Elazığ için vahim zelzele uyarısı!

Habertürk’te kayran düzlük habere bakarak Fırat Üniversitesi Jeoloji Anabilim Dalı Akademisyen Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Malatya Hekimhan ve Bingöl ile Tunceli Çemişgezek civarında depremler olduğunu, arka arkaya mevrut artçı depremlerin Hekimhan’de hala devam ettiğini söyledi.

Türkiye’üstelik üç temel zelzele bölgesi olduğunu tabir eden Prof. Dr. Bingöl, “Bunlardan biri Yıldız Rum hattı, Karlıova’dan başlayıp Marmara’ya büyüklüğünde giden bire bir fay zonu. İkincisi; Doğu Anadolu fay zonu, Üçüncüsü dahi; Iye Bölgesi’nde grabenler dediğimiz açılmalardır. Bunlar üç kebir tektonik, bir da Yıldız Şarki Rum Bölgesi’nde Erzurum, Kars civarında, Van’ın kuzeyinde mehabetli faylar var. Antrparantez yine bizim bölgeyi ilgili, Hakkari’den başlayan ve kavis çizerek, Elazığ, Diyarbakır arasından geçerek Akdeniz’e akıllıcasına giden Güneydoğu Anadolu bindirme kuşağı değimiz ayrımsız kuşak var.

Bu poyra süresince üstelik çeşitli depremler meydana gelmektedir. Malatya Hekimhan’daki yer sarsıntısı Malatya Ovacık fay hattı dediğimiz fay hattına andıran ayrımsız bölgede oluşuyor. Bingöl’deki ise Yıldız Küçük Asya Fayı ile Şarki Rum fayı arasındaki üçgende çok sayıda kırık var ve buradaki faylar haddinden fazla çalışkan. Zira hem Yıldız Rum fay hattının etkisinde, hem dahi Doğu Rum kırık hattının etkisi altında. Değişik taraftan Çemişgezek’teki deprem Şark Rum fay hattıyla ilgisi olmayan, Kuzey Anadolu kırık hattıyla ilişkin olamayan amma ikisi arasında mütekâmil olan faylar de meydana gelmektedir. Bunların tıpkısı kısmı hararetli kırık dediğimiz aktüel faylardır, bir kısmı dahi ölmüş fay dediğimiz imdi aktif olmayan faylardır” dedi.

6.5 YAHUT 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE AYRIMSIZ DEPREM OLASILIĞI VAR

Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Şark Küçük Asya kırık hattında mevcut Elazığ’birlikte, 6.5-7 büyüklüğünde tıpkı depremin beklendiğini belirterek, şunları söyledi:

“Elazığ’a baktığımızda; Elazığ Şark Küçük Asya kırık hattının yanı sıra, kuş uçumu 25 kilometre Sivrice İlçesi, Sulh Gölü’nden güzeşte faya oldukça andıran. Bu fay zonu tarihte büyük depremler üretmiş ve çıktı da üretecektir. Amma depremin tarihini bilmemiz mümkün değil. Bu kırık zonu hele Palu-Bingöl arası kırılmamış bire bir bölge. Bu bölgede gittikçe 6.5-7 kadar tıpkısı deprem olasılığı var. Amma şu an Malatya ve Bingöl’deki depremlerin bu kırık zonuyla direk alakası yok. Bu fay hattını tetiklemesi da söz konusu değil. Kuzey Anadolu ile Şark Rum kırık zonunda beklenen balaban depremlerin oluşma zamanları bir değil.

Şimal Rum kırık hattında henüz güdük zamanlı amma Maşrık Rum fayında, özellikle Elazığ yöresinde, yaklaşık 120-130 sene önceki meydana mevrut depremler var. Fakat o dönemlerde bu depremler aletsel ölçüm olmadığı üzere gözlemlere dayanılarak söylediğimiz büyüklükler var. Işte bu kırık üzerinde 150 ile 200 sene arasında kebir depremler meydana gelmektedir. Gâh bölgelerde erke birikimi koca aynı seviyeye ulaşmıştır. Heybetli olan burada aynı depremin meydana geleceğini isteyerek, evcil yönetimler veya merkezi yönetimlerin şehirlerde yahut köylerde tedarik alması, şehirlerin yahut köylerin depreme dayanıklı kendisine yapılmasıdır.”

Bir Cevap Yazın