Faziletli Askeri Şura’dan nazik Rusya mesajları

Milliyet’ten Işıklı Hasan’ın haberine göre Faziletkâr Askeri Şura ’nın kış dönemi toplantısı, zaman Erkânıharbiyeiumumiye Başkanlığı karargahında yapıldı. Toplantıda alınan kararlar akşam ezanı Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan marifetiyle onaylandı. Ordunun komuta kademesinin katıldığı toplantıda, Suriye sınırında Rus uğraş uçağının düşürülmesinin illet olduğu Türkiye ile Rusya arasındaki gerilimle ilgili koca değerlendirmeler yapıldı. Toplantıdan sonradan yapılan açıklamada, iki husus dikkat çekti. Rusya için bitişik tabiri kullanılarak, bu ülke ile gönül edilmeyen patırtı durumlarının oluşmaması için önlem alınması gerektiği üzerinde duruldu.

Bu ülfet mesajının yanında aynı zamanda Karadeniz ve Gün Doğusu Akdeniz ’deki asayiş sorunlarına özen çekilerek, Türkiye ’nin Katliam ve Suriye ’deki gelişmeler karşısında Rusya ’nın olup bittilerine alın tavırsız kalmayacağı da diplomatik ve hafi ifadelerle dile getirildi.

KIŞ TOPLANTISI

Başvekil Ahmet Davutoğlu ’nun başkanlığında yapılan şita dönemi GÖZYAŞI toplantısına;  Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Milli Savunma Bakanı Ismet Yılmayan ’ın yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri ’nin (TSK) bünyesinde fariza fail hep orgeneral – oramiraller katıldı.

Başvekil Davutoğlu ’nun başkanlığında TSK ’nın komuta kademesi ile yapılan toplantı, Suriye sınırında Acımasız cenk uçağının düşürülmesinin neden olduğu Türkiye – Rusya krizinin peşi sıra ayrı bire bir ehemmiyet kazandı.

Erdemli Askeri Şura toplantıları, ayrımsız sene ortamında iki nöbet yapılıyor.

Ağustos kocaoğlan toplantısında, esas Gündemi terfiler oluşturuyor. GÖZYAŞI ’ın kış toplantısı ise teamüller çerçevesinde Teşrinisani ayı veya Antrakt içinde yapılıyor.

YAŞ ’ın 2015 yılı şita toplantısı bugün (26 Teşrinisani) Erkânıharbiyeiumumiye Başkanlığı karargahında yapıldı.

Toplantı; karargahtaki ‘çok muamma ’ ibaresinin konulduğu Mareşal Fevzi Idrak Etmek Salonu ’nda yapıldı.

Toplantıya Başbakan Ahmet Davutoğlu riyaset etti.

Suriye sınırında Türk gelgel sahasını ihlal eden SU24 tipi Acımasız çarpışma uçağının düşürülmesinin bozukluk olduğu kriz toplantıya ayrı tıpkı konjonktürel anlam yükledi. Bu çerçevede toplantıda Rusya ile oluşan krizin askeri boyutu ve Suriye ’nin Türkmen bölgesinde Esad güçlerini takviye etmeye yönelik askeri harekatının şümullü değerlendirilmesi yapıldı.

Toplantıda; Ukrayna ve Katliam ’daki gelişmeler zımnında Karadeniz ’deki düzenlilik durumu de askeri boyutu açısından ele alındı. Suriye ve Kıbrıs sorunu çerçevesinde Doğu Akdeniz ’deki boyut dahi askeri açıdan şümullü kendisine değerlendirildi.

TERÖRİSTLE UĞRAŞ

PKK ve IŞİD terörü bile, toplantının ana gündem maddeleri beyninde saha aldı. Toplantıdan bilahare yapılan açıklamada, şu ifadelere kayran verildi:
“Toplantıda; TSK ’nın Anne Izlence ve Hedefleri, Harekâta Hazırlık Durumu, Teröristle Uğraş, Karadeniz ve Şark Akdeniz Bahir Alanlarına Yönelik Asayiş Değerlendirmesi ve Uç Güvenliği konularında yapılan ameliyat ile alınan tedbirler görüşülmüş, personel ve geri hizmet konuları ile TSK-2033 Baştan Organize Faaliyetleri üzerine bilgi sunulmuştur.
Ayrıca, serencam dönemde Suriye hududunda yaşanan gelişmeler ele alınmış; bu bağlamda, komşumuz Rusya Federasyonu ile diplomatik ve bloksuz diyalog kanallarının belirtik tutularak, iki büyüklük silahlı kuvvetleri ortada ikbal edilmeyen yeni durumların yaşanmasına engel olacak tedbirlerin alınmasının makul olacağı değerlendirilmiştir.”

YANDAKI İFADESİ DIKKAT KURUMLU BULUNDU

Resmi coğrafya bilgilerine göre; Türkiye ’nin sınır komşusu ülkeler şöyle:

Yunanistan, Bulgaristan, Suriye, Irak, İran, Nahçivan, Ermenistan ve Gürcistan.

Türkiye ’nin Rusya Federasyonu ile aynı kişmiri sınırı bulunmuyor. Fakat resmi nitelikteki GÖZYAŞI açıklamasındaki “yandaki” ifadesi dikkat frapan.

Türkiye ’nin bu ifadeyle coğrafi nüfuz gücü – yük alanının yanı sıra tarihe ve serencam yıllardaki halklar arası kültürel ilişkiler çerçevesinde Rusya ’yı “yandaki” yerine gördüğü ve bunu ruhlu adına ifade ettiği yorumları yapıldı. Türk siyaseti ve diplomasisi tarihinde, Balkan ülkeleri ve Rusya ile ilişkilerde “bitişik” terimi hususi tıpkısı medlul taşıyor. Resmi açıklamadaki “bitişik” vurgusuyla; iki mevki arasındaki tarihi, kültürel, halklar arasındaki sosyal, turistik ve ticari ilişkilerin mahiyetiyle ait hususi bir tasa verilmek istendiği değerlendirmeleri yapıldı.

YAŞ DIŞINDAN İKİ FORMALIST

Cumhur Reisi ’nın, YAŞ üyelerine verdiği akşam ezanı yemeğinde eski Gelgel Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atak Öztürk da, YAŞ üyesi sıfatıyla bulundu. Yemekte; YAŞ üyesi olmayan Cumhurbaşkanlığı Umumi Sekreteri Gönüllü Heyecan ile Hususi Tip Müdürü Hasan Doğan de düz aldı.

Bir Cevap Yazın