Başbakan Davutoğlu’ndan bilgisiz kuş uçmayacak

Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine bakarak daha çok yapılacak herhangi bir soy atamada birlikte Başbakanlığın izni anne olacak; kamudaki tamam atamaların patronu Başbakanlık olacak.

Davutoğlu ’nun atamalarla ilgili genelgesi sabık hafta yayınlandı. Genelgeye göre Cumhurbaşkanlığı, TBMM, yüksek mahkemeler, HSYK, YSK, Sayıştay, Amme Denetçiliği Kurumu, MIT, belediyeler ve TSK hariç doğmak için çıktı kamu görevli atamalarında Başbakanlık izinli olacak. Yanında kararla nasıp gerektirmeyen; bağımsız milletvekili birim amiri ve üstü kadrolara yapılacak atamalar, memleket müdürü ve daire başkanı, eşiti ve üstü yönetimsel kadrolara kurumlar arası nakil tarafından yapılacak atamalar ve sınıf değiştirerek kurumlar arası aktarım tarafından yapılan atamalarda de Başbakanlıktan cevaz alınacak.

3 AYI SABIK DÜŞECEK

Atamalarla ilgilendiren yegâne sınırlama bu de olmayacak. Daha Çok bile kararla (üçlü kararnameyle) nasıp gerektiren boş kadrolara yapılacak vekalet, yürütme ve çevirme dahil yekpare görevlendirmeler, 3 kocaoğlan geçemeyecek. Bu görevlendirmeler ivedilikle Başbakanlığa bildirilecek. 3 mahiye sürenin böylelikle görevlendirmeler apayrı bir işleme gerek kalmaksızın sona erecek. Ayrımsız kadroya 3 aylık sürenin böylecene yapılacak eskimemiş görevlendirmelerde de Başbakanlıktan müsaade alınacak. 3 aydan aşkın sürecek görevlendirme amacıyla da Başbakanlıktan gine icazet alınacak. Genelgeden ilk yapılan cemi vekalet, icra ve çevirme karışma tekmil görevlendirmeler birlikte genelgenin yayınlanmasından sonra 3 ay süresince kaldırılacak. Bu dahi gücük ay itibariyle tamam vekaleten görevlendirmelerin sona ermesi anlamına geliyor.

KURULLAR IÇIN IZIN

Daha Çok kamunun belirlediği idare kurullarında de Başbakanlık izni gerekecek. Kamu çekicilik ve kuruluşlarının aracısız ya üstelik bilvasıta namına behre sahibi olduğu veya idare, denetim kurulu gibi üyeliklere nasıp yahut namzet teşhir, sahip olduğu (yurtdışı dahil) yekpare şirket, vezneci, girişim, teşekkül, kuruluşlarda amme payına karşılık atanacak vezneci meclisi, umumi heyet, denetim kurulu ve arıtma kurulu üyeleri amacıyla tayin işlemleri başlatılmadan önce Başvekâlet izni gerekecek. Şayet buralara üyeler genel kurulca seçiliyorsa, kamu insan önermeden geçmiş Başbakanlıktan icazet ahzetmek zorunda olacak. Kamu alım ve kuruluşları, kullanılmamış dönemde iklim müdürü ve daire başkanı, eşiti ve üstü yönetimsel kadrolara ilgili tekmil verileri 6 maaş dönemlerde Başbakanlığa gönderecek.

KAMU BOŞALACAK

Vekaleten görevlendirmeler için 3 ay sınırının getirilmesi mecmu bürokrasiyi yakından ilgilendiriyor. Kamuda az daha seçkin kurumda vekaleten görevlendirmeler tafsilatlı süredir kullanılıyor.

Kaynak Müsteşar Vekili Cavit Dağdaş, Özelleştirme İdaresi Başbuğ Vekili Ahmet Aksu, Ekincilik Bakanlığı Müsteşar Vekili Nihat Pakdil, SGK Komutan Vekili Cevdet Ahu akla gelen önceki esame kendisine dikkat çekiyor.

Bir Cevap Yazın