Ayşe Böhürler: ‘İkinci kadın üzere İslam’ı kullandılar!’

Başörtüsü tartışmaları temas sabık gün bambaşka bir durum kazanıyor. Bu meselenin başından beri daim altını çizdiğimiz öz “tamamen iki cephede savaştığımız gerçeği” idi. Bu akıbet tartışmalarda bu herhangi bir cepheden koca sesiyle tasdik edildi.

Yani hem zat mahallemizde hem da alın mahallede mücadele veriyoruz. Haddizatında dava arkadaşlarımız olarak tanıdığımız, tıpkısı inancı paylaştığımız erkeklerin sadece dindaşlarımız olduğunu, seçkin ciddi durumda tanıklık etsek bile herhangi bir seferinde “kedidir kedi” deyip sineye çektik. Bu nedenle şaşırmadık. Bu form tepkiler hangi ilk ne bile sonuç olacak. Menfaatlerine dokunan seçkin konu, dindar erkeklerin karşı cepheye düşmesine faktör tür çünkü.

Temel örtmenin muteber ve makro olmadığı benzeri dönemde başımı örttüm. Başörtüsünün yadırgandığı, reaksiyon gördüğü ve başörtülülerin kamusal alanda hiç tıpkısı şanslarının olmadığı tıpkı dönemde… Rastgele kadının yapabileceği birçok şeyi yapamayacağımı, birçok kapıdan giremeyeceğimi biliyordum. Belki birlikte bu sebepledir ki, o ahit, bilahare bulduğum birkaç sayıdaki başörtülü arkadaşlarım ile alay malay engellendiğimiz hiç aynı konuyu, hiç azıcık mağdurluk namına sunmadık, özlük adımıza on paralık az buçuk mağdur söylemini benimsemedik. Kendimizi kıygın kabilinden on paralık hissetmedik. Bizim bire bir davamız vardı ve onun uğruna kıymet ödüyorduk. O dönemin gençleri namına, hepimiz tıpkı davanın karşılık ödemeden gerçekleşemeyeceğini alim bire bir kültürden geliyorduk.

Hayatım boyunca “ben başörtüsü yüzünden mağdur oldum” cümlesini kurmadım. Engellendim, namevcut sayıldım, hakarete uğradım ama mağdur olmadım. Ihtimal bile bu nedenle inandığım değerler etrafında sabit ve eğilmeden durabildim. Tek ayrımsız mevkii, yontu ve ebat beni bundan alıkoymadı. Birçok başörtülü arkadaşımın bile benzer duruşu sergilediğine yakından şahidim.

Bilcümle tersi şahitliğim, bizim camianın erkekleri için meri ne efsus ki…

Eksiksiz bunları sebep yazıyorum? 28 Gücük Ay mağduru olduklarını esbabımucibe göstererek, birçok kapıyı açmaya müteharrik, tıkladıkları kapılardan giremeyince o kapıları aleyhine müteharrik muhafazakâr ayvaz güruhunun başörtü düşmanlığının gerekçelerini anlamaya çalışıyorum. Muhafazakâr rical bozukluk başörtülülere düşman oldular? Başımızı kaldırmak üzere dini tıpkı emri yerine lütfetmek üzere savaş verelim, onların mevkii ve haysiyet sahibi olacakları olaylar amacıyla mücadele verelim, aktöresel zaaflarını dini manada görmezden gelelim, amma kamusal alanda varoluşumuzu güçlendiren bireysel haklarımızı savunmayalım. Içtimai adaleti savunmayalım, vicdanı savunmayalım.

İslami harekete 25 yılı bulan tanıklığım süresince gördüm ki; erkekler, İslami değerlere sahip olmayı yeryüzü haddinden fazla, kadınlara ikinci hanımın İslam’a akıllıca bire bir format olduğunu onaylatmak, yaptıkları işlere bahaneler atmak kendisine gördüler. Kapitalizme karşı durdular ama genişlik geçmiş onlar kapitalistleşti. Mevkii, statü, değer deyince onlar geldi. Statükoya karşılardı amma bildirme önce onlar statükoyu savunur hale geldiler. Başörtüsünü savundular amma başörtülü eşlerini başı vazıh kadınlarla aldatmayı erlik hakkı kendisine gördüler. Tabii inanç ve değerlerine ehil çıkan dindar erkekleri bunların dışında tutuyorum.

Biz her ant havari durumunda kaldık. Çalıştık, ürettik, düşündük, yazdık ve onlardan ayrımsız özdek istemedik. Şimdi yine onlardan tıpkısı husus istemiyoruz.

Yalnız bire bir hakkın savunuculuğunu yapıyoruz, tıpkı inancı paylaşan insanlar namına birlikte onlardan sadece bariyer olmamalarını istiyoruz.

Kişi vermek istemiyorum ancak ayrıntılı tıpkı tarihimiz var. Tığ onları, gazetelerde yazmaya başlayınca de, 28 Gücük Ay’ta bile, 27 April dahi, Selim Parti kurulduğunda dahi gördük. Hususi hayatları ile savundukları fikirler arasındaki çelişkileri, kadınlar bahis konusu olunca insanlığı ikinci plana attıklarını, 28 Gücük Ay mağduru olmayı kapıları düzenlemek amacıyla nasıl kullandıklarını, ayrımsız zamanda çarpış dönemlerinde elbette sindiklerini de gördük… Deminden birlikte bambaşka tıpkı sürece şahit oluyoruz.

Selim Tümen kurulduğunda partiye, Tayyip Erdoğan’a bati eleştiriler yapanların, partiyi küçümseyenlerin, deminden partiyi kapattırmak üzerinden başörtülü kadınlara tenkit yapmalarına şahit oluyoruz. Hidayet Tuksal’ın deyimiyle “muhafazakâr körlüğe” tanık oluyoruz. Star gazetesi, Biçim 24 özellikle kalkmak için aynı kısım konservatör iletişim araçları, başörtülü nazır tartışmalarına ekranlarını, sayfalarını kapatmalarına canip oluyoruz. Muhtemelen onlar de eş tarafı….

MEBUS ATILMAK IÇIN BAŞINI AYIRMAK…

Tıpkı müddet bilinmeyen olup sonraları başlarını açan haddinden fazla arkadaşım, dostum var. Zira örtmeyi yeğlemek büyüklüğünde açmayı tercih etmek da ferdî ve şahsi tıpkı tercihtir. Buna müdahil olmayı, eleştirmeyi üstelik kişilik haklarına tecavüz gibi algılarım bütün. bu arada başörtüsü bittabi çıkarılabilir. İnsanlar psikolojileri, can kuşu halleri, hayat koşulları itibarı ile başörtüsünü taşıyamaz ağıl gelebilirler. Zaman Zaman başörtüsü elden hayatımıza değil ruhumuza üstelik prangalar vurabilir. Zaman Zaman bile başörtüsünün dini bire bir kaime olduğuna inancımızı yitirebiliriz. Bunların kâffesi anlaşılır gerekçelerdir.

Mecmu tersi bir duruma, bakım için başörtünün açılmasının kaynak edilmesine ise itirazım var. Mebus oluşmak için başını açmaya fetva verilebilir mi?

Başörtülü tıpkı kadının TBMM’ye kullanmak amacıyla başını açması tıpkı zamanda bir nice başı kilitsiz küreksiz ama kadın haklarını bizden gür savunan kadınlara güvensizliği birlikte gösteriyor.

Bunları, mebus tevessül etmek üzere başını açmayı düşünenler ya de bu nedenle şimdiden açanların sayısının az olmadığını gördüğüm üzere yazıyorum.

Ego ilkeleri savunuyorum, mevkileri değil. Başörtülü bakan tartışması üstelik bana göre anne aynı umde savunusudur. Mevkii değil.

Ayşe Böhürler

Bir Cevap Yazın