Çekilme edene maaş!

Takvim’den Hazal Ateş’in haberine bakarak büyüklüğü 90 milyar liraya vasıl Işsizlik Sigortası Fonu esnetildi. Fondaki kaynağın mehabetli bölümü işsizliği azaltmak amacıyla kullanılacak.

İstihdamı artırıcı-koruyucu tedbirler, işe yerleştirmedanışmanlık, çalışanların vasıflarını yükseltmek, aylaklık riskini azaltmaya yönelik masarif fondan karşılanacak…

Kâin uygulamada aylakçılık sigortasından yakalamak amacıyla öz isteği dışında etkisiz eğlenmek gerekiyor.

Ayrıca nakız nedeninin birlikte aylakçılık ödeneği almaya engel tıpkı bozukluk olmaması gerekiyor. Eskimemiş dönemde zat kusuru ile işten çıkana birlikte karşılık verilmesi planlanıyor.

Tahsisat miktarları teferruatlı devamlı işsizler, eğitim bilimi, gözyaşı kriterlerine göre baştan düzenlenecek.

Bir Cevap Yazın