Bugün Mevlid kandili

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

İHA’bile yer düz habere bakarak Mevlid, veladet zamanı demektir. Elçi efendimiz nübüvvetten sonra, değme sene, bu geceye önem verirdi. Rastgele Peygamberin ümmeti, kişi Peygamberinin veladet gününü saraka yapmıştı. Bugün birlikte, Müslümanların bayramıdır. Neşe ve şenlik günüdür. Mevlid gecesinde, Elçi efendimiz doğduğu üzere sevinenlerin günahları affedilir.

Bu şeb, Sefir efendimiz aleyhisselamın mevlit zamanlarında tanıdık halleri, mucizeleri idrak etmek, dinlemek haddinden fazla sevaptır. Kendisi üstelik anlatırdı. Eshab-ı kiram birlikte benzeri yere toplanıp, okurlar ve birbirlerine anlatırlardı.

Mevlid gecesi, Değer gecesinden sonradan arz nadir gecedir; ayrıca Mevlid gecesinin Kıymet gecesinden da nadir olduğunu bildiren âlimler da vardır. El-inandırıcı, Umum-miyar ve Tenvirat-ül-kulub kitaplarında Mevlid gecesinin Kırat gecesinden eşsiz olduğu bildiriliyor.

MEVLİD KANDİLİ DUASI VAR MI?

Mevlid Kandili’ne özel tıpkısı dua yoktur.

MEVLİD KANDİLİNDE NASIL İBADETLER YAPILMALI?

Tövbe Etmek

Bu eli nimetli geceleyin kusur ve günahlarımızdan tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız. Sunma azından bir tesbih “Estağfirullah” demeliyiz. Özge kutlu zamanlar kabil Mevlid gecesi de, özümüze dönerek uyku zarfında sabık günlerimizi sorgulama, unutarak ve yanlışlıkla işlediğimiz hatalara tövbe yazar bağışlanma dileme, kendimizi ve irademizi yenileme zamanıdır. Tövbe, işlediğimiz hatalardan belde Oylumlu Mevla’nın huzurunda utangaçlık ve nedamet sema, günahlara benzeri elan dönmemek için beniz gönderme, hayatımızda yeni ve tertemiz bir konu açmaya karar ödeme demektir. Tövbe, günahla kirlenen ruhumuzu yıkamanın ve baştan dirilişin ifadesidir.

Selat-u Selam Görmek

Peygamberimiz (S.A.V.)’e on paralık olmazsa benzeri tesbih salat ü selâm okumalıyız. Duygusal ü içten, “Es-salatü ve’s-selamü aleyke evet Resûlallah” demeliyiz.

Kur’an-ı Koçak Derk Etmek ve Dinlemek

Hakeza bol tıpkı gecede yapacağımız ibadetlerin yeryüzü önemlisi Kur’an-ı Ahi’i ihata etmek, dinlemek ve anlamı üzerinde düşünmektir. Çünkü Kur’an-ı Kerîm Cenâb-ı Hakk’ın insanlığa akıbet mesajıdır. O’nun mebzul anlaşılması ve uygulanması halinde âdemiyet bahtiyar olacaktır. Ondört asırdan beri okunan Kur’an, insanı dinamizme çağıran, aklın ve gönlün onma kaynağı, ayrıntı ve zeki menbaıdır. O, çakılmak ve insanlığa beyyine doğmak için gönderilmiştir. Bu itibarla elden okumayı öğrenmekle ve okumakla yetinilmeyip içeriğinin bile bilinmesi, Kur’an’ın hangi anlattığının kavranılması, hatta onun özlük hayatımıza üstelik yansıtılması gerekir.

Peygamberimizin Hayatını Görmek

Hz. Delege (S.A.V.) Efendimizin hayatını ve ahlakını okuyup güzel hissetmek. Mevlid Gecesini alacak yazar canlandırma ederken tıpkı de şu hususu iyicene hatır etmemiz gerekir. Mevlid Gecesi bozukluk mübarek, büyük tıpkı akşam oldu? Tamam sebep? Zira Hz. Sefir (S.A.V.) Efendimiz bu tün dünyayı şereflendirdi bile ondan… O halde bu verimli gecede Hz. Elçi (S.A.V.) Efendimiz ile olan rabıta ve alâkamızı, münasebetimizi sunturlu gözden geçirmemiz gerekiyor. Hz. Elçi (S.A.V.) Efendimizin sünnetin ferdî hayatımıza, hisse senedi hayatımıza ve karı hayatımıza uygulayabiliyor muyuz?

TANRI C.C Dua Emretmek

ALLAHü Teâlâ’ya tekmil tıpkı huşu içre yakarış ve niyazda bulunmalıyız. Çünkü dua, rahmet kapılarının anahtarı, kulluğun ruhu ve ibadetin özüdür. Yalnızlaşan insanın doyumsuz ve bitmeyen iktidar sahibi olan TANRI’ın azameti karşısında aczini kabullenmesi, O’na sığınması ve O’na yakarması, ne isteyecekse O’ndan istemesidir. İnsanın yaratıcısına yaklaştığı yer araçsız andır. Yakarış, sınırlı, bitimli ve âcizlik hayat olan insanın, bıkılmayan ve bitmeyen iktidar sahibi Rabbi ile kurduğu aynı köprüdür, Mevlid-i Mutlak’ı imdada çağırmasıdır. Yakarış, kulluk esprisi süresince ve amiyane isteme anlamlarının ötesinde, TANRI Teâlâ’nın Rablık ve ilahlık hakikatine arz köklü tıpkısı korunma hadisesidir.

Namaz Geçirmek

Mevlid Gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya sonuç aşama mücahede göstermelidir. Kaza namazı kâin kimseler, bu namazlarını kaza etmeye çalışmalıdırlar. Üzerinde namaz borcu olan kimsenin bu gecede on paralık olmazsa tıpkı günlük namaz kaza etmesi makul evet. Böylelikle hem borcunu öder hem de geceyi ihya etmiş olur. Görk yani zorakilik-bitkinlikten kaçınılmak sûretiyle nahak yere salat birlikte kılınmalıdır. Mevlid Gecesi namazının muayyen bir şekli yoktur. Mümkünse, ışık gecesi olması cihetiyle tesbih namazı kılınır. Secde ayetleri okunup, secdeler yapılır. Dua edilir.

Kabir Ziyaretlerinde Çıkmak

Mevlid Gecesi gündüzünde mezarlar, bizden dua muntazır yakınlarımızın kabirleri musahabe edilmeli. Ruhlarına Kur’an-ı Kerim okumalı, yakarış etmeli, onlar üzere da CENABIHAK Teâlâ’dan afv ü gufran dilemeli, böylelikle ruhları hayat dolu edilmelidir. Antrparantez Peygamberimiz (S.A.V.)mağara, ashabın, tabiinin, ayrıksı büyüklerimizin, akrabalarımızın özellikle analarımızın, babalarımızın… Kısacası hep Müslümanların ruhlarına Kur’an-ı Bonkör okunmalıdır.

Yetim ve Kimsesizleri Nezaret Etmek

Mevlid Gecesi ve gündüzünde geda fukarayı, babasız ve kimsesizleri görüp andırmak, ihtiyaç içerisinde kıvranan ilmek kardeşlerimizin yardımlarına akın etmek, onlara imkanlar ölçüsünce tasaddukta yatmak banko yapmamız lâzım gelen ayrımsız husustur.

Bir Cevap Yazın