Başvekil Ahmet Davutoğlu’ndan beşaret konusunda erim!

Milliyet’te yer alan habere göre Davutoğlu açıklayan vaatlerin 3 kamer içre hayata geçireceklerinin sözünü verdi…

“Önümüzdeki tıpkısı hafta ortamında, gösteri planımızın  uygulanmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararını çıkarıyoruz. Reformların  Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulu ve Düzelti Grubu oluşturuyoruz.

Gençlerimize  proje karşılığı 50 bin Türk lirasına büyüklüğünde meccani nakdi destek vermeye  başlıyoruz. 24 Boşluk Perşembe günü gerçekleştireceğimiz Girişimcilik Bergüzar  Töreni’nde bu düzenlemenin ilk adımını atacağız.

“Gençlerimize, kadınlarımıza, esnafımıza,  çiftçilerimize, işçilerimize, bütün vatandaşlarımıza dönük vaatlerin tamamını 3  kamer içre hayata geçiriyoruz. Allah’ın izniyle bu çalışmaları hayata  geçirdiğimize bilcümle bu arada şahit olacaksınız. Milletimize bayram verdik, demin birlikte  verdiğimiz sözleri tutmanın zamanı.”

Aha o vaatler

-Bu yıl büyüme yüzde 3,5-4 ortada olur, gelecek sene elan bol ayrımsız yıl olacak.
-Bu hafta ortamında Eylem Planı’nın uygulanmasına müteveccih Bakanlar Kurulu kararını çıkarıyoruz.
-Aynı hafta zarfında reformların izlenmesi ve islahat grubu oluşturacağız.
-Gençlerimize 50 bin TL’lik nakdi desteği vermeye başlıyoruz.
-Gençlerimize 100 bin TL’lik faizsiz krediyi başlatıyoruz.
-Lisans öğrencileri amacıyla 350 TL’lik bursu 400 TL’ye çıkartırıyoruz.
-Alet Hesabı uygulamasını başlatıyoruz.
-Esnafımıza 30 bin TL’lik faizsiz güven uygulamasını başlatıyoruz.
-Çiftçilerimize serların modernizasyonu üzere faizsiz cesaret desteğini başlatıyoruz.

-Asgari ücreti inşallah bin 300 Türk lirasına  yükseltiyoruz. İşçilerimize yönelik bu düzenlemeyi gerçekleştirirken üstelik  işverenlerimizin rakiplik gücünü zaafa uğratmayacak düzenlemeler yapacak,  hele KOBİ’lerimiz üzerindeki yükü minimize edeceğiz.

‘Vaatlerinin bütününü geçmiş 3 kamer süresince hayata geçireceğiz’

-65 gözyaşı aylığı kayran yaşlılarımız kimin yanı sıra nerede yaşarsa yaşa artık  maaşlarında kesinti, duraksama ve karışma olamaz, bunun üzere gerekli  düzenlemeleri yapıyoruz.

-Muhtarlarımızın 950 liralık olan maaşlarını bin 300 liraya önümüzdeki 3 kamer içinde yükseltiyoruz.

-Parçalanmamış iştirakçi emeklilerine 1200 TL vereceğiz.

-Yüzdelik 15’ten yüzde 10’a indirilen Rabıt-Seviye, SSK ve  Zahmetli Sandığı sigortalısı olan esnafımızın tekaüt aylıklarından kesilen toplumsal  düzenlilik destek primi kesintisini tamamen bu 3 ay zarfında kaldıracağız.

-Polislerimizin ve bilirkişi  erbaşlarımızın 2200 olan mülhak göstergelerini 3000’e çıkarıyoruz ve polislerin  emniyet bakım tazminatını yüzdelik 25 oranında artırıyoruz.”

-Leşker ve erbaşların 30 TL’den 100 TL’ye çıkarıyoruz

-Gücük Ay ayında 30 bin öğretmenin atamasını yapıyoruz

-Emeklilerimizi ve ev gelirli avatandaşlarımızı ayda 250 tl taksiytle karı sahbi açmak üzere düğmeye basıyoruz.

KADINLARA YÖNELIK VAATLER

-Veladet nedeniyle ücretsiz izinde sabık sürenin kıdemde değerlendirilmesi için çalışmalar yapıyoruz.

-Çorak ailelere belli başlı ölçüde internet erişimi sağlayacağız.

-Sezonluk ekincilik işçisi kadınlar ve karı eksenli etkin kadınlar üzere içtimai güvenlikleri için faaliyet yapıyoruz.

-Müsaadesiz yapılara canlılık ve su bağlanması izni vereceğiz.

-Dünyanın neresinde olursa olsun gözünden benzeri damla yaş cari rastgele çocuk için seferber olacağız

GURBETÇİLERE MUŞTU

-Daraç dışında hayatiyetli vatandaşların askeriye bedelini 6 bin Euro’dan 1000 Euro’ya düşürüyoruz

GENÇLERE VAATLER

-Ilk Defa iş bulan herhangi bir gencimizin tıpkısı yıl boyunca ücretini devlet ödeyecek. Evvel 3 ay ortamında yapacağımız düzenlemeyle gençlerimizin ilk sene maaşı bizden.

-Gençlerin Umumi Keyif Sigortası prim borçlarını  sıfırlıyoruz. Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerinin staj yapmalarını  özendirici tedbirler alıyoruz. Ortaöğretim veya darülfünun mezunu gençlerimizin Genel  Afiyet Sigortası giderlerine destek oluyoruz. Buna göre primler iki yıl süreyle  dirimlik testi yapmaksızın ve prim alınmaksızın kerem vasıtasıyla karşılanacak.

-Ücretsiz internet düzenlemelerini süratla yapacağız

-Bakir gelişim kuran gençlerden 3 yıl süresince gelir vergisi muafiyeti getiriyoruz.

-Tahsil gören gençlerimizin pasaport harcını kaldırıyoruz. Öğrenim gören gençlerimiz pasaport alırken masraf ödemeyecekler.

ÇİFTÇİYE MÜTEVECCIH VAATLER

-Yemde ve gübrede KDV’yi tamamen kaldırıyoruz.

-Tüvana çiftçilerimize proje karşılığı 30 bin teklik caba destek veriyoruz.

-Rustik kalkınma desteklerinin 81 ile yaygınlaştırılmasını sağlamaya müteveccih programlar hazırlıyoruz.”

-Anahtar teyit üretimlik modelini hayata geçiriyoruz.

ELEKTRONİK KİMLİKLER GELİYOR

-Elektronik TC etiket kartlarını vatandaşlara dağıtmaya başlıyoruz

-Sürer Durum iktidarımızı delibozuk almayacak. Inaksal tabularla ve civar yargılarla mehabet yönetilemez

3 AYLIK REFORMLAR

Darbe dönemlerinden mütezayit mevzuattaki anti demokratik ahkâm kaldırılacak.

Çarpış dönemlerinden mütezayit mevzuat gözden  geçirilerek anti demokratik hükümler kaldırılacak. Şahsi verilerin korunmasına  ilişkin kanuni tensikat hayata geçirilecek. Anadan Görme derk merkezleri ve  Cemevlerine hukuki yontu tanınacak.

Hikâyeleme vatandaşların sorunlarının çözümüne  müteveccih elan geçmiş atık adımlar değerlendirilerek yeni çalışmalar yapılacak.

Siyasetin finasmanında saydamlık artırılacak

Bayrılık tazminatında ilişik taraflarla görüşülerek aranjman yapılacak.

Hareket mahkemelerinin yapısı ve işleyişi gözden geçirilecek.”

6 AYLIK REFORMLAR

“Öğretmen akademisi kurulacak. Öğretmenlerimizin  bu akademilerde meslek içre kendilerini geliştirmeleri üzere onlara seçme çeşit  imkan sunulacak. Meslek bazlı bütçe yönetimine geçilecek. Kaynakları, öğrenciye,  okula ve yerele has farklılıkları dikkate takanak şekilde kapsayıcı ve eşitlikçi  şekilde kullanacağız.

Vatandaşın adalete erişiminin hızlanması için vacip adımları atacağız.

Temyiz mahkemelerinin, madun paye mahkemeler  üzerindeki hukukilik yetkilerinin denetimi sınırlandırılacak

Bilirkişilik  müessesesini yeniden ele alarak özgür bir bilirkişilik kanun tasarısı  hazırlanacak.

Iş mahkemelerinin yapısı ve işleyişi gözden geçirilecek

Adli veidari yargıda istinaf mahkemelerinin hayata geçirilmesi sunma geç 6 ay içerisinde sağlanacak.

Ülke genelinde ideal entelekt süreleri  belirlenecek. Hakeza uzayıp revan, senelerce süren yargılamalara akıbet verilecek. Yargılama süreleri ile ilişik yerine murafaa ve sav türlerine göre ideal süreler  belirlenecek, murafaa ve savcılıkların bu sürelere uymalarını sağlayacak  tedbirler alınacak.

Siber güvenliğe yasal düzenleme yapılacak

Ilmî özerkliği gelişmiş aynı üniversite sistemi kurulacak.

Erdemli Tedrisat Kalite Oturmuş kurulacak.

Yetişek fakülteleri baştan yapılanacak

Özel Mesleki Ölçülü Tedris kurumları heveslendirme edilecek

Yıpranmamış Dirimlik vergisi kanunun çıkarılacak

Gümrüklerde biricik kadeh sistemine geçilecek. Işler kolaylaşacak.

Ümran planı değişikliği sonucu ortaya çıkma ayar artışından kamunun hisse almasını sağlayacak düzenlemeler mart sonuna büyüklüğünde çıkarılacak

Enerji müsaade ve izin işlemleri kolaylaştırılacak.

Nişancı kanunu çıkarılacak

Firuze anaç sistemi hayata geçirilecek Nitelikli yabancı işçiler bu sistemle Türkiye’birlikte çalışacak.”

1 YILLIK REFORMLAR

“Yeni seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu çıkarılacak ve ululuk sırrı kanunu getirilecek.

Noterlik sistemi geliştirilecek.

Sivil toplumu pekiştirmek amacıyla STK’lar düzenlenecek.Sivil toplumu çaba ve teröre alın durmaya çağırma ediyorum

Iş mahkemelerinin yükünü azaltacağız

İnsanlar mahkemelere gitmeden üstelik meslelerini çözebilecek.

Uyuşturucuyla savaş henüz etkin hale getirilecek. Çocuk hakları hukuki bağlamda korunacak.”

Çığır yüksekokulları kesinlikle baştan yapılandırılacak

Okul bazlı bütçe dönemine girilecek

Yamaklık eğitimin altyapısı güçlendirilecek.

Faziletkâr Öğretime geçiş sınavlarının sayısı arttırılacak. Geçmiş aşamada iki olacak…

Amme eksiltme kanunu güncellenecek.

Işaret vergisi kanunu yenilenecek.

Ruh mahklemeleri kurulacak.

Kalkınma Bankacılığı yeniden yapılandırılacak”

Bir Cevap Yazın