Aşkım Kapışmak: ‘Katiller sürüngen beynini kullanıyor’

Akşam’dan Emine Bıyık’ın söyleşisi..

Duyguları tanımlayamıyorlar

İnsanın üç beyni var: Sürüngen beyin, Limbik akıl ve Beyin Zarı akıl. Sürüngen bellek (barbar karın); hayatımızı sürdürmekle ilişik reflekslerimizi oluşturmakla görevlidir. Yemek, çekmek, barınmak, katmerleşmek gibi… Düşünemez ve öğrenemez. Mantığı çokça basittir. Evet bereketli evet acı ya durmalı evet kaçmalıdır. Yalnız hayatta kalmakla ilgilenir, mutluluğun hangi etmek olduğunu bilmez. Limbik bellek (birey bellek); anne-babadan öğrendiğimiz merbutiyet, şefkat, acıma, duygudaşlık, vicdan kabil duyguların saklandığı sistemdir. Beyin Zarı beyin; okumuş zekâdır. Karar vermemize, problemleri çözmemizi koruyucu peki ve okuyup öğrenmemizi sağlar. Eğer kişinin limbik beyni gelişmemişse sürüngen beyne başvuruyor. Söz Temsili mıhlı ayrımsız duygusal bağlılık kaplamak amacıyla ilişik veriyor. Dokunmayı, ilgilenmeyi ve sarılmayı biliyor. Limbik beyni gelişmeyen tıpkı çocuk okula başladığında istediğiniz büyüklüğünde bağlılaşım verin, istediğiniz özveride bulunun can beyni gelişmediği için duyguları tanımlayamıyor. Bu yüzden kesinlikle temel-babaya haddinden fazla aksiyon düşüyor. Bana bildirme çok sorulan sorulardan biri “Öldürdüğü kişinin keder çektiğini hissetmiyor mu?” Bu çok koca ayrımsız ilim; limbik beyni ufak tefek insanlar taciz, taarruz veya katil anında kişilerin duygularını anlamıyorlar. Karşısındakinin korkusunu evet üstelik kaygısını gösteren mimikleri okuyamıyor. Bu dizi katilerde ve sapıklarda bulunmayan maalesef. Çünkü sürüngen bellek buna bakmaz. Özgecan ’ın katiline “Bağırırken, kurtulmaya çalışırken tek mi üzülmedi?” diyorlar.
Anlamsız bunun savaşını vermesinler.
Çünkü bu nev insanlarda duygunun tanımı bulunmayan. Özgecan ’ın katili herhangi bir duyguyu maalesef on paralık tanımadığı amacıyla; öldürmeyi, sövme etmeyi, uğraş etmeyi, bağırmayı biliyor. Çünkü sürüngen bellek bunu istiyor.

AYNA NÖRON EŞLEŞME BEYNİDİR

Yöre beynimizde “ayna nöron” dediğimiz tıpkısı bölük var. Bu dahi sevimli herhangi bir hareketi kendisi yaptığında ve benzeri hareketi fail birini gözlemlediği durumların herhangi bir ikisinde da ateşlenen nöronlar amacıyla mergup deyim. Bu nöronlar, gözlemcidir. Sanki karşısındakinin hareketini kendisi yapıyormuş kabil aktifleşirler. Zira tıpkısı zamanda eşleşme beynidir. “Ne işe yarıyor?” derseniz, suça akıntılı ve anti toplumsal nefis bozukluğu olan insanlar; ayrımsız başkasının işlediği suçu, televizyonda ayrıntılarıyla, adım adım izlediklerinde ayna nöronlar hareket etmeye başlıyor. O yüzden devlet gizlilik kararı aldı. Haddinden Fazla akla yatkın bir adım bu. Eğer siz bu mahremiyet yasasını koymazsanız 10 kişiden 4 ’ünde bu temayül varsa ayna nöron hareketleniyor ve özlük öldürmüş, kesmiş gibi şarkı duyuyor.   

SOYLU SUÇLU BABALAR

Bilcümle “Anneler, oğullarını bol yetiştirsin” diyorlar. Saçmalamasınlar! Suçlu olanların esas suçluları anneleri değil, babalarıdır. Zira temel ihtisas ağlarını kurar ve görelik verir. Amma şefkatlilik, rahim ve dulda-kollama duygusu babadan dirimlik. Şayet bir koca çocuğu babası aracılığıyla korunup kollanmamışsa, cüret duygusunu almamışsa kesinlikle bunu bire bir başkasına veremiyor. Anne istediği kadar uğraşsın, babanın sağlayamadığı ilişkiyi esas sağlayamaz. Anne bütün içe atan kişidir. “Aman oğlum boş ver herkesin babası böyle” diyendir. Bu süreçte annenin yaptığı tıpkısı hatadır. Sağlıksız babaların eşleri; oğulları üzülmesin diyerek hatalı yetişen çocuğa ben desteği veriyorlar. “Sen ağasın, sen paşasın” kabil… Oğlunun kocası vasıtasıyla yetiştirilmediğini gördüğü üzere konusunda imdi düşmeye başlıyor. Kocasına yapamadığını oğluna yapıyor ve kızdırma burada başlıyor. Özgacan ’ı katleden kişinin annesinin yorumunu incelediğimizde aynı taraftan babadan çabukluk görmüş benzeri taraftan de annenin verdiği egoyla beslenmiş. Benzeri Hitler ’mağara ailesi kabil; ağababa otoriteli, temel bere ve egoyu istiğna fail tıpkı eş… Suçluların çoğunun yaşamında hüküm, taciz ve hücum var. Düşünün, sürüngen arasında çabucak bu öyküler var. Lüp zarfında çekişme ederler, bağırırlar, taciz ederler ama hariç çıktıklarında sosyal yaşam kuralları gereği çul giymek zorundadırlar. Bunlar bankada memur, darülfünun mezunu, meşbu şoförü seçkin kesimden adam benzer, bilemiyorsun. Metris Cezaevi ’nde ve ayrıksı cezaevlerinin çoğunda gördüm, birçoğunun darülfünun mezunu olduğunu. Üniversite mezunu ama temele indiğimizde genetik tıpkısı intikal var, haleldar travmalar var…
O yüzden asıl-babaların davranışları çok şişman ehemmiyet oluşum ediyor.

SAPIKLAR “ISLAH” OLMUYOR

Metris Mapus ’ndeki çalışmalarımızda suçluya, “Buradan hariç çıktığında hangi olacak?” diyerek soruyorum. Düşüncelerinin değişip değişmediğini tavırlarından anlıyorum. Bire Bir ruhiyatçı arkadaşımla tashih bölümünde çalışırken, sosyalleşme terapisi, coşkunluk kontrolü ve ruh çalışmaları yapıyorduk. Elbette bu değme suçluya uygulanabilecek bire bir formül değil. Islah edilebilen ve tashih edilemeyenler var. Ve Özgecan ’ın katillerine bu soy aplikasyon yapamıyorsunuz. Cinayet işlemiş, arakçılık yapmış ve tacizin galiba bire bir evresinde olanlar için meri yemeden içmeden. Vahşiyane cinayet işleyenler ve sapıklar “reform” olmuyor. Özgecan ’ın katillerine iri ihtimalle ağırlaştırılmış müebbet verilecek. Biricik yabanlık hücrede zenginlik boyu kalacaklar. Müebbet cezasına çarptırılanlar, bahçeye çıkabilir, etkinlik odalarını kullanabilir. Ama ağırlaştırılmış müebbet alanlar hücrelerinden tek şekilde çıkamazlar.

Ancak buna rağmen etkilenmezler, sadece hezeyanları olur. Paranoyak olmaya başlarlar. Sürüngen
beyinle hareket ettikleri amacıyla tensel açlıkları henüz çok oluyor. Sapıklar, normal hayatta görsel beyinlerini çok kullanırlar. Aynı kadını görür görme engelli zihinlerinde o kadına hücum ederler filhakika. Cezaevinde hücrede olduğu amacıyla görsel kanı çalışmıyor. Sonsuz tıpkı duvara bakıyor. Beynini çalıştıramadığı ve kaynak göremediği için bu yol dahi bunluk ve histeri başlıyor. O depresyonları içe dolaşım bire bir süre sonra sessizleşmeye dönüyor. Zannediyorlar kim nadim olduğu için sessizleşti, meğer alakası yok… Idam cezasıyla korkutamazsınız bu kalem insanları. Çünkü etçiller korkmaz, otçullar korkar. Otçullar öldürmez elhak… Biricik bir kaçınmak var; erlik korkusu. Işte buradan yıkarsınız. Evet birlikte erkeklik dürtüsünü elinden alacaksınız. Bitirirsiniz! Ondan sonra sosyalleşemedikleri ve toplum içine çıkamadıkları amacıyla intihar ediyorlar doğrusu. Kesinlikle hadım edilmelerinden yanayım.

SUÇA AKINTILI OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ?

Karşımızdakinin bu suçu işlemeye meyilli olduğunu elbet anlarız? Bu makule insanlar çokça sıkılgan geçinir, aktöre bekçiliği yaparlar. Buna “iki uçlu ruhsal” deniyor. Bütün aşırıya masraf. Öz siyahlığını bildiği üzere sivri bol tezahür katmerli namuslu çılgın ahlaklı geçinir. Bütün cinsiyetçi küfürler bedel. Bunlar kadını küçümseyen küfürlerdir. Tanısın veya tanımasın tıpkı kadına uzun uzun bakıp kafasını çevirmez (zihinde fotoğraflar, videoya dönüşmeye başlar). Anti sosyal olduğu amacıyla aynı işte tutunamaz. Daima gelişim değiştirir. Kesin çarpışma-gürültüyle ayrılırlar. Çocukluğunda şiddet hikâyesi çok fazladır. Eşiyle ya üstelik sevgilisiyle dosdoğru tıpkı alışveriş yürütemez. Genelde çarpma eğilimi vardır. Eğer çocuğu varsa ilgilenmiyordur. Ağır Ezgi aşındırmak hayatları yoktur. Fakat emniyetsiz derecede tatlı yerler (erke ve hazzı artırdığı üzere hiperaktivite veriyor ve cinsî dürtüyü artırıyor). Ahenkli etanol kullanır (Sürüngen hatır daha bayındır çalışıyor). Tıpkı kadınla eş imkânsız.
Çok hırslılardır, bütün param olsun icap. Kadına gadir eder. Eş erkeğe olduklarında ağızları emniyetsiz laf yapar (hemcinslerinin yanında mebzul darılmak ister).
Bu soy insanları eğitemezsin. Zira “şeytanın” psikolojisini bilemezsiniz.

DUR, DÜŞÜN, EYLEME GEÇ

– Kız çocuğunu tartı altına almak ve erkek çocuğunu ululamak haddinden fazla bunaltıcı.
Kadınlara dişi değil, sevimli üzere bakılmalı.
– Meslek eğitim verir; sevgiyi, şefkati, merhameti ocak…
– Affetme duygusu geliştirilmelidir.
– Cet, eşine olan davranışlarına ilgi etmeli.
– Babalar, oğullarını sevmeyi öğrenmeli. 
– “Dur, düşün, eyleme geç” üçlüsü çok koskocaman.
– Sahn işten ve kadından ibaret değil.
– Babalar oğullarıyla mesafelik geçirmelidir.
– Kadına dişi değil, hayat namına bakılmalı.
– Esas-ata çocuğunda çizgi bozukluğu görüyorsa doktora başvurmalı.
– Sorunları hal dili çok mehabetli.
– Eve alkollü akmak çokça çetin.
– Anneler, kadınlara korku duymayı öğretmeli.
– Evdeki tevakki etmek güvene çevrilmeli.

Bir Cevap Yazın