Fatih Altaylı o 28 kişiyi yazdı

13 yaşındaki kız çocuğuyla “kendi rızası” dahilinde fuhuş yaptıkları amacıyla hükümlü olan amma 13 yaşındaki kız çocuğu “ne yaptığını bilince” “indirimden” yararlanan ve “ferah halleri nedeniyle” cezaları elan dahi düşürülen 28 can ki biliyor musunuz?

Yazayım birlikte öğrenin.
Aslında sanık sayısı 32. Ceza alanlar ise ikisi eş 28 dirilik. Kadınlar ırza geçmeye katılma suçundan ceza aldı.
Bakın kimler bu “sübyan tecavüzcüleri”.

Ersun Erdemir: Jandarma Yüzbaşı. 15 yaşından beribenzer kızın ırzına saklamak suçundan 5 sene mapushane verildi, ferah hal indirimiyle 4 yıl 2 taban indirildi.
Şeyhmus Cansin: Ümran Müdürlüğü ’nde işçi. 15 yaşından sıradan kızın ırzına bırakmak suçundan 5 yıl delik verildi, bol hal indirimiyle 4 sene 2 taban indirildi.
Hamit Abdulsemetoğlu: Matbaacı. 15 yaşından sıradan kızın ırzına koymak suçundan 5 sene delik verildi, ongun hal indirimiyle 4 sene 2 aya indirildi.
Mehmet Seyitoğlu: Ziraat Bankası ’nda görevli. 15 yaşından pespaye kızın ırzına koymak suçundan 5 sene delik verildi, bol çözme indirimiyle 4 sene 2 taban indirildi.
Şeyhdavut Oruç: Derik Belediyesi ’nde görevli. 15 yaşından siftinlik kızın ırzına görevlendirmek suçundan 5 sene dam verildi, iyi hal indirimiyle 4 yıl 2 aya indirildi.
Ümit Ergin: Ilköğrenim okulu başöğretmen başyardımcısı. 15 yaşından sıradan kızın ırzına görevlendirmek suçundan 5 sene hapis verildi, dolgunca çözme indirimiyle 4 sene 2 ayak tabanı indirildi. Varlık boyu kamu hizmetinden men edildi.
Sabri Ajak: Traktör bayii. 15 yaşından hoşur kızın ırzına terhis etmek suçundan 5 sene hapishane verildi, dolgunca çözme indirimiyle 4 sene 2 taban indirildi.
Silahattin Kuray: Beyaz Zehir pırtı bayii. 15 yaşından hoşur kızın ırzına geçmek suçundan 5 yıl dam verildi, bol hal indirimiyle 4 sene 2 ayak tabanı indirildi.
Mehmet Gatgar: TEDAŞ teknisyeni. 15 yaşından kıytırık kızın ırzına geçilmek suçundan 5 sene dam verildi, ferah nakız indirimiyle 4 sene 2 taban indirildi.
Ali Atasoy: 15 yaşından âdeta kızın ırzına terhis etmek suçundan 5 yıl hapishane verildi, gani çözme indirimiyle 4 sene 2 taban indirildi. Mal boyu amme hizmetinden men edildi.
Burhan Ertaş: 15 yaşından amiyane kızın ırzına koymak suçundan 5 sene mahbes verildi, bol çözme indirimiyle 4 sene 2 aya indirildi.
Nizam Denli: 15 yaşından oldukça kızın ırzına sarkıtmak suçundan 5 yıl mapus verildi, bol çözme indirimiyle 4 yıl 2 ayak tabanı indirildi.
Sadettin Deniz: 15 yaşından alelade kızın ırzına geçmek suçundan 5 yıl mahbes verildi, dolgunca nakız indirimiyle 4 yıl 2 ayak tabanı indirildi.
Recep Ciklet: Kızıltepe Kaymakamlığı ’nda abece işleri müdürü. 15 yaşından yoz kızın ırzına geçilmek suçundan ve bunu aniden fazla işlediği gerekçesiyle 5 sene 10 kamer mapus cezası verildi, bereketli nakız indirimiyle 4 yıl 10 ay 10 güne indirildi.
Ahmet Günay: TEDAŞ vinç operatörü. 15 yaşından sıradan kızın ırzına bırakmak suçundan ve bunu bedaheten çok işlediği gerekçesiyle 5 sene 10 kamer kodes cezası verildi, ongun hal indirimiyle 4 yıl 10 ay 10 güne indirildi.
Kerem Aykaç: 15 yaşından küçük kızın ırzına unutmak suçundan ve bunu şakkadak fazla işlediği gerekçesiyle 5 sene 10 kamer kodes cezası verildi, gani hal indirimiyle 4 sene 10 kamer 10 güne indirildi.
Şemsettin Arslan: Nakliyatçı. 15 yaşından tezyifkâr kızın ırzına salmak suçundan ve bunu şapadanak fazla işlediği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay mapus cezası verildi, ferah nakız indirimiyle 4 sene 10 ay 10 güne indirildi. (Fuhşiyata tahrik suçundan 7.5 yıllık zamanaşımı dolduğundan sav düşürüldü.)
Hamit Işıklı: Tarım Bankası ’nda veznedar. 15 yaşından alelade kızın ırzına salmak suçundan ve bunu aniden aşkın işlediği gerekçesiyle 5 sene 10 ay mapus cezası verildi, ongun nakız indirimiyle 4 yıl 10 ay 10 güne indirildi.
Harun Uras: Muhtar. 15 yaşından bayağı kızın ırzına bırakmak suçundan ve bunu birdenbire aşkın işlediği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay mapus cezası verildi, bol hal indirimiyle 4 sene 10 ay 10 güne indirildi. (Fuhşiyata tahrik suçundan 7.5 almanak zamanaşımı dolduğundan sevgili düşürüldü.)
Mahmut Telli: Derik Ziraat Odası Başkanı. 15 yaşından amiyane kızın ırzına salmak suçundan ve bunu pattadak fazla işlediği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay mapushane cezası verildi, ongun hal indirimiyle 4 yıl 10 ay 10 güne indirildi.
Teyyar Salman: Orman Işletme Şefliği ’nde güdücü. 15 yaşından gerçekten kızın ırzına teslim etmek suçundan ve bunu pattadak çok işlediği gerekçesiyle 5 yıl 10 kamer cezaevi cezası verildi, gani nakız indirimiyle 4 sene 10 kamer 10 güne indirildi.
Enver Adanç: 15 yaşından adi kızın ırzına döndürmek suçundan ve bunu ani aşkın işlediği gerekçesiyle 5 yıl 10 kamer kodes cezası verildi. Amme hizmetinden hayat boyu men edildi.
Şeyhdavut Dora: 15 yaşından amiyane kızın ırzına geçmek suçundan ve bunu ani fazla işlediği gerekçesiyle 5 sene 10 ay mahbes cezası verildi, mebzul hal indirimiyle 4 yıl 10 kamer 10 güne indirildi.
Cüma Uraş: Mardin Evkaf İmareti ’nde çalışıyor. 15 yaşından süfli kızın ırzına geçmek suçundan ve bunu anide aşkın işlediği gerekçesiyle 5 sene 10 ay kodes cezası verildi, ferah çözme indirimiyle 4 yıl 10 ay 10 güne indirildi.
Rıdvan Bayraktar: 15 yaşından banal kızın ırzına tevdi etmek suçunu anide aşkın işlediği gerekçesiyle 5 yıl 10 kamer hapis verildi, ancak ongun nakız ve yaşının görüngü tarihinde bayağı olmasından periferi cezası 3 sene 10 kamer 20 güne indirildi.
Abdulaziz Sarıoğlu: Dava açıldı, ancak gösteri teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle ve ferah çözme indirimleriyle 1 sene 4 kamer 20 çevrim dam verildi.
Emine Akyol: Gündelikçi. Irza geçmeye ortaklık ve fuhşiyata tahrik suçlarından 9 yıl hapis.
Türkan Asıl: Irza geçmeye katılım ve fuhşiyata tahrik suçlarından 9 sene dam.

İçlerinde bulunmayan yok. Yüzbaşı üstelik var, Ekincilik Odası Başkanı dahi, imarette yararlı işleriyle uğraşan de, muhtar de. Ve hepsinden beteri ilköğrenim okulu öğretmeni, daha doğrusu müdür yardımcısı birlikte.
İşe bakın kim, duruşma 13 yaşındaki kızın “ne yaptığının farkında” olduğuna değişmeyen vermiş, bu 28 bala tecavüzcünün ise “ferah halleri olduğuna”.
Ve cezaları düşürmüş.
Sadece iki kişinin gani havai namevcut. Onlar birlikte aracılık edenler. İki karı.
Yine “eş hâkim” benzeri tatmin oluşuk. Rical sahih, tecavüze uğrayan dahil kadınlar haksız.
Erkek iyi halli, kadınlar dokunaklı halli.
Ve Yargıtay, mahkemenin bu utanç donör, bu vicdan ve üste ahlak dışı kararını onaylamış.
Bakıyorum da bu pisliğe Ömer Çelik dışında kip reaksiyon gösteren bile yok politika kanadından.
En iyisi herkes kendisini kollasın.
Adaletten medet ummayın.

HANGI ZAMAN EŞ OLURUZ?

28 kişinin hemen bire bir taze kızın değil “türe”mağara da ırzına geçtiğini anladığımız zaman.

Fatih Altaylı

Bir Cevap Yazın