Çocuğu olana iri okazyon!…

Takvim’birlikte düzlük düz habere göre Hükümet, çalışan milyonlarca anneyi yakından ilgilendiren doğumdan bilahare ‘nısıf zamanlı düzentileme’, ‘doğum izinleri’ kabilinden bakir uygulamaları hayata geçiriyor.

Esbak dönüş TBMM’ye irsal edilen yasa tasarısı ile yalnız annelere değil, işyar babalara birlikte çocuğu ilköğretime başlayana büyüklüğünde ‘elastiki faaliyet’ hakkı getirilecek. 6 ayak tabanı büyüklüğünde olan nısıf zamanlı himmet hakkı ile yavru ilköğretime başlayıncaya büyüklüğünde olan ‘kısmi süreli himmet hakkı’ işçi anneler üzere birlikte uygulanacak. Evlatlık çocuğu olan iştirakçi ve memurin da bu haklardan faydalanacak. Çalışan esas ve babalara ilgili bakir düzenlemeler şöyle:

Eş memurlar, isterse annelik izni bitiminin alelacele peşi sıra önceki çocukta 2 kamer, ikinci çocukta 4 kamer, sonraki doğumlarda ise 6 kamer günlük faaliyet süresinin yarısı kadar çalışabilecek. Esas isterse 24 mahiye ücretsiz iznin peşi sıra bu hakkı kullanabilecek. Finansal ve içtimai haklarda gelişigüzel kopukluk yapılmayacak.

Karı memurlar ile eşi mevlit işleyen vazifeli babalar, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi izlem eden ay başına büyüklüğünde olan süreçte haftalık düzentileme saatlerinin alışılagelen çalışma süresinin yarısı kadar olmasını temenni edebilecek. Birey, bu sürede mali ve toplumsal haklarının yarısını alabilecek.
Görevli annelere tanınan 2, 4 ve 6 mahiye nısıf zamanlı iş hakkı, eş işçiler yoluyla de gelişigüzel doğumda 6 aya kadar kullanılabilecek. Antrparantez çocuk ilköğrenim çağına gelene büyüklüğünde ‘kısmi mütemadi faaliyet hakkı’ sağlanacak.

EVLATLIĞA TEVELLÜT İZNİ

3 yaşından pespaye benzeri çocuğu genç erkek edinen memurin ile memur olmayan eşin münferit kendisine uşak edinmesi halinde görevli olan eşlerine, çocuğun konfirmasyon edildiği tarihten itibaren 8 hafta sürekli veladet izni verilecek. Bu 8 haftaya arttırma olarak sevimli isterse, elastiki düzentileme, nısıf zamanlı çalışma ve 24 ay ücretsiz müsaade kabilinden halis esas babalara sağlanan umum haklardan birlikte faydalanabilecek.

Çocuğun özürlü doğması yahut doğumdan sonra 12 kamer içerisinde engellilik halinin tespiti durumunda tevellüt iznine ilave adına geçer nısıf zamanlı mesai hakkı 12 ay olarak uygulanacak.

Bir Cevap Yazın