EROL SİMAVİ, BILGE EMEÇ’İ NEDEN ARAMADI?..

Erol Simavi, Hakim Emeç ’i hastalık aramadı?..

Abdi Satma (İpekçi) öldükten kısa benzeri müddet bilahare Milliyet ’te çalışmaya başladım…

Onun üzere Abdi Bey ’e yetişemedim…

Muhabir yerine çalıştığım ceride ve ajanslarda “Hangi umumi im müdürünü önce sıraya koyarsın?..” deseler, tek düşünmeden Dokunaklı Emeç derim…

Özgürlük ’ten gelmişti Milliyet ’e…

Milliyet ’kap gitti Hürriyet ’e ve ölüme…

Pazarki Vatan ’da Sanem Altan ’ın Alçak Emeç ’mağara eşi Bilge Emeç ’le yaptığı güvenilmez tıpkı mülakat vardı…

***

Bilge Emeç, Hürriyet ’in o günlerdeki sahibi Erol Simavi ’nin Yoğun Emeç ’mağara öldürüldüğü dönme dahi dahil, 20 yıl zarfında tıpkısı posta bile kendisini ve aileyi aramadığını söylüyor…

Düşünün sahibi olduğunuz gazetenin iki kez genel işaret yönetmenliğini özne, biraz ay sonra baştan genel ürün yönetmeni yapmayı düşündüğünüz yazarınız, kanlı bire bir suikast sonucu öldürülüyor, ama siz elim ailesini tıpkı kat olsun aramıyorsunuz…

Mutat tıpkı kapsam değil bu…

Put Altan ’ın röportajına baktığımda, bu alışılmamış durumla ilişik çokça ilginç sorular kemiriyor beynimi…

Yavaş Emeç benim genel kitap yönetmenliğimi yapmış aynı gazeteciydi…

***

Her şey bize açıklandığı kadar mi, yoksa Bilge Emeç ’mağara dahi sorduğu kabilinden, “kâh şeylere inandırıldık mı biz?..”

Bu basın ustasının genişlik azından anısına utanmak için beynimi kemiren soruları sormalıyım deminden:

1) Erol Simavi, sebep aradan güzeşte 20 sene içre benzeri sefer olsun aileyi arayıp, başsağlığı dahi dilemedi?..

Bu alışılagelen aynı çizi mı?..

2) Erol Simavi, Emeç suikastından tıpkı müddet sonra sebep Hürriyet ’i apar topar satıp, tamamen İsviçre ’ye yerleşti?..

3) Simavi ’nin Özgürlük ’i satışıyla, Ağır Sıklet Emeç suikastı arasında tıpkısı bağlantı var mı?..

Simavi namına yönelik bir atak olacağından mı korktu?..

4) Röportajda Cengiz Çandar ’ın Semra Özal ’a atfen söylediği ahval neler?..

Turgut Özal ’a yapılan suikast, Ciddi Emeç suikastı ve Erol Simavi ’nin apar topar Özgürlük ’i satıp İsviçre ’ye gidişi ortada benzeri bağlantı var mı?..

MIT ’mağara Özal dönemi müsteşarı Hiram Abas ’ın Kırıcı Emeç ’i suikasttan güdük benzeri süre önceki, “Güzergâhını değiştir” diyerek uyarmasının anlamı ne?..

5) Birileri biliyor muydu Kırıcı Emeç ’e suikast düzenleneceğini?..

Biliyorlarsa nereden biliyorlardı?..

6) Kar maskelenmiş adamlar tanınmayacaklarına göre, izlem edip Aheste Emeç ’in şoförünü bile niye öldürdüler?..

Kişi şoförü o bölüm hastalık yoktu?..

***

Bilge Emeç bu soruların yanıtını arıyor…

Haddizatında Türkiye ’nin bu soruların cevabını araması ve bulması gerekiyor…

Öldürülen insanlar, bu toplumun yeryüzü bel noktalarına isabet insanlar…

Hürriyet ’i yönetmişler, Milliyet ’i yönetmişler, Cumhuriyet ’te yazmışlar, Agos ’u kurmuşlar, Cumhuriyet savcısı olmuşlar, üniversitelerde kürsülerin başına esbak koskoca profesörler, edebiyatçılar, şuara teker teker öldürüldüler…

Tıpkısı mevki, içtimai hiyerarşisinin yer tepesine çıkarttığı insanları silahlardan ve suikastlardan koruyamıyorsa, o suikastların ne nedenlerle yapıldığını aydınlatamıyorsa, o ülkede demokratlık dahi Cumhuriyet dahi akıllıcasına aklık işlemez…

Birileri bize “bakışımlı yahut bakışımsız savaş” çeşitlemeleri hesabına bu olayların tıpkı izahını yapmalı…

Murat Mumcu ’nun, Abdi İpekçi ’nin, Kısık Emeç ’in ve diğerlerinin “neden öldürüldüklerini bilmek istiyorum…”

Simetrisiz savaşı değil, simetrik cevabı istiyorum!..

Kurtulma Kocabaşı / Vatan

Bir Cevap Yazın