Bahtsız evlerin sunma balaban nedeni

Geçmişten bugüne elkızı hanımanne savaşlarını Germen Intercontinental Hospital Psikiyatri Uzmanı Dr. Bilal Ersoy anlattı.

Kadim Palikarya mitolojisinde, güzellik tanrıçası Afrodit, Oğlu Eros ’un güzelliği dillere gestalt Psike ’ye âşık olmasına katlanamaz ve Psike ’ye yapmadığını bırakmaz. Mabude Afrodit ile gelini Psike beyninde yaşananların, eş-hanımanne çatışmasının adamlık tarihi kadar sakat olduğunun kanıtı olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Ersoy; ‘Ruhun güzelliğini, sevgisini, korkularını, çelişkilerini, tekemmül sürecindeki acısını ve huzura ulaşmasını simgeleyen bu mitostaki Psyche (can kuşu) benzeri kelebek ile sembolize edilir. Zira kelebek üstelik aynı ruhumuz üzere kip bire bir olgunlaşma sürecinden maruf. Psikoloji kelimesinin kökü “psike” bu mitolojik hikâyeden dirimlik. ’ diyerek konuştu.

EVLİLİK YENI BIR KURUMDUR ERKEĞİN YETİŞTİĞİ AİLEYE YAPILAN AYNI MUNZAM DEĞİL!

Kadın ile kaynana arasında yaşananlar, kız çocuğunun annesiyle yaşadığı rekabetin benzeri türevidir. Geleneklerimiz çiftleri, eşlerinin ebeveynlerine “temel”, “cet” demeye zorlar. Bedbaht evlilikler ve cinsel etiket çatışmaları dolayısıyla anneler erkek çocuklarını sahiplenirler. Ayrımlaşma ve bireyleşme metin gelişmediği amacıyla evliliklerde bu yapışıklığın çözülmemesi tıpkı krize dönüşür. Anadolu ’birlikte evlilik, ailesinden çıkan iki insanın kurduğu yipranmamiş bir kurumdan çokça, erkeğin yetiştiği aileye ayrımsız eklemlenme namına algılanır. Aile Adı ile ilgilendiren yasal aranjman, bir yanıyla bu gelenek ve algının bir uzantısıdır. Güre “kız alınır”, apayrı bir aileye “elkızı harcama”.

KADININ GÖREVİ GÜZEL OLMAK ERKEĞİN GÖREVİ EVE SAVMAK BEYAN ETMEK DEĞİLDİR

Pederşahi toplumlarda güre kadından sülale ortamında becerikli olması, erkeğe hizmet vermesi ve biat etmesi beklenir. Güzellik, eş üzere vazgeçilmezdir. Erkekten muhtemel ise eve savmak getirmesi ve belli tıpkı statüde olmasıdır. Eros ve Psike ’nin hikâyesinde Afrodit, gösteriş üzerinden bire bir rekabete girer kadın adayıyla. Psike ile Eros ’un haram aşkı ortaya çıkınca ve Psike Eros ’a istekli olunca işkencesine başlar. Psike, kültürümüzde, hele taşrada gen yerine gördüğümüz karı içi ruhsal baskıya maruz kalır.  Karı içre ve dışında zorlu görevlerle yıldırmaya meşgul. Bir Tane oğlunu kimseyle tutmak istemez Afrodit. Esasen aralarında aynı pahal ve nüfuz mücadelesi başlar. Çünkü patriarkal toplumlarda erkeğe sahip olmak, kuvvet ve güce iyesi olmak demektir. Kaynana, benzeri yandan iktidarını ve gücünü akseptans ettirmeye çalışırken, aynı yandan da gelini metanetli aynı sınavdan geçirir.

Alışılmış Palikarya Mitolojisi patriarkal benzeri tiranlığı anlatır. Mebde cenabıhak Zeus dinamik ve tensel yönden etkili ayrımsız ayvaz tanrıdır. Psike Tanrıların ülkesi Olympos ’a (yani erkeğin evine) ve tanrısallığa (yani erkeğin soyuna) kabul edilmeden evvel sınavdan geçirilir. Toplumumuzda erkeğin annesinin elkızı adayını hamamda görmesi, “kız rıza” sırasında gelinin kahve yapması ile sembolize edilen maharetini görme geleneği Psike ’nin başından geçenlerden çok dahi değişik değildir. Bakım ita ataerkil toplumlarda kadına biçilen roldür. Afrodit, yegâne oğluna bakım verecek Psike ’nin yeterliliğini ölçer.

Dünyaevi, kadınlar (kadın ve kaynana) arasında, kökleri çocuklukta (3-6yaş arası dönemde) atılan rakiplik duygularını harekete geçirir. Bizimki gibi, serbest karı olmaya meyilli, çözülmemiş rakiplik çatışmaları olan toplumlarda dünyaevi, kaynananın iktidarını, gelinin olgunluğunu kanıtlamaya çalıştığı ayrımsız çatışmaya döner sermaye. Çoğu zaman koca, annesi ile eşinin arasında kalır.

Çekirdek aileye, kişilerin özerkliği ve farklılıklarına, çocuklarımızın kâmil olduklarındaki seçimlerine içtinap etmek sema kapasitemiz, toplumun ve bireyin ruhiyat gelişmişliğinin mefret tıpkısı göstergesidir. Elkızı hanımanne ilişkisi, rakiplik, günücülük, ayrımlaşma-bireyleşme kabil ruh bilimi olgunluğun kocaman bileşenlerinin yoğunlaştığı ayrımsız patırtı alanıdır. Zımnında mutlu ve haber ebeveynler, mutlu ve köy muhtarı kollar yetiştirmeden eş hanımanne çatışması birlikte sonuç bulamayacağa benzer.

HÜRRİYET GENEL AĞ SİTESİ

Bir Cevap Yazın