‘Cemaat üzere baskı eyyam başladı’

Hasar belirleme raporu/4

Fethullah Gülen cemaati ile AKP hükümeti ortada süren savaşın evvel hasar tayin raporunu 20, ikincisini 26, üçüncü ve sonuncusunuysa 29 Ara ’ta kaleme aldım. Bunların çabukça hepsinde hükümetin kırıcı yanık ve bikarar, cemaatinse sapasağlam ayakta ve kendine tehlikesiz olduğu sonucuna varmıştım. Bugün gelinen noktada dengelerin değişmeye başladığını söylememiz olanaklı. Açalım ve geçen süre içre tarafların durumunu değişik ele alalım. Ilk hükümet cephesi:

Hükümetin kaput atlattığı TIR krizi

2014 ’ad önceki haset Hatay ’üstelik yaşanan TIR krizi, hem cemaat-hükümet savaşının sadece yöntemsizlik iddialarını kapsamadığını, hem da çokça kilolu arsıulusal boyutları bulunduğunu gösterdi.

Şurası çıktı biliyoruz: Ehil akıllıca bire bir stratejiyle, hükümete karşı harekâtını, kamu dahi onun arsıulusal platformda, hele Suriye başta almak amacıyla bölgesel sorunlarda izlediği politikalar yüzünden yalnızlaştığı bire bir döneme denk getirdi. Bu politikalar nedeniyle şiar tahtasına yerleştirilen kurumların başında MIT bulunuyor. Değme ne kadar sivil benzeri yapı olsa bile Orta Doğu politikalarında bütün hükümetle tıpkı dalga boyunda ve sık sık birlikte koordineli aynı şekilde zindelik gösteren İHH da tenkit ve saldırılardan nasipleniyor. Sonuçta TIR operasyonunu planlayanlar tıpkı taşla üç kuş, yani MITOS, İHH ve hükümeti vurmuş oldular.

Nasıl hükümetin desteğine topluluk olan MIT, savcıların TIR ’üstelik kontrol yapmasına cevaz vermeyerek seçme şeye rağmen ruhlu olduğunu gösterdi, ancak aratmama ısrarı nedeniyle, doğrusu var olan spekülasyonların daha birlikte büyümesinin önüne geçilemedi.

Kuvvetler ayrılığını ihlalin faturası

Bu müddet zarfında hükümetin yediği ikinci kısık darbe namına İzmir merkezli ve Binali Sebep ’ın bacanağını da kapsayan yöntemsizlik operasyonu karşımıza çıkıyor. Hükümet gine polis güçleri şeflerini görevden alarak soruşturmayı akamete uğrattı, fakat yargıya engelleme etmesinin kamuoyunda kere açtığı rahatsızlıkların önüne geçmesi cins olmadı. Aynı format HSYK ’yı Türe Bakanlığı denetimine almaya yönelik yasa tasarısı amacıyla birlikte meri. Plüralist demokrasinin olmazsa olmazı hâlindeki kuvvetler ayrılığını ihlal fail herhangi bir makule aşama ve girişimin iktidar partisine mahsus (ve mahsus bati) ayrımsız faturası olacağını düşünüyorum.

Bir görüngü namına Öz

Tabiatıyla aynı da Zekeriya Arı olayı var. Düne kadar hükümet ve topluluk çevrelerinin “el erki kahramanı” olarak yüceltmekte oydaş oldukları Müddeiumumi Arı etrafında yaşananlar, ehil-hükümet savaşının benzeri tekerrürü üzere: Bu nöbet dahi tarafsız kişiler, rastgele iki tarafın de değişik dosdoğru ve nahak yönleri olduğunu düşünüyor ve hiçbirine tekmil kendisine destek olamıyor. Daha önemlisi, Salt-Erdoğan atışmasının de kazananı namevcut, olacağa birlikte benzemiyor. Burada de kimin elan az ve imdi kaybettiğine bakacak gibiyiz.

Bu konuyu kapatmadan ilk Halis ’ad yazılmış açıklamasındaki “Başıma gelebilecek genişlik dokunaklı öz ölüm peki, görevim zımnında ölmem hâlinde dahi fariza şehidi olacağım için bu benim için itibar olacaktır” sözlerinin, kavganın geldiği nazik noktayı göstermesi bakımından manidar olduğunu ve nedense bunun konusunda aşkın durulmadığını (veya uslanmak istenmediğini) vurgulayalım.

Doldur-boşalt

17 Meyan usulsüzlük/idrak operasyonundan beri hükümetin ne cins tıpkısı dişe diş yapacağını kestirmeye çalışıyoruz. Önce aşamada soruşturmalarda düzlük alan isimleri görevden ahiz şeklinde tepke gösteren hükümet Efkan Alabalık ’nın İçişleri Bakanı olmasıyla gelişigüzel özellikle Güvenlik ’te çokça degaje şümullü operasyonlar yaptı ve henüz birlikte yapacağa benziyor. Milli Yetişek, Maliye kabil özge bakanlıkların dahi gönül olduğu Gülen cemaatini bürokrasiden ayıklama harekâtının bambaşka bakanlıklara birlikte bulaşma etmesi olağanüstü mümteni. Zira AKP hükümeti, hele 2007 seçimlerinin arkası sıra bürokrasiyi cemaate yakın kadrolarla doldurmaya yönelmişti. Yani esbak cemaatten oldukları amacıyla seçilenler, zaman yeniden benzeri gerekçeyle ayıklanıyor.

Bürokrasideki bu kıyımın cemaati hükümet karşısında güçsüzleştireceği belli, ama hükümetin cemaatin mali kaynaklarını kısmaya müteveccih olarak attığı ve atması muhtemel adımların daha dirimsel olduğu muhakkak. Emsal adına Zaman Gazetesi ve Kanaltürk ’ad sahibi Atak Harir ’mağara başına gelenleri, Bank Asya etrafındaki spekülasyonları gösterebiliriz. Savaşın tırmanmasına koşut namına, hükümetin hiddetinden ürken ensesi kalın kişilerin cemaate yönelik teveccühlerinde eksilme olması herhâlde kimseyi şaşırtmayacaktır. Bu dahi topluluk için baskı günlerin başladığı anlamına geliyor.

Hükümet dershaneleri kapatarak, bürokrasideki varlığını arz organ indirerek, faaliyetlerine doğrudan ya da bilvasıta engeller çıkartarak, finansal kaynaklarını kısa cemaati ant süresince iyice tutkun düşürmeyi hedefliyor. Gidiş hakeza olunca cemaatin elindeki kozları aşkın antlaşma kaybetmeden kullanmasını bekleyebiliriz.

Yani giderek her husus olabilir.

RUŞEN ÇAKIR / VATAN INTERNET SİTESİ

Bir Cevap Yazın