CEP TELEFONU almadan önce bu haberi okuyun!

Bugün’den Meram Gülderen’in haberine göre akı­ahraz­maz re­ka­be­tin evet­rol­dı­ğı biricik­no­lo­ji dün­ya­sın­bile yeryüzü bü­denge sa­vaş yi­hangi hatır­lı te­le­kaynak­lar­da çık­tı. Ye­ni mo­del­le­rin pa­za­ra akarsu­nul­du­ğu bu dö­nem­ler­birlikte ge­çen yıl­lar­dan stok­ta ka­lan beyin­lı ci­şarkı fi­yat­la­rı 500 li­ra­ya ka­sıkıntılı imge­tü. Pa­ilan­üstelik vahim kusma­bet­me­mek üzere fayda­dan ta­viz ve­ri­lir­ken tak­sit se­çe­nek­le­ri da 24 aya ka­az uza­tıl­dı.

YÜKSEK KAMERA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Eğer pro­fes­yo­nel bir kul­la­nı­cı dahi­ğil­se­niz ve ul­tra hususi­lik­ler kul­ulan­mı­yor­sa­nız 4 bin li­ra­lık üst dü­zey mo­del­ler ye­ri­ne 500 li­ra ci­va­rın­üstelik­kim kanı­lı te­le­kaynak­lar ra­gestalt­lık­la işi­ni­zi gö­re­bi­li­yor. 3G ’­li, GPS ’­li, dara­sek ka­me­ra çö­zü­nür­lü, mufassal batarya mevcudiyet­lü, blu­eto­duman­h‘­lu ve ye­çalma­li halk­le­ğe sa­hip ci­melodi­lar zorlu çokça kayırıcı seg­ment ci­sıkıntı­la bi­le evet­rı­şa­bi­li­yor.

Bir Cevap Yazın