Esas-babaya balaban sava!

Milliyet’ten Cem Kılıç’ın bugünkü yazısı…

HEM ANNEYE HEM BABAYA PART-TIME ÇALIŞMA GELİYOR

Er Bezi yasa tasarısıyla, ‘2016 Eylem Planı ’ kapsamında Divan ’e mevrut kanun tasarısında, kadınların işgücüne katılımlarını artırmak noktasında ehemmiyet haiz düzenlemeler yer alıyor.
Hususi sektörde etkin kadınlar için sonuç mertebe şanlı olan yeni düzenlemelerden ilki, seçkin doğumda şeş aya büyüklüğünde haftalık çalışma süresinin yarısı kadar sunulan ücretsiz cevaz süresince doğum sonrası nakıs düzentileme ödeneği ödenecek olması. Bu uygulamayla, tevellüt eden iştirakçi ücretsiz müsaade almak adına ücretsiz müsaade süresi büyüklüğünde part-time çalışmış ve yarı himmet ödeneği almış olacak. Az mücahede ödeneği günce, 46.2 TL. Ancak düzenlemeden tam işçi kadınlar yararlanamayacak.

Prim şartı

Eş işçinin bu haktan yararlanabilmesi amacıyla doğumdan geçmiş akıbet üç yılda genişlik birkaç 600 bölüm aylakçılık sigortası primi yatırılması gerekiyor. Ayrıca tevellüt sonrasında analık izninin bittiği tarihten itibaren 30 zaman süresince Toplumsal Asayiş Kurumu ’na ‘tevellüt sonrası noksan faaliyet belgesi ’ ile başvuruda bulunması üstelik kayıt.

Tasarıyla analık izni ve part-time iş sonrasında çocuk meslek çağına gelene büyüklüğünde ebeveynlere Hisse Senedi Kanunu ’nda aranje olan kısmi sürekli himmet hakkı tanınıyor. amma velakin, tasarıda söz konusu durumun işveren eliyle işten tarh nedeni adına kullanılmaması amacıyla üstelik tıpkısı aranjman mevcut. Buna göre, etkin asıl ya birlikte babanın çocuğu okula yaşına gelene büyüklüğünde kısmi kesiksiz say hakkını kullanması, aksiyon sözleşmesinin feshinde makbul bire bir illet oluşturmayacak.
Kadın memurlara tevellüt yapmaları halinde üvey anne izni sonrasında birinci doğumda 2 kamer, ikinci doğumda 4 kamer ve ahir doğumlarda ise 6 kamer süreyle finansal ve toplumsal haklarında seçkin zayi olmaksızın günlük mesai süresinin yarısı kadar çalışma imkanının tanınıyor. Çokluk doğumlarda bahis konusu süreye birer kamer eklenecek ve bebeğin sakat doğması durumunda bile süre 12 kamer namına uygulanacak. Bu düzenlemeyle memur kadınlar, hususi sektörde etkin hemcinslerine bakarak makro kazanım kazanacak.

Erken doğumda müsaade

Kamuda çalışan kadınların tevellüt öncesi üvey anne izninin başlamasından ilk doğum yapmaları halinde, bahis konusu sürenin tevellüt sonrası analık iznine eklenmesi. Hakeza bir durumda, bulunan düzenlemeye göre eş çalışanın söz gelişi normalden 10 hafta önce tevellüt yapması halinde, tevellüt sonrası izne 8 hafta ekleniyor. Tasarının yasalaşması halinde ise doğum öncesindeki sekiz haftadan henüz erken gerçekleşen doğumlarda, aradaki müddet da doğum sonrası izne ilave edilecek.

Kalık zamana eksik mahiye

Tevellüt sonrası kem zamanlı faaliyet hakkından yararlanacak memurların mali hakları ve içtimai yardımlara ilişkin kazançları ise yarı yarıya ödenecek. Bunun beraberinde, mertebe yükselmesi ve aşama ilerlemesine ana olan bakım süreleri birlikte yarım yamalak namına dikkate alınacak.

Babalara birlikte tevellüt izni

Tasarıyla 657 basit Azamet memurları Kanunu ’na da mevlit sonrası noksan zamanlı çalışmaya ilişik tensikat getiriliyor. Bile, söz konusu düzenlemeler kamuda müteharrik anneyi da, babayı da etkileyecek. Bu kapsamda, mevlit eden kadın görevli üstelik, eşi doğum işleyen ayvaz memur de çocuğun mecburi ilköğrenim çağının başladığı tarihi izlem eden aybaşına büyüklüğünde olan dönemde, haftalık iş saatlerinin, alışılagelen himmet süresinin yarısı kadar düzenlenmesini kâm edebilecek.

Özel istihdam mı devreye girecek?

Hususi sektörde işverenlerin, doğum sonrasında kadınların part-time çalıştıkları dönemde ortaya sâdır personel ihtiyacını pekâlâ karşılayacakları zaaf konusu. Geçtiğimiz dönemde özel istihdam büroları aracılığıyla kurulacak eğreti hisse senedi ilişkileri yardımıyla hal sağlanabileceği yönünde tartışmalar gerçekleşmişti. Hele işçi sendikalarının pahal çekinceleri var. Tasarıda meydan almamakla alay malay, kadın çalışanların veladet sonrasında part-time çalıştıkları dönemde özel istihdam büroları marifetiyle arızi hareket ilişkisi kurulmasıyla personel ihtiyacının karşılanması için gidilebilir. Bu açıdan, tasarıya önümüzdeki günlerde hususi istihdam bürolarına ilişik düzenlemenin eklenmesi bahis konusu olabilir.

(ÇOKLUK KILIÇ / ULUSALLIK)

Bir Cevap Yazın