Fatih Altaylı yazdı…

Kızıl okurlar, zaman bu sütunda Uymayan Kamus’ün avukatlarının yolladığı yalanlama metnini okuyacaksınız.

Benim onlar üzere bir süre geçmiş yazdığım ayrımsız yazıya cebin yolladıkları tekzip.

Tekzipte kullandıkları araç dahi Münasebetsiz Kamus’ad zahir tıpkısı yer olduğunu gösteriyor.

Tabiatıyla zeval onlarda değil. Bu taşlama yoğun sözcükleri yalanlama diye akseptans edip bize yollayan hâkimde.

Yöntemsiz Kamus’e ise söyleyecek hiçbir molekül yok.

Çünkü değmez.

Orada, yani Yolsuz Kamus’te gerçeklik kimliklerini “nick mektup” adını verdikleri “şüpheli maskeler” arkasına gizlemiş “ki olduğu”, kimin çocuğu oldukları belgisiz “tipler”, sizin, benim, canlarının istediği herkesin hakkında akıllarına sıhhatli en gösterişli hakaretleri edecekler, birisi onlara hadlerini bildirmeye kalkınca “feryat figan” bize taşlama edildi diye niteleyerek yargıya gidecekler.

Onların bana, eşime, çoluk çocuğuma hakaretleri “düşün özgürlüğü” olacak, bizim onlara verdiğimiz olağandan türe edilmiş yanıt ise taşlama.

Münasebetsiz Sözlük denilen yerde bana, bırakın beni, yakınlarıma dahi ağır sıklet hakaretler var.

Ben düne kadar bilcümle bunlara, zavallıların kompleksleri gözüyle bakıyor, çok de ciddiye almıyordum.

Amma Uymayan Sözlük denilen o taşlama çukurunda bana edilmiş beherglas hakaretin, hakkımda merkum gelişigüzel iftiranın, adımı lekelemeye yönelik beherglas yalanın hesabını biricik bir tane soracağım.

Orada benimle ilgili yazdığınız temas hakareti paspas, yiyeceksiniz.

Ne kendisinin, ne anasının, ne bile babasının adı anlaşılan sıfır kompleksli “maskelenmiş yaratıkların”, hangi bana, hangi üstelik başkalarına taşlama etmeye, hayattaki ezikliklerinin komplekslerini kusmaya hakkı var.

Hesaplaşacağız “maskelenmiş zavallılarla”.

O “nick varakpare”lerin
arkasına saklanamayacaksınız.

Ettiğiniz her hakaretin, yazdığınız herhangi bir iftiranın hesabını vereceksiniz.

Mahkeme Kararı uğrunda. Maskeler sakıt yerine

CEVAP VE DÜZELTME
01.02.2010 günlü Habertürk Gazetesi ’nde ve 02.02.2010 tarihinden bu yana Fatih Altaylı ’ya ilgilendiren www.fatihaltayli.com.tr adresli sitesinde yayınlanan, Fatih Altaylı ’nın “Ekşimiş Ruhların Telaki Yeri” antetli yazısında müvekkil şirkete ilgilendiren Internet Sitesi ve kullanıcılarına alın taşlama içeren, müvekkil şirketi gerçekten düşürücü ve ticari itibarını zedeleme kastı taşıyan ifadeler dolayısıyla yanit ve tashih talebinde bulunma gereği doğmuştur.

Seçme tür kanuncu haklar hafi dikilmek kaydıyla aşağıda vadi alan karşilik metninin Matbuat Kanunu ’nun 14. maddesi ve 5651 Basit Kanun ’un 9. Maddesi gereğince
yayınlanmasını rica ederiz.

“Müvekkil şirkete ilişkin Ekşi Kamus Internet sitesi Türkiye ’üstelik Genel Ağ alanında markalaşmış evvel sitelerden biri olup, dünya üstünde en haddinden fazla takip edilen Türki muhtevalı sitelerden biridir. Internet sitelerine ilişkin 5651 çevrilmiş kanunun gerektirdiği tamam yükümlülükleri tamam adına hesabına getirmektedir.

Münasebetsiz Kamus ’ün yirmialtıbinden çok yazarı ve bütün yüzellibin civarındakayıtlı kullanıcısı kâin olup, onbir yıldır herhangi bir kesimden ve görüşten insana fikir ve düşüncelerini ifade edebilmeleri amacıyla saha sağlamaktadır.

Uygunsuz Sözlük, rastgele yarar, ideoloji yahut anamal grubunun sahipliğinde yahut kontrolünde değildir. Bunun neticesinde birbirine tamamen pahal değerlendirme, kuruntu, bilgi ve ideolojiler bire bir arada bulunabilmektedir. Türk mukayyet ve görsel medyasının süresince bulunduğu güç durumun sebeplerinden biri olan Fatih Altaylı ’nın Yolsuz Sözlük amacıyla kullanmayı yeğleme ettiği “ruhunu şeytana satmış” ve “ekşimiş ervah” tabirleri bu açıdan ironiktir.

Yazılı ve görsel medyada halen beledi olan uygulamanın aksine, Yolsuz Sözlük ’te ticari veya şahsi ilişkiler gerekçesiyle henüz kıymet görülen, dokunulmazlık olan eş veya şirketler bulunmamaktadır. Bu duruşun de katkısıyla Türkiye ’de anlatım özgürlüğünün tamam anlamda vücut bulduğu yegane kanuncu platform olan Namünasip Sözlük ’ü yine bu nedenden etraf “bokluk çukuru” namına göstermek, Fatih Altaylı ’nın gazetecilik etiğini, seviyesini ve hasetini ortaya koymaktadır.

Başından sonuna kırıcı niyetle yazılmış, sili Münasebetsiz Sözlük ’ü ve kullanıcılarını aşağılama kastı haiz yazının düşük üstelik olsa ciddiye alınması ihtimaline binaen izah etme gereği duyulmuştur. Kamuoyuna nazikâne duyurulur.”

Saygılarımla,
MÜNASEBETSIZ UYGULAYIM BILIMI VE ENFORMATIK LTD. ŞTİ. Vekili
Av. Başak PURUT

Fatih Altaylı /HABERTÜRK

Bir Cevap Yazın