Başsavcılık DBP’ye kapatmayı hatırlattı

Milliyet’ten Namık Durukan ve Türker Karapınar’ın haberine göre Yargıtay Başsavcısı Kaplıca, 2 Mayıs 2008 ’dahi kurulan ve 23 Ağustos 2015 ’te yapılan 3. Nazik Yabansı Kongre ’de tüzük ve programını değiştiren, “HDP ’nin Güneydoğu ’daki partisi” yerine de gösterilen DBP ’ye, “demokratik muhtariyet” üstüne ihtarda bulundu. Politik partilerin Temel ve SPY gereğince hangi hallerde kapatılacağına yönelik hükümlere vadi verilen yazıda, “Bu emredici hükümlere karşın, partinizin amacını gösteren tüzüğünüzün 3. maddesinin 4. fıkrasında, devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne mugayir adına, ‘demokratik muhtariyet ’ modelinin benimsendiği ve bu doğrultuda çalışılacağının hedeflendiği açıklanmıştır” denildi. Tümen programında de kanunuesasi ve SPY ’ye mugayir hükümlere düzlük verildiği tamlanan yazıda,

“Demokratik Esas başlığında, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı temel alınarak değişik kimliklerin zat saf yönetimlerini oluşturmasına olanak sağlanacağı söylenmiştir. Fırka programınızda değindiğiniz bu hedeflerin Esas ile garanti altına münfail devletin merkezci yapısına mugayir ahkâm içerdiği açıktır. Anayasanın 69/5. maddesi ve 2820 dar Siyasal Partiler Kanunu ’nun 101/1-a maddesine göre tıpkısı partinin tüzük ve programının devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne marjinal olması durumunda bunun partinin aracısız kapatılması gereken hallerden olduğu bile belirtilmiştir. Nizamname ve programınızdaki yukarıda belirtilen kanunuesasi ve kanuna muhalefet teşkil eden hükümlerin kanuna makul kuzuluk getirilmesini istemek gerekmiştir” denildi. 

Bir Cevap Yazın