Esra Ceyhan Şafak Sezer’li reklama ihtarname gönderdi

IHTARNAME

KEŞİDECİLER : 1) Esra CEYHAN (ALTEKİN
                  2) Cey Prodüksiyon Ltd. Şti.

VEKİLİ            : Av. Rezan EPÖZDEMİR

ADRES  : Çevirici Sitesi A/7 Blok Daire 7 Cevizlibağ Zeytinburnu İSTANBUL

MUHATAP  : Vodafone Telokomünikasyon A.Ş.

ADRES  : Vodafone Iş Merkezi Büyükdere Cad. No:251 Maslak İSTANBUL

LAF  : Müvekkilin müsaade, insiyatifi dışında çekilen ve yayınlanan, nefis haklarına atılım niteliği haiz ve haksız yarar kazancına amil olan reklam filminin yayının durdurulması ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR

1) Müvekkillerden Esra Ceyhan, tahminî 20 yıldır Millî eser özne birçok göstergeç kanalına çeşitli programlar hazırlayarak ve bu programların sunuculuğunu bile üstlenerek, mecmu kamuoyu aracılığıyla maruf ve sevilen ayrımsız sevimli haline gelmiştir. Nitelikli programcılığı, samimiyeti, içtenliği ve sosyal fenomen ve gerçeklerin nabzını markajcı yayın anlayışı ile beğenilen ve korku duyulan tıpkı görüntülük yüzü haline gelen müvekkil, imza attığı umum programlar ile başarıyı yakalamayı bilmiştir. Bu detaylı ve başarılı kariyer onun ister isminin gerekse görüntüsünün benzeri bellik haline gelmesini sağlamıştır. Başka müvekkil Cey Yapım ise Esra Ceyhan ’ın ortağı olduğu ve bazen izlence ve projelerin dahi yapımcılığını üstlenen aynı iştirak olup, uyarı konusu reklam filminin haksız olarak kopya edildiği 2008-2009 yıllarında Hat D adlı ulusal kanalda yayınlanan ‘Esra Ceyhan ’la ’ ünlü programın yapımcısıdır.

2) Mezkûr programın 20.03.2009 günlü yayınında, izlence konukları Ömer Çelakıl, Prof. Dr. Muammer Nurdoğan, Tarık Mengüç ’ad katıldığı programda Sabri Baht isimli can eliyle, müvekkillerin tek bilgileri, izin ve insiyatifleri olmadan, ikaz konusu reklam filmine konu fenomen gerçekleştirilmiştir. Yaşanan bu fenomen, programa katılan kül konuklar, müvekkilimiz Esra Ceyhan ’ın ruba ve takıları, geçer ışık, konuşulan kelimeler, gürültülü tonları, görünüş uygulamaları ve renklerine büyüklüğünde birebir taklit edilerek, fonda mahsus sesler ise birebir alıntı yapılarak, üzerine eklenen mütehammil ile reklam formatına intisap etmek aracılığıyla cemi dönme millî iletişim araçları kuruluşlarında sürekli adına görsel ve işitsel olarak şirketinizin (Katla Kazan adlı kampanyası) reklamı olarak yayınlanmaktadır. Cemi bu reklam uygulamalarının yayınlanmalarında, müvekkilin hiçbir izin ve insiyatifi olmadığı kabil öncesinde müvekkile tıpkısı bildirim üstelik yapılmamıştır. Tümüyle müvekkil aracılığıyla hazırlanan programın birebir aynısı şeklinde hazırlanan reklamın müteaddit defalar yayınlanması neticesinde da teferruatlı senelerce monitör sektöründe faaliyet vererek sosyete uğrunda makul ayrımsız saygınlığa erişen müvekkilin, kamuoyunun önünde daim olarak mezkur vaka ve fenomen yaratıcısı sevimli ile anılmasına ve bu şekilde yaftalanmasına, sosyete uğrunda itibar ve haysiyetinin alçak şekilde rencide olmasına ve saygınlığının tartışılır hale gelmesine hastalık olmaktadır. Yıllardır bitmeme eden kalburüstü kariyerinin tek bire bir hadise ile ilişkilendirilmesi, sürekli adına bu hadisenin toplumun önüne konulması müvekkilimize hem maddi, hem dahi manevi kendisine telafisi vahim, güç yaralar vermektedir. Anca kim yapılan bu nahak yere saldırılar neticesinde genel ağ süresince taharri motorlarında bile müvekkilin ismi yazıldığında doğrudan olarak mezkur hadiseye ilgili alfabe ve görüntüler ile tarafınızca kopyası yapılan hareket bu reklam yayını ayrımsız arada gösterilmektedir. Şahsiyet haklarına ve fikri mülkiyete atak niteliği haiz hareket bu eylemlerin hukuken ve fiilen akseptans edilebilir tıpkısı yanı yoktur.

3) Yukarıda de bahsedildiği amacıyla müvekkil yekpare Türkiye vasıtasıyla tanınan ve bilenen tıpkı ekran yüzü ve yıllar içerisinde ismi ile bellik olmuş aynı kişiliktir. Bu haliyle seçme reklam kampayasında isminin geçmesi veya ayrımsız şekilde şahsını mümasil ayrımsız yayının veya ilanın yapılmasının, isminin bu kampanya ile beraber anılmasına, sonunda birlikte reklamın henüz dikkat kurumlu ayla gelmesine sebep olmaktadır. Bulgu itibariyle müvekkilin birebir katılımı olmasa dahi konuklarına, takılarına, konuşmalarına, dekor  ve ışıklarına varana kadar uygun taklidinin yapılması, üst planda sabık seslerin ise ağız ağıza program içeriğinden kopyalanması ile mezkur reklam kampayası ile müvekkilim uygun ilişkilendirilmekte ve bir reklam objesi olarak kullanılmaktadır. Bu haliyle de mutedil dozaj seyirci ve tüketici gözünde reklam müvekkil ile ilgilendiren aynı yanılsama ve/yahut çağrışıma neden olmaktadır. Müvekkilin bu şekilde reklam içerisine dahil edilmesi, birlik izlence ortamının kopyalanarak kullanılması ile reklamın seyirci ve tüketici kitlesindeki etkisi arttırılarak, müvekkiller üzerinden nahak algı sağlanmakta, tıpkı şekilde müvekkilin onur ve haysiyetine, kişilik haklarına çevik gerçekleştirilmektedir.

4) Bilindiği amacıyla kişilerin isimleri, görüntüleri ve sesleri onların korunmaya derece şahsiyet haklarını oluşturmaktadır. Bu nedenle kişinin ismi ve/yahut görüntüsü ve/veya sesi ve/yahut ortaya çıkarmış olduğu tıpkısı özgün eseri müsaade ve insiyatifi olmadan hiçbir şekilde kullanılamaz. Aksine eylemler yasalar ile düzenlenen yabanlık haklarının korunmasına ilişik tensikat ile men edilmiş ve müeyyide altına alınmıştır. Tıpkı şekilde yapılan eylemin taşlama sınırlarını aşması halinde ukubet yasalarında kâin düzenlemeler ile iş bu eylemler suç olarak tanımlanmıştır. Yukarıda bahsedildiği amacıyla tarafınızca planlı iş bu reklam yayınları ile topluluk önünde ismi ve yüzü ile marka haline mevrut olan müvekkilin ismi, görüntüsü, yapmış olduğu izlence umum program manzara uygulamaları, almaç açıları, elbise ve payanda renklerine, curcunalı ve konuklarına varana kadar izinsiz yerine kullanılarak reklama rabıta arttırılarak nahak yere rüşvet sağlandığı üzere müvekkilin nefis hakları vahim derecede ihlal edilmiş, saygınlığına, izzetinefis ve haysiyetine pahal derecede gölge düşürülmüştür. Tekrar mezkur kullanımın, Müvekkillerin Fikri ve Sanatsal tıpkısı ürününe atak oluşum ettiği ve bu yönüyle Fikir ve Konferans Eserleri Kanununa Tehalüf yapılanma ettiği tartışmaya yer vermeyecek büyüklüğünde aşikardır.  Bu nedenlerle mezkûr reklam yayınlarının Türk Medeni Kanunu, Türk Tecim Kanunu, Düşün ve Hanek Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu ile Ticari Reklam ve İlanlara Ait İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Talimatname ’e vazıh uymazlık dokuma ettiği izahtan varestedir.

5) Son tahlilde Vodafone gibi hep dünyada tanınan ve işaret değeri olan tıpkı kuruluşun müvekkillerimin izin, insiyatif ve iradesi dışında iş bu reklam kampanyasında vasıta adına kullanmaya çalışması, müvekillerimi hayrete düşürmüş ve neticeden hisse senedi bu ihtarı gönderme zarureti hasıl olmuştur.

SERENCAM: Yukarıda ezcümle izah edilen sebeplerle gelişim bu nahak yere ve hukuka aykırı ürün ve reklamlar ile müvekkilerin nefis ve malvarlığı haklarına yapılan tecavüzün önlenmesi için aksiyon bu yayınların evleviyetle durdurulması, kontra halde 5846 Mahdut Düşün ve Danışma Eserleri Kanunu, Türk Medeni Kanunu ’nun 23. ve devamı maddeleri, Türk Ticaret Kanunu 56. ve devamı maddeleri, Ticari Reklam ve İlanlara Ilişik İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Talimatname gereğince mezkur nahak ve hukuksa marjinal reklam yayının durdurulmasına ait sav için başvuracağımızı, her halükarda yukarıda anılan yasalar layıkıyla birlik sav, ödence ve cezai yollara ilişkin başvuru haklarımızı şimdilik saklı tuttuğumuzu saygılarımızla vekaletten ihtar ederiz.

Keşideciler Vekili
Av. Rezan EPÖZDEMİR

 

Bir Cevap Yazın