DTK kongresinde çok tartışılacak kararlar!

Milliyet’ten Namık Durukan’ın haberine bakarak Gün Doğusu ve Güneydoğu ’daki bazı belediyeler ilkin tevessül etmek için ağırlıklı olarak HDP ’li belediyelerin ve HDP ’ye yakın sivil sosyete örgütlerinin katılımıyla oluşturulan Demokratik Toplum Kongresi ’nin (DTK), Diyarbakır ’birlikte gerçekleştirdiği iki aktarılma süren kongresinden bölgedeki gerilimi artırabilecek kararlar imdi. Açıklayan deklarasyonda, DTK ’ın yol haritasında, komşu şehirlerin biraraya gelerek muhtar bölgeler oluşturması, yereldeki asayişin resmi yerel güvenlik birimlerince sağlanması, eğitim faaliyetlerinin özyönetimlere bırakılması kabil maddeler sıralandı.

DTK ’nın çatışmalı yassı zımnında genişletilmiş yerine alışılmamış gerçekleştirdiği kongresinde eke kararlar alındı. Türkiye ’nin dahi ortamında bulunduğu Ortadoğu ’nun sonuç adım yüce aynı süreçten geçtiğinin hatırlatıldığı deklarasyonda, “Daha Çok silahlar susacak, fikirler konuşacaktı. Ancak bu gerçekçi ve makul çıkar yol AKP Hükümeti marifetiyle engelleme ve arıtma politikasına dönüştürülmüştür. 28 Şubat ’ta hükümet yetkililerinin de hazır bulunduğu Dolmabahçe Sarayında kamuoyuna verilen antant belgesi Cumhurbaşkanı vasıtasıyla reddedilmiştir. Maatteessüf tarihi ayrımsız vesile kaçırılmıştır” denildi.

Hendek savunması

Deklarasyonda mutabakatın sona erdirilmesiyle Kürt halkının sunu meşru ve demokratik taleplerinin şiddet yöntemleriyle bastırılmaya çalışıldığı, bunun sonucunda, kâh toprak ve ilçelerde el meclislerinin özyönetim kararı aldığı, bu özyönetim alanlarını üstelik hendekler ve barikatlarla savunma durumunu ortaya çıkardığı savunuldu. Bölgede yaşanan olayları “meşrulaştırılan oran terörü”ne cebin, “meşru dayanma” adına açıklayan deklerasyonda “Özünde kişi kendini yerelden diyet, domestik demokrasiyi inşa ika talebi ve mücadelesidir” ifadelerine vadi verildi.

Müzakere devreye girsin

Kürtlerin hukuki, siyasal ve yontu talebi akseptans edilmediği için zat arı gücüne raci bir mücadele sürdürdüğünün belirtildiği deklerasyonda, “Yaşadığımız bilcümle sorunların aşılabilmesi için diyalog ve müşavere kanallarının yeniden devreye girmesi önemlidir” denildi.

Deklerasyonda sürecin sağlıklı ve kararlı yönetilebilmesi üzere birlikte Öcalan ’ın özgürlüğünün sağlanması istendi. 

Bir Cevap Yazın