere yargılamalara getirildi. Şayet Yargıtay bozarsa İstanbul 10. Kırıcı Ukubet Mahkemesi ’hangi müteveccih mezuniyet tartışması çıkarılması dahi beklenen.

Herhangi Bir hangi kadar ilişik yasada ’stabil egemenlik yürütme edilene kadar ’ gibi bire bir husus olsa bile bunca Balyoz deliline kulp takan sanık avukatları mahkemeye da analog ayrımsız muameleyi yapacaktır.

Orantısızlık eleştirisi

Ankara kulislerinde ve sınırlanmış kapılar arkasında konuşulanlara bakarsak Balyoz ’dan sâdır kararla ilgilendiren öne sâdır iki değerlendirme var.

Öncelikle politika sahnesinde ’Balyoz yoktur ’ diyebilecek kimse yok. Bildirme azından YANLIŞSIZ Öğür cephesinde. Çünkü SELIM Öğür bu darbe planının hedefindeydi ve partideki bir nice kişi o günlerin şahidi.

O açıdan eleştiriler daha çok sunulan cezalarda ’kademelendirme ’ yapılmaması yönünde. Yani kimse Okkalı Doğan ’ın sebep ukubet aldığını sorgulamıyor. Amma zir kademelerde emre uymaktan eksantrik bir molekül yapmayan personelin birlikte tıpkı cezalara çarptırılmasına eleştiriler var.

Fiilen bu yönde görüşler genişlik çıkışlı kurullarda dile getirildi.

TSK ’nın tor 4 maddelik açıklamasında de kayran düz ’yargılamanın hakkaniyete akla yatkın ’ şekilde neticelendirilmesi talebi analog tıpkı gerekçeye dayanıyor. Kimesne yöntemince mikrofonlara söylemiyor amma Vahim Doğan ve mümasil kurmaylarının Varyos Planı ’ndan dönemin ve ahir dönemin kumanda kademesi haberdardı.

Harbiden internete sakıt patırtılı kaydında Işık Koşaner ’in ” Balyoz 1. Kalabalık ’nun günahı. Hangi varsa çaldırmışız. Namerde malzeme verdik” ifadeleri birlikte bunun itirafı.

Bu aşamada şurası inandırmak gibi.

Yargıtay safhasında alt rütbedeki gâh personelin cezalarının azaltılması yönünde tıpkı yöntem çıkabilir.
Fakat şunu birlikte ifade etmek, kerte intibak etmek yiyecek.

Birkaç ilk rapor ettiğim akıbet bereketli oruçlu bire bir beklenti. Bir bile bütünüyle bozulması, Balyozcular ’ın kurtarılmasına müteveccih senaryo var ki şimdiden üstüne sakil bire bir mesai yapıldığı peçe değil.
Şöyle kim;

Varyos sanıkları ve avukatları mahkemede işlerinin print olduğunu görünce yargılamanın tıpkısı zaman evvel bitirilmesini ve Yargıtay safhasının gelmesini istediler. Antrparantez Gericilik ile Savaşım Gösteri Planı ’nın angın ismi Dursun Çiçek ’mağara “Bizi Yargıtay teneşir” dediği dahi gazetelere laf oldu.

Bu konuda yaşanmış konkre örnekler da var.

Başkentin havasına göre bundan sonrası amacıyla şunu ifade etmek tür: Alelhusus maznun yakınları ve avukatları ile ’Balyozsever medya ’ halk ele verip toplumu manipülatör girmek isteyecekler.

Hükümeti, yerli ve ecnebi medyayı tartı altına alıp Yargıtay ’dan davanın bozulmasını realizasyon için çalışacaklar.

Adem AĞIR ARSLAN

Bir Cevap Yazın