Entelektüel Doğan’dan 3 gazeteye duyurma!..

Doğan Holding Fahri Başkanı Okumuş Doğan, içtimai medyada yayınlanan ve adının geçtiği dinleme kayıtlarına dayanarak, kendisi karşı hakarete varan duyum eden Sabahleyin, Takvim ve Kullanılmamış Bağıt gazeteleri için suç duyurusunda bulundu. Aydınlık Doğan, seçkin 3 gazetenin nişane aracılığıyla taşlama, enformasyon gizliliğini ihlal ve hususi hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediğini belirtti.

Entelektüel Doğan, esbak devir curcunalı kayıtlarının internete düşmesinden hemencecik bilahare, “Bu anahtar Sayın Fethullah Gülen ile görsel medyadan benzeri becerikli arasında geçen ayrımsız telefon konuşmasına aittir. Bu görüşmede bana atfedilen gâh ifadeleri mecmu olarak hatırlamıyorum. Fakat bu ifadelerin benim üslubumu yansıtmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu görüşmeye dayanılarak yapılan gerçekdışı yayınlar üzerine hukuki yollara başvuracağımızı de tavzih etmek isterim” açıklaması yapmıştı.

Okumuş Doğan ’ın avukatları İstanbul Cumhuriyet Altını Başsavcılığı ’na başvurdu.

yansıtma dilekçelerinde kısaca şu ifadeler vadi aldı:
“Müvekkilimiz 40 yıla yakın süredir iletişim araçları sektörü içerisindedir ve siyasi amaçlar ile sahibi olduğu gazeteleri hiçbir antlaşma kullanmamıştır. Kezalik on paralık kimesne ile davalıların isnat ettiği gibi sulu ittifaklar içerisinde kaba ve iz politikalarını bu şekilde şekillendirmemiştir. Her dönemde çalışanlarına ehil çıkmıştır. Bilindiği amacıyla tıpkı yayının fen niteliğinde değerlendirilebilmesi amacıyla ana ve aktüel olması, yayınlanmasında kamu yararı bulunması, bahis ile geçer not ifadeler beyninde düşünsel ilişki bulunması gerekmektedir. Fakat incelenmesi ile birlikte görüleceği amacıyla şekva konusu yazılarda bu niteliklerin hiçbirisi yoktur, tamamen kamunun amaç ve nefretini müvekkilimize atfetmek ve kamuyu hatalı yönlendirmek amacı ile kasten kendisine yazılmıştır. bahis konusu yayınların güncellik unsuru yoktur; hakaret kastı ile yayınlandığı tartışmasızdır.”

HÜRRIYET INTERNET SİTESİ

Bir Cevap Yazın