Erman Kuzu’ya alçalma indirecek veri!…

Radyo ve Monitör Art Müesses (RTÜK), Türk Malı ünlü dizide, Gösterişli ve Erman Kuzu karakterlerinin kullandığı viran Türki nedeniyle Show TV ’den savunma istedi. Dizide bahis konusu karakterler yoluyla değiştirilerek söylenen Türkçe kelimelerin listesini çıkaran RTÜK uzmanları, dizinin çabucak iki bölümünde hep 81 ifadenin kusurlu kullanıldığını belirlediler.

Türk Malı ünlü dizide, Gösterişli ve Erman Kuzu karakterleri eliyle hatalı kullanılan 81 ifadeyi listeleyen RTÜK uzmanları, kelime, tabir, özlü hezel, özel isim, ün, meydan ismi, fehva ve ecnebi kelimelerden oluşan mini bir ’ ’kuzu kamus ’ ’ oluşturdular.

Dal Asamble Show TV ’nin 15 ahit içerisinde vereceği savunmayı yeterli bulmazsa, ’ ’Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihnî ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği devir ve saatlerde yayınlanmaması ’ ’na ilgili nişane ilkesinin (4/z) ihlali dolayısıyla, kanala izlence durdurma cezası verebilecek.

TABIR

RTÜK uzmanları tarafından hazırlanan raporda, dizide bir nice söz, deyim, özlü bayram, özel ad, titr, saha ismi, deyim ile dilimize ecnebi dillerden giren sözcüklerin kavisli kullanıldığı ve çok çok argo kelimenin diyaloglarda saha aldığı belirtildi.

Bu nedenle dizinin çocuklara ve gençlere keder eş olduğu vurgulanan raporda, diziyle ilgili namına 444 1 178 RTÜK Iletişim Merkezi ’hangi mevrut şikayetlere dahi yöneltme yapıldı.

Şikayette mevcut ebeveynlerin, bahis konusu dizide yanlış geçer kelimeleri ve jargon sözcükleri çocuklarına açıklamakta bastırık çektiklerini, çocukların dizideki karakterlere özenip bu sözcükleri daim kullandıklarını ve bu sözcüklerin adeta çocukların dillerine yapıştığını anlatım ettikleri bildirildi.

ÇEVIRICI DERNEĞİ IDARE KURULUNUN AÇIKLAMASI

Raporda, diziyle ilişkin olarak Miftah Derneği Umumi Heyet marifetiyle yapılan aynı açıklamaya da atıf yapılarak, ’ ’On Paralık kimsenin dili bozarak, sosyal değerleri ayn ardı ederek gülmece yapma hevesi olmamalıdır. Eğlendirme sanılan kimi diziler, şişman eğlendirme ustalarımızı incitecek büyüklüğünde düzeyi düşürmektedir. Monitör, günümüzün yer etkin, sunma delici iletişim araçlarından biridir. Özellikle bizimki kabilinden eğitim bilimi düzeyi ve araç bilinci gaileli tıpkı ülkenin televizyon yöneticileri, saf yapımcıları ve yazarları, bu hareketli uzlaştırıcı kullanırken çok duygulu doğmak zorundadır ’ ’ ifadelerine saha verildi.

Televizyonun insanları bir nice açıdan etkilediği ve içtimai yaşamı şekillendirmede koca benzeri nümayiş oynadığı tamlanan raporda, televizyonda jargon ve hatalı vesile kullanımının alelhusus ilkokul çağındaki ayrıntılar ve gençler üstünde suratsız etkisi olacağına dikkat çekildi.

81 KELİMELİK “KUZU KAMUS”

Türk Malı” adlı dizinin iki bölümünü inceleyici RTÜK uzmanları, falsolu kullanıldığını belirledikleri, kelime, tabir, özlü kortej, özel ad, san, düzlük ismi, fehva ve ecnebi kelimeden oluşan 81 ifadeyi çizgilik haline getirerek, mini tıpkısı ’ ’kuzu kamus ’ ’ oluşturdular.

RTÜK uzmanlarının listeledikleri gâh kusurlu ifadeler şunlar:

’ ’Aritmatik (matematik), aşortman (eşofman), bu kadan (bu kadar), cöle (jöle), derişiklik (mübayenet), ezelfektan (dezenfektan), guzu (kuzu), hakketten (filhakika), ivet (tamam), kopek (köpek), laylon (uydurma), lehavilite (rehabilite), liften (lütfen), mikemmel (tam), hangi kadan (ne kadar), ötüd odası (etüd odası), ruh bilimi senet (psikoloji bunalım), tebrik kartı koyuyorum (tebrik ediyorum), tezcüraat (şov), tijene (hıfzıssıhha), tikkat (dikkat), tonurcuk (tomurcuk), yiter (kâfi), yürüşen merdiven (revan merdiven), ant hışımı (müruruzaman), şah mart oldu (şah donuk oldu), teferruatlı lafın sopası (mufassal lafın kısası), ongun yaşken emilir (dikme yaşken eğilir), ödüm cörtledi (ödüm koptu), ayağını organına bakarak koymak (ayağını yorganına bakarak geri bırakmak), bitişik komşunun gülüne muhtaçtır (yandaki komşunun külüne muhtaçtır), misafir girmeyen eve doktor girer (güneş girmeyen eve hekim girer), temizlik İran ’dan gelir (günahsızlık imandan sağlık), özlemek başarmanın karısıdır (özlemek başarmanın yarısıdır), pusula sunma gür tosttur (betik sunu bol dosttur), laf olsun torba kopsun (bahis olsun er bezi dolsun), yalancının mumu yansıyana büyüklüğünde yanar (yalancının mumu yatsıya kadar yanar), temas koyun kişi bacanağıylan basılır (seçme koyun kendi bacağından asılır), Saval (Seval), Gokan (Gökhan), Hollanda ’nın başkenti Paris (Hollanda ’nın başkenti Amsterdam), logoritma (logaritma), aynobik (aerobik), esperesko (espresso), Aykut testi (IQ testi), boy Frenk (kamet friend).

HABERTÜRK

Bir Cevap Yazın