Çok uyuyup, bir iki spor yapıyoruz

Yıpranmamış Asır’da düz kayran habere göre, 2014-2015 döneminde uykuya ayrılan devir, 10 ve daha fevk yaştaki efrat üzere günde sayı farkı 8 saat 48 an oldu.

Kadınlar günde sayı farkı 8 saat 52 zaman uyurken, erkeklerde bu müddet 8 saat 44 an yerine gerçekleşti. Uykuya ayrılan müddet hafta içi günde averaj 8 saat 35 dakikayken bu süre hafta sonu 9 saat 20 dakikaya yükseldi. Kemirmek ve şahsi hizmet faaliyetlerine ayrılan müddet 2 saat 45 zaman olurken, bunu 2 saat 35 dakikayla hanehalkı ve aile bakımı, 2 saat 33 dakikayla istihdam faaliyetleri izledi.

Yaşı 15 ve üzerinde olan fertlerin 24 saat süresince yaptıkları operasyon beyninde istihdamla ilişik faaliyetlere ayrılan mecmu müddet kişi başına sayı farkı 2 saat 48 zaman oldu. Çalışan bireyler, günde ortalama 5 saat 52 dakikalarını istihdamla ilişik faaliyetlere ayırdığını belirtti. Çalışan erkekler, günde sayı farkı 6 saat 25 dakikalarını, müteharrik kadınlar ise 4 saat 32 dakikalarını istihdamla ilgili faaliyetlere ayırdıklarını bildirme etti. Faaliyet durumuna göre hanehalkı ve karı bakımına ayrılan devir incelendiğinde 15 ve elan fevk yaşta çalışan fertlerin bu faaliyete ayırdıkları süre 1 saat 34 dakikayken çalışmayan fertlerde bu süre 3 saat 47 an oldu. Hanehalkı ve ocak bakımına ayrılan zaman, kadınlarda günde averaj 3 saat 31 an, müteharrik erkeklerde ise 46 dakika namına gerçekleşti.

GELİR ARTTIKÇA GÖNÜLÜ İŞLERİNE AYRILAN SÜRE AZALDI

SOSYAL HAYAT ve eğlenceye ayrılan süre, tıpkı meslek bitirmeyenlerde 2 saat 24 dakikayken beş mezunlarında bu süre 1 saat 51 an, ilköğretim/ ortaokul yahut mesleksel ortaokul mezunlarında 1 saat 44 zaman, ortaöğretim yahut mesleki lise mezunlarında 1 saat 36 an, akademi, fakülte, faziletkâr lisans/ doktora mezunlarında ise 1 saat 29 an oldu. Canlılık türü ve hanehalkının aylık gelir grubuna göre 10 ve elan fevk yaştaki fertlerin sayı farkı neşelilik süresi incelendiğinde gönüllü amal ve toplantılara ayrılan zamanın dirimsel grubu arttıkça azaldığı görüldü.

Geliri 0-1080 liralık ortada olan hanehalkı üyesi fertlerin, gönüllü amal ve toplantılara ayırdığı süre 56 dakikayken, bu müddet, 3 bin 181 liralık ve vücut gelire eş hanehalkları amacıyla 27 an oldu. Ortalama zindelik süresinde 10-14 gözyaşı grubundaki efrat 15 ve üst gözyaşı grubundakilere bakarak bazı farklılıklar gösterdi. Eğitim Bilimi faaliyetine günde sayı farkı 3 saat 51 dakikayla genişlik çokça 10-14 yaş grubundaki bireyler ant ayırdı ve gözyaşı grubu arttıkça eğitime ayrılan müddet azaldı. Analog şekilde kül gözyaşı grupları içerisinde hobi ve baziçe faaliyetiyle spor ve huy sporları faaliyetine en fazla ant ayıranlar 10-14 gözyaşı grubundaki fertler oldu. Bu gözyaşı grubundaki fertlerin, uğraşı ve oyun faaliyetlerine ayırdıkları müddet 59 zaman, spor ve natür sporlarına ayırdıkları süre ise 29 an kendisine gerçekleşti.

YETİŞKİNLER TELEVİZYONA ÇOK AHIT HARCIYOR

Fertlerin akıbet dört hafta zarfında abes zamanlarını değerlendirmek amacıyla yaptıkları canlılık ve hars faaliyetlerinin dağılımı incelendiğinde 10 ve daha yukarı yaştaki fertlerin sunu aşkın yaptıkları faaliyetin, yüzdelik 94,6 ile göstergeç izlemek, yüzde 69,9 ile akraba ziyaretinde mevcut olmak ve yüzdelik 55,7 ile yâren ziyaretinde düşmek olduğu görüldü. Içtimai medyada sıra geçirme oranı yüzdelik 33,9 olurken, bu ululuk erkeklerde yüzde 41,7, kadınlarda yüzdelik 26,2 kendisine gerçekleşti.

Fertlerin günde en birkaç devir ayırdıkları cıvıltı, 10 ve daha yukarı yaştaki erat üzere 11 dakikayla spor ve huy sporları oldu. Kadınlar spor faaliyetlerine günde sayı farkı 6 dakika, rical ise 16 dakika ayırdı. Spordan sonra sunma beş altı zamanın ayrıldığı işler 21 dakikayla hobiler ve oyunlar, 43 dakikayla fahri işlemler ve toplantılar, 46 dakikayla terbiye oldu. Son dört hafta içre 10 ve elan yukarı yaştaki fertlerin abes zamanlarını gitmek için yaptıkları sportif ameliyat incelendiğinde bunlar, yüzdelik 9,9 ile gidiş yahut koşun, yüzdelik 5,2 ile ayak topu ve yüzdelik 2,2 ile velespit aylamak namına gerçekleşti.

Bir Cevap Yazın