Danıştay tağyir etti amma..

Özgürlük’ten İsmail Saymaz’ın haberine bakarak Danıştay 13. Dairesi, Cine 5 ’in koca ihalesini tahrip etti. Aksoy ise TMSF ’ye başvurarak, yol ihalesi ilişkin kuşkusuz ayrımsız muamelat yapıldığını sordu. TMSF ’den verilen yanıtta bozma kararının uygulanmayacağı belirtilince, Aksoy cürüm duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetim Kurulu (BDDK) 2004 ’te Ekonomi Bankası ’nın borçları zımnında işadamı Erol Aksoy ’un malvarlığına halk koymuştu. Bu kapsamda Iktisat Bankası ’nın dahi sınırlı bulunduğu Avrupa ve Amerika Ana Ortaklık ’in, aralarında Tutum Yatırım, İksitat Leasing, Çalışma Avlu, Faaliyet Sigorta, Facto Para ve Cine 5 ’in da olduğu çok sayıda şirketi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ’na (TMSF) devredilmişti. TMSF, 7 yıl elinde tutuğu Cine 5 ’i 2011 ’bile satışa çıkardı. Aksoy, satışın gündeme geldiği günlerde Özgürlük ’e car vererek, mülklerine el konmasına ilişkin açtığı davaların halen sürdüğünü belirtti ve kesinleşmeden eş işlemi halinde ülkü açacağını duyurdu.

40.5 MİLYON DOLARA SATTI

Aksoy, Şike Jazeera Türk ’e bile protesto çekerek, tağyir davasının sonuçlanması halinde işlemlerin temelsiz olacağını belirtti. Buna rağmen TMSF, kanalı 40.5 milyon dolar karşılığında Aldatma Jazeera Türk ’e sattı. Aksoy da satışın iptali üzere Danıştay 13. Dairesi ’ne ülkü açtı. 13. Dairesi, 9 Meyan 2014 tarihinde aldığı kararla satışı tağyir etti. Danıştay ’ın kararında, şirketin 30 Haziran 2009 ’de belirleme edilen edimsel değerinin 50 milyon 410 bin dolar olduğu; fakat 30 Ilkgüz 2010 günlü fon müesses kararı ile 40 milyon dolara satışa çıkarıldığı rapor edildi. Bu kıymet belirlenirken, aradan güzeşte 15 aya rağmen bakir yorum yapılmadığı ve değerde azalma oluştuğuna ilişkin tespit bulunmadığı kaydedildi. Kararda şirketin rayiç değerinin altında aynı bedelle satıldığı ifade edilerek, görüntü kararının bu yönüyle hukuka çapraz olduğu saptandı.

KAMUYA GÜVENİ SARSAR!

Aksoy birlikte Danıştay kararı üstüne 20 Mart 2015 ’te TMSF ’ye başvurarak, Cine 5 ’in komutan işleminin fek edildiğini hatırlatarak, kurumun “bahis ile ilgili bakir tıpkı muamele yahut amal yapıp yapmadığını ve şayet yaptı ise işler için hikmet verilmesini” istedi. TMSF 1. Tahsilat Başkanlığı ’ndan 20 April 2015 tarihinde Aksoy ’a verilen yanıtta, Cine 5 ’e ilgili hep hakların Şike Jazeera Türk ’e devredildiği, Danıştay ’ın tahrip kararının uygulanması halinde bu şirketin müktesep haklarının zarar göreceği, şirketler gözetiminde ‘kamuya cesaret ’ ilkesinin sarsılacağı ve bundan sonraki ihalelere katılımı azaltıcı etkisinin olacağı belirtilerek, nakız kararının uygulanmayacağı anlatıldı.

TMSF ’nin açıklaması

TMSF ’nin önem kararının uygulanmayacağını kayda nâkil yazısında şöyle deniyor: “Cine 5 TV ticari ve soylu erki bütünlüğünün işsiz hazırda mülkiyetinin münakasa alıcısı üçüncü sahışta olması, Radyo ve Monitör Peş Oturmuş nezdindeki haklar, Türk Nişancı Enstitüsü nezdindeki markalar, Ortadoğu Maharet Üniversitesi Kayran Adı Yönetimi Müdürlüğü nezdindeki internet alan adları, menkul mallar, sözleşmeler ile personellerin 27.07.2011 tarihinde ihale alıcısına devredilmiş olması, tescile bağımlı varlıkların tenkis alıcısı namına tescillerinin yapılmış olması ve bu tarihten sonraları, gerek çarkıt sahip kurumumuz amme borçlarının ve gerekse alacaklı kamu yönetimi kendisine kurumumuzun işbu varlıklarla temas ilgisinin ve kontrolünün kalmamış olması, fek kararının uygulanması halinde, eksiltme alıcısı üçüncü şahsın müktesep haklarına engel verilmemesi yönündeki hakim görüşe mugayir olacak olması, antrparantez ‘kamuya cüret ’ ilkesine inanarak, ihaleye girerek bütünlüğü satın alıp tenkis bedelini ödeyen eksiltme alıcısı gözetiminde oluşacak zedelenme neticesinde amme kurumları tarafından yapılacak ihalelere katılımı azaltıcı etkisinin olacağı ve bu durumun kamu zararının tahsilini sekteye uğratacak olmasından hareketle Danıştay 13. İdaresi ’nin 09.12.2014 devir ve 2011/313 E., 2014/4091 K. sınırlanmış tahrip kararının hesabına getirilmesinin hukuken ve çalışarak kabil olmaması nedeniyle nakız kararının uygulanmamasına değişmeyen verilmiştir.”

Aksoy: “Ülkü açacağım”

Erol Aksoy, bu konuda yaptığı açıklamada 2008 yılında kendisinin bulduğu bire bir İngiliz şirketinin Cine 5 ’in yüzde 100 ’üne 100 milyon dolar, yüzde 51 ’ine 51 milyon dolar önerdiğini ancak bu teklifin TMSF vasıtasıyla akseptans edilmediğini anlattı. Cine 5 ’mağara değerinin altında ayrımsız fiyata satıldığını anlatan Aksoy, kamunun zarara uğradığını anlatım etti. Show TV ’nin Ciner Ana Ortaklık ’e satılmasına dair kararı bile 9 Aile 2015 ’te tağyir ettirdiğini ve bu kararın ertesi dönme uygulandığını belirten Aksoy, “O kararı aynı devir içre uyguladılar. Bire Bir dönüş ortamında Show TV ’nin yönetimine umum koydular. Şu anda TMSF memurları vasıtasıyla yönetiliyor. Elbet oluyor da, onun yönetimini tıpkı çevrim içine alıyorlar birlikte, bunu hukuktan uzak benzeri gerekçeyle hoşgörüsüz almıyorlar” dedi. Suç duyurusunda bulunacağını tamlayan Aksoy, “Bunun hukukta tıpkı izahı bulunmayan. TMSF işine mevrut tıpkısı konuda tıpkısı günde yönetime umum koyuyor, işine gelmeyen konuda duruşma kararını uygulamıyor. Ne konular işine geliyor, hangisi gelmiyor, ben bilemem. Ego varlıklarımın bildirme erdemli değerde satılmasına müteharrik bir vatandaşım. Bu çelişkiyi kendileri izah edecektir. Bu mahkeme kararının uygulaması lazım” diye niteleyerek konuştu.

Kanunuesasi ihlal ediliyor

Aksoy ’un avukatı Turgut Kazan üstelik Temel ’nın 138. maddesine göre hız kararların derhal uygulanması gerektiğini ve idarenin, kararların hesabına getirilmesini engellemeyeceğini vurguladı.

Kanunuesasi ’nın ihlal edildiğini kaydeden Kazan, “O ant yönetsel yargıyı kaldırın, Danıştay ’ı kaldırın. Böyle deli saçması birşey tür mi? Aynı el bu suçtur. Onun üzere lüzumlu başvurular yapılacaktır. Ama hakim ve savcıların şakır şukur tutuklandığı ayrımsız ortamda izlenecek bu misil, nasıl sonuçlar verecek, onu bilemiyorum. Hukukun esamesinin okunmadığı ortamda hangi sonuçlara ulaşılabilir” dedi.

Bir Cevap Yazın