ERZEL GAZETECİLİK VE ÇOCUKLARA MIRAS!..

Dun gazetecilik ve çocuklara miras!..
Cumartesi günü burada “Paşam beni de kullanın, beni de kullanın” diyen gâh gazeteci bozuntularını yazdım…

Esbak birisi bizatihi balıklama üstüne atılıp, “kayıkçı kavgası mealinde ipe sapa gelmez cevaplar” yetiştirmeye kalkmış…

Ona huzurunuzda şöyle söyleyeceğim:

Zannediyorsun kim ego bu ceride köşelerinde kayıkçı kavgası yapacağım seninle…

Hayır yapmayacağım!..

Bu köşenin meselesi, “gazetecilik mesleğini kişisel ve akçasal çıkarları üzere kullanmaktan çekinmeyen pespayileşmiş tatlılıkla mücadele…”

Örneğin aynı gazeteci, tıpkısı taraftan gazetecilik yaptığını söylerken, ayrıksı yandan halkla ilgiler şirketi kurup, dünyalık karşılığı bölüt ilişkilerini yaptığı kurumların reklamı mail selen ve programlarını çalıştığı kurumlarda yayınlatamaz… Bu durumda Amerika ’lıların “conflict of interest” dediği, menfaat çatışması bahis konusu peki ve töre bilimi değildir ayrıca suçtur…

Pekâlâ borsada oynayan birisi borsa yazısı yazıp, manüplasyona açıkça davranamazsa, enerjik habercilik fail birisi üstelik dolaylı halkla münasebat şirketi kurup, aldığı müşterilerin haberlerini yapıp, reklamı mümasil programları yayınlayamaz…

Esasta, halkla ilgiler işi özne iştirak kuranların, verdikleri haberler, yayınladıkları programlar gazetecilik açısından son mertebe sakıncalıdır…

Programlar ve duyum neye göre yapılacaktır?..

Mal ilişkisinin olduğu azrail illiyetine bakarak mi, yoksa “malumat”e bakarak mi?..

MITOS ’le gazeteciler arasındaki ilişkilerin üstelik sorgulandığı bu dönemde kimesne sanmasın ki, halkla ilişkiler şirketlerinden müşteri alıp, ayrımsız taraftan dahi enerjik ve objektif habercilik yapıldığını izah etmek olanaklı olabilecektir?..

Bir savacı reklamlarda dahi oynayamaz…

Çünkü oynadığı reklamın sahibinin ayrımsız işi benzeri dönem fen namına karşısına geldiğinde “pekâlâ davranacağı aktöresel ayrımsız sorundur…”

Şükür Allah ’ya…

Ne duyum örgütleriyle duygulandıran dışlı ilişkim oldu…

Ne dahi ayrımsız taraftan alıcı yapıp, değişik taraftan malumat ve program yaptım…

30 almanak mesleğimde bir çevrim de tıpkı reklamda oynayıp, parasına açgözlülük etmedim…

Poyraz Deniz, Mina Deniz, Ayşe Baylan ve Açık Deniz Bahir manevi ve biyolojik babalarından periferi hangi mutlu onlara kim benzeri sıkıntı yaşamayacaklar…

Bari herkes çocuklarına hakeza bir miras bırakabilse!..

Firar Muhtar /Yurt gazetesi

Bir Cevap Yazın