Dövizli askeriye bin Euro’ya düşüyor

Hürriyet’te saha düz habere bakarak, ancak dışında hararetli Türk vatandaşları, merbut bulundukları dar dışı temsilcilikleri eliyle askeriye şubelerine başvurmak yoluyla, 1000 Euro evet birlikte karşılığı büyüklüğünde ecnebi mutluluk parasını ödemeleri kaydıyla askerlik hizmetini namına getirmiş sayılacak. Bulunan düzenlemede ödenmesi müstelzim bahis konusu ücret 6000 Euro.

Bu düzenlemeden yararlanacak Türk vatandaşlarında şu şartlar aranacak:

– Yurt dışında doğarak evet de kanuncu erginlik yaşına büyüklüğünde tevakkuf ika amacıyla ecnebi bire bir ülkeye her an yerleşme evet de çalışma izni ile sıkıntılı dışında yaşıyor oluşmak veya kanuncu rüşt yaşına büyüklüğünde Türk vatandaşlığının yanında bambaşka aynı ülkenin dahi vatandaşlığını kazanmış olmak.

– Müracaat sırasında bulunulan yaşın yer birkaç yarısı kadar süre ile yabancı ülkede durma etmiş görünmek.

– Kanuncu kemal yaşına kadar alınan eğitimin sunma birkaç 5 almanak bölümünü yabancı ülkede tamamlamış tevessül etmek.

– Müracaat tarihi itibariyle halen ensiz dışında yaşıyor almak.

söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dövizli askeriye hizmetinden idrak etmek için başvuranlar da 1000 Euro ödeyerek askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Fakat caba yapılmış ödemeler reddetme edilmeyecek.

Tasarıyla, er ve erbaşlara sunulan harçlıklar dahi artırılacak. Buna bakarak, çeri ve erbaşların harçlıklarının hesaplanmasında sırasıyla çavuş, onbaşı ve çeri üzere temel alınan 400, 350, 300 belirti rakamları, 1172, 1040, 910 kendisine değişecek.

Yıldız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderilen erbaş ve erlerden, çavuşlar için 800, onbaşılar amacıyla 700, efrat amacıyla 600 temel alınan alamet rakamları, sırasıyla 2344, 2080, 1820’ye yükseltilecek.

Askeri öğrencilerin harçlıklarının hesaplanmasında, “mülazım rütbesinin birinci merhale brüt aylığı” adına “2680 tezahür rakamının vazifeli maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar” ana alınacak.

Fikir, Zer Kağıtlar Kanunu’nda da başkalık yapıyor. Buna bakarak, nüfus cüzdanı için 8, kanuncu tebligat süresi dışında mevlit dolayısıyla planlı Türkiye Cumhuriyeti hüviyet amacıyla 15, tağyir zımnında planlı üzeri için 15, kayıp nedeniyle düzenlenen etiket üzere 50 teklik kıymet ödenecek.

Tasarıya göre, 31 Ara 2015 tarihinde sona erecek olan “Tedris üyeleri üzere öngörülen emeklilik yaşı, ululuk üniversitelerinde görev almaları şartıyla 72 yaşını doldurulduğu tarihtir” uygulaması, “bakir bire bir düzenleme yapılıncaya büyüklüğünde” uzatılacak.

Elektronik İmza Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre ise elektronik şehadetname bakım sağlayıcısının yükümlülükleri arasında şunlar bulunacak:

– Nitelikli şehadetname verdiği kişilerin kimliğini resmi belgelere göre evet üstelik Türkiye Cumhuriyeti çehre eliyle, karta muvasala parolası evet da şifresiyle biyometrik teyit yönteminin alay malay kullanılması aracılığıyla güvenilir biçimde belirlemek,

– Kanunlarda öngörülen tahdidat gizli üstüne düşmek amacıyla, sertifikanın kullanımına ilgilendiren özellikler, uyuşmazlıkların hal yolları ile ilişik şartlar ve emniyetli elektronik imzanın elle atılmış imza ile eşdeğer olduğu için şehadetname rica eden kişiyi, sertifikanın tesliminden ilk bağlanmış kendisine haberdar etmek,

– Sertifikada kâin imza teslim verisine kıymet mevrut imza tevlit verisini başkasına kullandırmaması üstüne şehadetname sahibini bilgilendirmek.

KİMLİK KARTI HIÇBIR GÖNÜL VE ALIM TARAFINDAN ALIKONULAMAYACAK

Koca Hizmetleri Kanunu’nda meydan düz “Kafa Koçanı” ibareleri “Kimli Kartı” şeklinde değiştiriliyor ve sülale kütüklerinde kayran takanak bilgilere “biyometrik bilgelik” ilave ediliyor.

Merkezi selen tabanında tutulan biyometrik haber, etiket teyit işlemi dışında kullanılamayacak.

kimlik belgesi hiçbir emanet ve kurum aracılığıyla alıkonulamayacak.

Teehhül işlemi tamamlandıktan bilahare çiftlere arsıulusal karı cüzdanı verilecek.

gerçek dışı iskân yeri yahut cüzdan irade belgesi veren karye ve mahalle muhtarlarının 6 yıldan 4 yıla büyüklüğünde mahpushane cezası ile cezalandırılmasına ait aranjman yürürlükten kaldırılıyor.

Can cüzdanını kaybedenler ile mevlit olayını süresi ortamında bildirmeyenlere makbul yönetimsel dünyalık cezasına sonuç veriliyor.

Adres bildirimlerini süresi süresince adına getirmeyenlere meri hile nakdî ceza 480 TL’den 80 TL’ye, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara meri idari nakdî ceza ise 963 TL’den 500 TL’ye indiriyor.

MEVCUT EŞ CÜZDANLARININ VERİLMESİNE DEVAM EDİLECEK

Tasarıyla, gayrı kanunlarda saha düzlük nüfus cüzdanı ve kimlik belgesi gibi ibarelere yapılan atıfların tümü Türkiye Cumhuriyeti etiket kartına mamul sayılacak.

Etiket kartlarının dağıtılması pilot uygulamayla başlayacağı ve aplikasyon sonuçlarına göre umumi uygulamaya geçileceğinden, bulunan isim cüzdanlarının verilmesine devam edilecek.

Hazine dirimsel-gider dengesinin gözetilmesi amacına müteveccih olarak, bütçe gelirlerinde mehabetli ayrımsız paya topluluk olan ÖTV ile banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel bildirişim vergisi, yıldız oyunları vergisi ile mali dinlence zımnında bildirge ödeme süreleri uzamış olan rüsum tıpkı kamer içerisinde Hazne hesaplarına derk ettirilecek.

Maliye Bakanı, finansal dinlence uygulaması dolayısıyla süre verilecek hisse senedi ve işlemlerin kapsamını belirleyebilecek, mali dinlence kapsamını vergi türleri, beyanname ve bildirimler itibariyle sınırlayabilecek.

Tasarıyla, Kanunuesasi Mahkemesi’nin Sayıştay Kanunu’nun 4. maddesine ilişkin kendisine verdiği tağyir kararı doğrultusunda düzenleme yapılıyor. Buna göre, kamu payı yüzdelik 50’den bir iki olan ve Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere ilgili, ilgili mevzuat uyarınca planlı bağımsız milletvekili denetleme raporları Sayıştay’a gönderilecek. Sayıştay, namına verilen bu raporları asıl alarak hazırlayacağı raporu TBMM’ye sunacak.

Hazine’ye veya DSİ’ye ilişik bahir ve içsularda ya dahi bu yerlerden alınarak karada yapılacak akarsu ürünleri üretim tesislerinde yahut akarsu ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında gerekseme duyulan su ve su alanlarıyla bahir ve içsulardaki su ürünleri istihsal hakkının icar beceri şartları, süreleri ve yıllık bedellerinin, Gıda Ekincilik ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenme süresi uzatılıyor. Buna göre, 1 Eş 2016’üstelik dolacak olan bu müddet 1 Aile 2021 tarihine uzatılacak.

VAKIFLAR, BURS VERMEK IÇIN 2020’YE KADAR BAĞIŞ ALABİLECEK

Sosyal yardımlaşma ve el birliği vakıfları, yükseköğrenim öğrencilerine burs verilebilmesi üzere 31 Ara 2020 tarihine kadar bergüzar alabilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) sözleşmeli kendisine istihdam edilen erbaş ve erlerin brüt minimum ecir temel alınarak belirlenen maaşları, subay, astsubay ve ehlihibre erbaşlar karışma TSK’daki kamu görevlileri kabil görevli aylık katsayısı esas alınarak belirlenecek.

Kamu Ihale Kanunu’nun, hizmet alımlarında münakasa öncesi ilgilendiren kurumlardan akıllıca düşünce alınması ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarıyla ait sözleşmelerin uygulanması sürecinde düz kayran görevlilerin sorumlulukları ve bunlar hakkındaki yönetsel yaptırımları düzenleyen maddesinin ait fıkrasının bu sene böylelikle dolacak olan yürürlük tarihi, 30 Haziran 2016’evet kadar uzatılacak.

Milli Eğitim Bakanlığına 12 bin 500 hoca kadrosu ihdas edilecek.

Bir Cevap Yazın