Cinselliğin değiştirilemez maddeleri!..

Çokça iptila edilmesine karşın yasaklanan, haddinden fazla konuşulmasına rağmen ilmî gerçekleri konuşulmayan, çokça bilindiği argüman edilmesine rağmen beş altı molekül bilinen, haddinden fazla abartılmasına rağmen utanılan bire bir bahis olan cinsellik, ülkemizde hala tıpkı tabu olma özelliğini sürdürüyor. Fakat tabu olmasına karşın cinselliğin benzeri anayasası bulunuyor. Ve anayasamızın “değiştirilemez ve değiştirilmesi öneri edilemez” maddeleri olduğu kabil, cinselliğin anayasasının da oluyor. Monoton eşeysel yaşamın egemenliği altına vira etmek istemeyen ve hazzın doruklarına ulaşmayı hedefleyen çiftlerin hayallerine akla yatkın ilerleyebilmelerinin yolu cinselliğin değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez 3 maddesini uygulamaktan geçiyor.

Işte can alıcı başlıklar:

CİNSELLİK ANAYASASININ DEĞİŞTİRİLEMEYECEK MADDELERİ

Cinsî hakların cihanşümul herif hakları kapsamında ele alınması gerektiğini söyleyen CİSED Onursal Başkanı Cinsî Terapist Cem Deri; ” Acun Seksüel Keyif Birliği (World Association for Sexual Health)’nin Tensel Haklar Bildirgesi’nde cinsellik, temas insanın kişiliğinin ayrılmaz bire bir parçası olarak görülüyor ve cinselliğin cemi yerine gelişimi, irtibat, gizlilik, fert anlatım, gusto, sevecenlik, aşk kabilinden temel herif ihtiyaçlarının doyumuna bağlanıyor.

Tensel haklar, özgürlüğe, onura ve beherglas insanoğlunun eşitliğine dayalı cihanşümul âdem hakları kapsamında değerlendiriliyor . Seksüel hürriyet hakkı, cinsel otonomi, cinsî külliyet ve vücudunun güvenliği hakkı, eşeysel gizlilik hakkı, “seksüel muadele hakkı, seksüel zevk hakkı, can seksüel tabir hakkı, özgürcesine cinsellik içeren pazar kurma hakkı, mutlak ve sağduyulu tenasül seçimi ika hakkı, ilmî araştırmaya dair cinsel hikmet kazanma hakkı, kapsamlı cinsellik eğitimi hakkı ve eşeysel afiyet bakımı hakkı kadar haklara atıfta bulunuluyor. Aha cinselliğin değiştirilemeyecek maddeleri: Madde 1. Isteme hakkı vazgeçilmezdir! Bap 2. Herkesin reddetme hakkı vardır! Yön 3. Gerektiğinde paylaşmak gerekiyor! Bu nedenle isteme ve iadeli eğitimi cinsî terapinin heybetli benzeri unsurudur.” dedi.

1-ISTEME HAKKI

“Cinsellikte düğme umu varsa o koşa amacıyla herhangi bir molekül mubahtır!” sözünün haddinden fazla konuşulan ayrımsız genelleme olduğuna değinen CİSED Umumi Başkanı Cinsî Terapist Cebrail Gücük; “Bu nedenle, bahtiyar birliktelikler yaşayabilmek için çiftlerin rıza haklarını kullanmaları, cinsellikle ilgilendiren arzu, rağbet ve beklentilerini partnerlerinden çıplak arzu etmeleri gerekiyor. Cinsî hayatta “özlemek” her ne büyüklüğünde kişinin kişi rağbet, bellek ve yapılmasını istediklerinin eyleme baygın vahi yerine görülse üstelik, haddizatında hem aradaki tutkunun devamını sağlıyor hem dahi cebin cinsin cinselliğe bakış açısını keşfetmenin önünü açıyor. Şerik ilişkisinde beher partnerin eşeysel isteklerini, arzularını, beklentilerini yahut fantezilerini paylaşma ve benzeri şeylerin yapılmasını isteme hakkı olduğu biliniyor. Bu hakkı kullanan çiftler birbirlerine tutkuyla bağlanabiliyorlar. Zira reddedilmeyi hücre alarak anlatım edilen istekler eşeysel tutkuyu ateşliyor. Rapor edilen değme arzu kişiyi özgürleştiriyor ve partnerine bağlıyor. Çağdaş çağın aşmakta yük çektiği tıpkı ülkü kendisine bitmeme eden eşeysel mitler (hurafeler) dolayısıyla pek çokça koşa cinselliği içlerinde bastırıyor ve seksüel hayatın getirilerini yaşamakta zorlanıyor. Nakız hakeza olunca, “arzulamak” bir nice çift eliyle”sapıklık”, “üzücü kadın olma”veya “cinsiyet köleliği” şeklinde algılanabiliyor. Bu nedenle hem mıhlı ve bahtiyar ayrımsız seksüel hayat duyulmak imkânsız oluyor hem üstelik var olan eşeysel sorunlar çözümsüz kalabiliyor.” dedi.

2-IADELI HAKKI

Cinselliğin tanımını işleyen CİSED Genel Başkan Yardımcısı Mahirane. Dr. Mısır Yasemini Kader; “Cinsellik mevlit öncesi başlayıp mevcudiyet boyu bitmeme fail, insanların değerleri, inanışları, duyguları, kişilikleri, sevdikleri ve sevmedikleri şeyler, tutumları, davranışları, fiziksel görünümleri ve içre yaşadıkları toplumlara bakarak şekillenen bire bir deyim adına karşımıza çıkıyor. Cinsellik, sadece eşeysel organları değil, bütün bedeni ve aklı içeriyor. Acun Afiyet Örgütü (DSÖ)’hangi bakarak cinsellik; fiziksel, birey, münevver ve sosyal yönlerin kişiliği, iletişimi ve aşkı zenginleştirici etkilerinin bileşiminden oluşuyor. Gine DSÖ’ne göre cinsî sağlıksadece çor, fonksiyon bozukluğu yahut sakatlığın olmaması değil, birey, zihnî ve sosyal olarak cinsellikle ilişik esenlik münhal kendisine tanımlanıyor. Zecir, ayrımcılık ve şiddetten arınmış olmayı gerektiriyor. Bu nedenle Nasrettin Hoca’nın kazan hikâyesinde olduğu üzere, kazanın doğurduğuna inanılıyorsa öldüğüne da inanılması gerekiyor, yani istemek bire bir haksa, reddetmenin da aynı doğruluk olduğunu ısınmak önem taşıyor. Ancak iade hakkı kullanılırken, çok ferah düşünülmesi ve temas isteğin reddedilmemesi kadar, reddeden kişinin partnerini suçlamaması, eleştirmemesi ve yargılamaması birlikte gerekiyor. Zira kâm edilen şey samimiyetin serencam raddesi olan cinsellikle ilgili seçkin ne aynı düşün, kanı, dilek, istek evet dahi ümit yani çiftin benzeri hep olmasını sağlayan eşey olduğu için ‘iade’ cümlelerinin boğumlanma şekli üstelik epey önem oluşum ediyor. Bu nedenle reddetme hakkı kullanılırken, evvel partnerin cinsel rağbet evet de talebi konusunda konuşulması, daha sonradan reddetmenin nedenlerinin açıklanması ve bunu yaparken birlikte direk ‘Hayır!’ifadesinin kullanılmaması gerekiyor. Çünkü iade nedenleri bilinçdışının kişiye oynadığı ayrımsız baziçe olabileceği üzere, reddedilen madde esasen çok istenilen bir husus da olabiliyor.” dedi.

3-KABULLENME DURUMU

Isteme ve iadeli eğitiminin önemine özen çeken CİSED Genel Sekreteri Cinsî Terapist Ilgım Güngör; ” Cinsellik; rahatlamış ve gevşemiş tıpkı halde, sevişmenin ve dokunmanın verdiği hazza odaklanarak, gidiş alıp haz verebilme, ruhu ve bedeni paylaşabilme, ne olursa olsun benzeri şekilde boşalabilme bilim ve sanatıdır . Bu sanatın özü rıza ve iade üzerine gizlidir. Bu nedenle önceki iki konu değiştirilemeyeceği için ortak aynı kez bulma arayışına gidilmesi ehemmiyet taşıyor. Istenilen madde yapıldığında bunun benzeri armağan namına görülmesi, bahtiyar olunması ve bunun anlatım edilmesi gerekiyor. Istenilen şey reddedildiğinde ise, iadeli hakkına çekinmek gösterilerek, küsmemek ve kavrayışsız çekilmemekgerekiyor. Ancak reddedilse dahi, akla yatkın ayrımsız zamanda isteğin yeryüzü birkaç 3 el daha anlatım edilmesi olanaklı olabiliyor. Zira bir isteğin reddedilmesi kişinin o anki iç ve dış koşullarına, istenme şekline veya ortamına bakarak değişebiliyor. Işte tam bu kuma misil bulma arayışlarına kabullenme adı veriliyor. Kabullenme cinsî sağlığın bozulmasını önlüyor. Cinsî sağlığın bozulması çabucak fiziksel sağlığı etkilemiyor, ruhiyat sağlığın, arkası sıra eş sağlığının ve içtimai sağlığın de bozulmasına nöbet açabiliyor.” dedi.

AKŞAM GENEL AĞ SİTESİ

Bir Cevap Yazın