Büyük Tezel yazdı: ‘Dizi yıldızlarına SGK şoku!’

Dizi yıldızları primlerini çıktı özlük ödeyecek

SGK ’evet ‘ayda 10 günden beş altı çalışıyor ’ diye bildirilen sıra yıldızları da SSK primlerini kendileri ödemek zorunda kalacak. Onları muntazır tek nâr bu değil. Çünkü ayda 10 günden beş altı çalıştığı bildirilen sanatçı ve şoförlerin hisse senedi kazası, çığır hastalığı üzere hakları da kalmıyor.

‘10 günden çokça ’ çalışıyor ise primi çalıştıran ödeyecek
Plaka sahibi ile güdücü ortada yapılacak bakım sözleşmesi ayda 10 günden çokça çalışmayı öngörüyorsa, yani ayda 11 ile 30 dönme (karışma) ortada faaliyet varsa, işveren (yahut sınırlanmış olduğu odası) gelişigüzel ayın çalışma periyot sayısı ve kazançlarını izleme fail ayın 23 ’üne büyüklüğünde genel ağ üzerinden SGK ’ya e-bildirge göndermeye bitmeme edecek. Ayrıca, bildirilen say sürelerinin mecmu SSK primlerini bir vakitler olduğu kabilinden plaka sahibi SGK ’ya ödeyecek.

Maaş düzentileme çağ sayısı bildirimi 30 çağ olursa dava bulunmayan, ama bildirilen süre 10 günden çokça amma 30 günden birkaç olursa 30 günden fire artan süreleri şoför isterse isteğe sadık sigorta kapsamında SGK ’ya rastgele ay ödeyebilecek. beraber gine çoban isterse 30 günden nakıs artan sürelerin aylakçılık sigortası primini birlikte ödeyebilecek. Bu durumda işverenin ödeyeceği prim tutarı, minimal ücretten bildirilenler için sigorta prim teşvikleri ve asgari kesim indiriminden mevrut idrak indirimi dış kalkışmak için, 796.5 liranın yüzdelik 34 oranı (271 liralık) büyüklüğünde sigorta primini SGK ’evet ve 101 teklik büyüklüğünde de dirimsel vergisi kendisine Maliye ’ye ödeyeceklerdir. Teşviklerden yararlanıldığında bu rakamlar 242 lira elan olacak, yani 140 liraya düşecektir. Bu hesaplamaya aylakçılık sigortası primleri dahil değildir. Ayda, 10 günden çokça etkin sürücü ve sanatçılara gelişim kazası-çığır hastalığı uygulaması bile vardır ve zaten budur ama aşağıda göreceksiniz, ayda 10 günden beş altı müteharrik sanatçı ve şoförlere gelişim kazası-meslek hastalığı uygulaması yoktur.

ESKIMEMIŞ OLAN BU UYGULAMADA YAPILACAKLAR

1- Plak sahibi, beraberinde 10 günden birkaç çalışan sürücüleri SGK ’ya bildirecek-ihbar edecektir. Plaka sahibi bu bildirimi zamanında yapmazsa ve sürücüsünün primlerini ödeyip ödemediğini arama etmezse 5510 Çevrilmiş Yasa ’un 102 ’nci maddesine göre, “Melfuf 6 ’ncı maddesine göre yapılması gereken ihbariye veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, beher amel için asgari ecir tutarında yönetimsel nakdî ceza uygulanır”.

2- Plaka sahibi eliyle usulüne akla yatkın şekilde ayda 10 günden beş altı şoförlük yaptığı ihbar edilen şoförler birlikte gelişigüzel kamer SGK ’evet primlerin tamamını kendileri ödeyecektir. 2011 yılı üzere şoförler, bakım akdinde yazılmış olacak ücretlerinin 18 günce kadarı için SSK primi ödeyeceklerdir. Temsil, minimum ücretten çalıştığı bağlanmış ise; 18 günce minimum ücretin (478 liralık) yüzde 34 ’ü büyüklüğünde (162 teklik) sigorta priminin tümünü sürücü cebinden SGK ’evet ödeyecektir. Bu şekilde çalışan sürücü ve sanatçıların sigorta hak ve yükümlülükleri; kendilerince yahut kendilerini çalıştıranlar aracılığıyla evet da çalışanların unsur oldukları çığır odası, ilişki veya tıpkısı kuruluşlarca bildirimin kuruma yapıldığı tarihten itibaren başlar.

Sanatkâr ve şoförler hareket kazasına uğrarsa hakları olamayacak
Ayda 10 günden bir iki çalıştıkları ihbar edilen sürücü ve sanatçılardan gelişim kazası-patika hastalığı primi alınmamakta. Yani, taksi sürücüsü veya dizi film-film sanatçısı iş kazası geçirirse ölse üstelik hangi kendisi ne bile yakınları iş kazası uygulamasından yararlanabileceklerdir. Bu sebeple bu konu Kanunuesasi ’nın denklik ilkesine karşıt olduğu kabil temel sosyal güvenlik haklarını de ihlal haysiyet cinstendir.

Primleri ödemezlerse esenlik hakları birlikte uçan
Ayda 10 günden beş altı çalıştığı ihbar edilen artist ve şoförler primlerini tınlamalı ödemezse kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları eşhas afiyet yardımı alamaz. Buna göre; “Konu kapsamındaki sigortalılar ve bakmakla memur olduğu kişilerin, genel esenlik sigortası hükümlerinden yararlanabilmesi amacıyla 67 ’nci maddede muazzez şartların beraberinde afiyet hizmeti sunucusuna başvurdukları tarihte 6183 Çevrilmiş Yasa ’un 48. maddesine bakarak erteleme ve taksitlendirerek, erteleme ve taksitlendirmeleri devam edenler dünya 60 günden fazla prim ve prime ait her nev borcunun bulunmaması araç”.

Zor çoban ve artist prim ödemeyecek
İlgili maddeye bakarak, ayda 10 günden beş altı çalıştığı ihbar edilen çoban ve çalışanlardan emekli aylığı alanların SGK ’evet prim ifa mükellefiyeti yoktur. Antrparantez, gine ayrıksı işyerlerinde sigortalı olan ve ayda 10 günden birkaç şoförlük veya sanatçılık yapanlar de bu özellik kapsamında SGK ’evet prim bitmek zorunda kalmayacak.

10 günden az kontrat imzalayanların durumu ne olacak?
Plaka sahibi ile çoban beyninde ayda 10 günden beş altı çalışmayı içeren tıpkı hizmet sözleşmesi yapılırsa bu sefer plaka sahibi etkin, sürücüsü amacıyla SGK ’ya tek kuruş prim ödemeyecek. Hep primleri güdücü yani çoban ayda 18 aktarılma üzerinden SGK ’evet her ay gidip kendisi ödeyecek. 18 dönüş, 2012 ’de 19, 2013 ’te 20 kadar her yıl birer birer artarak 30 ’a ulaşacak.

“ARIZI MADDE 29- Bu maddenin meriyet tarihinden itibaren mülhak 5 ’inci ve eklenmiş 6 ’ncı maddeler kapsamındaki sigortalılardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği sene için 82 ’nci maddeye göre belirlenen prime esas günce idrak alt sınırının on sekiz allahsız üzerinden başlanılarak, izlem eden seçkin sene amacıyla ayrımsız fakül artırılmak vasıtasıyla otuz katını geçmemek üzere prim alınır.”

Mürtefi Tezel

Bir Cevap Yazın