Bağış Dağı: ‘Erdoğan’ı seviyorsanız..’

Dağı, Erdoğan’ı seviyorsanız ona gerçekleri söyleyin başlıklı’ yazısında Başbakan’ın krizi rejim tarzına de eleştirilerde bulundu.

Işte o yazı;

Erdoğan’ı seviyorsanız ona gerçekleri söyleyin

Bittabi ki iş yemeden içmeden Seyahat Parkı meselesi değil. Park Yeri meselesinin tetiklediği, ancak özünde gittikçe otoriterleşen ve sosyal mühendislik projeleriyle herkesi kendine benzetmeye girişen aynı iktidara yönelik reaksiyon var.

Tepkiyi büyüten, demokratikleşme beklerken iktidarın ‘etiket inşası’na yönelmesi.

Esasta Türkiye, akıbet dönemde yüce benzeri normalleşme süreci yaşıyordu. On sene öncesinin kısır tartışmaları büyük ölçüde tükenik, laiklik-dindarlık kadar tahripkâr aynı ağız dalaşı birlikte geride kalmıştı. Başörtüsü sorunu ameliye düzeyde tükenik, içtimai gerginliğin ve çatışmanın sembol konusu olmaktan çıkmıştı. Sonuçta, mütedeyyin ile laik dirim biçimlerinin tıpkı arada çatışmadan yaşayabildiği aynı döneme ulaşmıştık. Başörtüsü da dindarlık üstelik, hassaten Alevilik ve laiklik üstelik normalleşmeye, vesair tarafça saf görülmeye başlanmıştı. Dahası, ‘Kürt sorunu’ndan Kürt barışına hak yolu almaya başlamıştık.

Böyle tıpkı zeminde yeni kanunuesasi yerine otoriter tınılar haiz riyaset önerisi, çoğulculuk hesabına çoğunluğun kimliğini, yaşam biçimini ve ahlak anlayışını heybet gücüyle azınlığa dayatan benzeri eskimemiş ‘topluluk mühendisliği’ çıktı karşımıza.

Böyle ayrımsız ortamda Seyahat Parkı tepkisini yeraltı grupların ideolojik dogmatizmi yahut kökü dışarıda komplolar namına afişlemek haddinden fazla az kalır.

Başvekil, marjinal fikir tamlayan veya hükümeti ihtarname eden herkesi ‘karşıt’ olmakla suçlama ederken, ana kendisinin daha çok hangi kadar ‘suret’i temaşa ettiğini sorgulamalıdır. Rapor ve siyasetiyle Erdoğan ‘biçim’den uzaklaşmaya başlamıştır.

Muhaliflere cebin ‘onun beniz bin topladığı yerde ben 1 milyon âdem toplarım’ veya ‘biz yüzde elliyi evlerinde cebren tutuyoruz’ sözleri bire bir ‘hat partisi’ liderinin söyleyeceği sözler değildir.

Hangi fırka hangi de lideri 2002 ve hele bile 2007 sonrası inşa ettiği ‘hat’ kimliği vikaye ediyor. 27 Nisan günlerinde Menderes, Özal ve Erdoğan’ı bir paranteze alıp ‘demokrasinin yıldızları’ zar eden görüntünün bugün maatteessüf tıpkı karşılığı bulunmayan.

Ne Menderes’in hangi birlikte Özal’ın ‘topluluk mühendisliği’ projeleri vardı. Onların dertleri biraz kalkınma, az buçuk demokrasiydi. Kafalarında celal marifetiyle ‘mefkûre sosyete’ kurma diye aynı davaları yoktu. SELIM Parti bu yönüyle Menderes ve Özal çizgisinden çabucacık uzaklaşıp ihtişam kaynakları ve otoritesiyle siyaseten konusunda yaslanacağı özlük ‘mefkûre sosyete’unu inşa etme gayretinde olan ideolojik bire bir fırka kimliğine büründü. Fakat SELIM Fırka tabanının arz az üçte biri format sağın bakım ve serbestiyet çizgisinden ‘kimlik ve topluluk mühendisliği’ pozisyonuna savrulan YANLIŞSIZ Parti’üstelik durmakta zorlanacaktır.

Zorlanacaktır, zira Erdoğan bugün ne Menderes’e hangi dahi Özal’a benziyor.

Topluluk partiye benzemez, partide oluşan havayı siz bütün topluma yaymaya, partililerden gördüğünüz itaati tamlık toplumdan beklemeye başlarsanız yanılırsınız. Olamaz… Topluluk anca yukarıdan aşağıya ‘disiplinize’ edilecek benzeri öz değildir. Evvel dahi değildi; elhak DOĞRU Tümen’nin varlık nedeni dahi toplumu düzen bağı altında, biricik bir görüşün egemenliği, biraz kurumun vesayeti altında sübvansiyon girişimine gösterilen tepkiydi. Deminden eksiksiz toplumu, medyayı, aksiyon çevrelerini öğür disiplini altına almaya hizmet etmek akıllıca mu? Bırakın doğru olmayı, bu kabil mü?

Ancak sadık toplumlarda olacak hâller söz konusu. Ankara’de hükümetle ayrımsız şekilde işi olan insanların az daha tamamının tıpkı ‘resmî’ benzeri bile ‘özel görüşü’ var. Hasbıhal ederken otoriterleşme eğiliminden, tek kayırıcı siyasetinden, dış politikanın yönetiminden şekva edenler televizyona çıktığında, gazeteye yazdığında, konferanslarda konuştuğunda ‘şeklî görüşleri’ni anlatıyorlar. İnsanları riyakâr olmaya zorlayıcı ayrımsız hava, hegemonik benzeri kuvvet var. Düşüncelerini inandıkları kabilinden ifade edemeyenlerden oluşan tıpkısı ‘çevre’nin kimseye hayrı olamaz, özellikle de iktidara…

Erdoğan’ı seviyorsanız gerçekleri söyleyin ona.

İHSAN DAĞI / DEVIR INTERNET SİTESİ

Bir Cevap Yazın