Firar Kocabaşı: ‘İffetsiz iffetler!..’

Iffetsiz iffetler!..

Bire Bir göstergeç programında “Atatürk diktatördü” diyen Larp‘a yapılan belden adi saldırıdan kısık utanma duydum…

Beş Altı devir sonradan birlikte feci durmadı gitti saldırıyı tel ’in etti…

Ego maatteessüf belden hor saldırılar üzerine pozisyonumu değiştirmem…

Erman Toroğlu ’yla Nihat Genç arasında alt bölüm yapmam…

Erman Toroğlu ’nun söyledikleri bir tarafın işine gelebilir, “söylediği ifadelerdeki rezillikler mazur gösterilebilir…”

Nihat Gailesiz ’in söyledikleri bir eksantrik tarafın işine gelebilir, o taraf birlikte Tendürüst ’in söylediği çepel ifadeleri es geçip, muhteviyatına bindi verdiğini söyleyebilir…

***

Ben insancasına olmayan yöntemlerle, “insani ve adilane düzenler kurulamayacağını” bundan otuzüç sene önceki ayırt ettim…

Daha tanklar, hiçbirimizin üzerinden geçmemişti…

Geçmeleri bire bir yıl sonradır…

Tanka lüzumlu yoktu, gittikleri ve gittiğimiz öğün öğün değildi ve üzerinden bunca ant geçtikten bilahare ne büyüklüğünde romantik ve nostaljik gelirse gelsin, akıbet tahlilde yapılan “demokrasiye; el erki dışı yönetmemlerle ulaşmaya müteharrik aynı zibidilikti…”

O günlerde, emekçi sınıfı diktatoryasına inanan “gaddarlar”a, ‘demokrasi lüzumlu ’ diyerek haykırdığımda, “bırak bu kent soylu demokratlığına özenen saplantılı halleri” diye niteleyerek ahkam kesiyor, kırık dökük görüyorlardı…

Bugün “demokratım” diye niteleyerek ortalığı kasıp kavuranlar, o devir emekçi sınıfı diktatörlüğünü kutsayıp, vekil demokrasiyi savunanlarla, kişinin özgürlük alanına inananları, “kent soylu demokratı” diye niteleyerek âdem hesabına koymayanlardı…

***

Sovyetler ’i diktatoryası altında inim inim inleten, öldürdüğü insanların sayısı isimsiz, Stalin‘e “gaddar seni…” türü “ihtilalci güzellemeler” yapanlar, onun hayatından tarihin geleceğine müteveccih ziyalı yollar!! döşemeye çalışırlardı…

Neyse…

Bahis bu değil…

Arkadaşların hidayete ermeleri, demokrat kesilmeleri, özgürlüklere, insanlara ve bireyin kutsallığına inanmaları sevindiricidir…

33 sene evvel, ayırt ettiklerimi hatırladım bile ondan böyle, aut hesaplaşmalardan sabık iç hesaplaşmaları yaşamaktayım…

Gepegenç yaşımda da farkındaydım kim, “insanca yöntemlerle savaşım etmeyenlerin, insancasına bir düzen getirmeleri olanaklı değildir…”

Hakkaniyetle savaş etmeyenlerin “hakça bir akort getirmelerinin olanaklı olmadığı” üzere…

Nihat Güre, “Atatürk diktatördü” diyen Şapadanak ’ı iffetine laf çakmaya çalışarak!! altetmeye çalışmış…

O devir önceki olsun…

Kadınların iffetine alan talan konu çakarak, politik savaşım yapıyorsan, senin o mücadelenden, koca hakları, avrat erkek eşitliği, laiklik ve demokrasi sokak bacanak…

Insani düzen istiyorsan adam üzere mücadele edeceksin…

Şikeye cebin mücadeleyi, Erman Toroğlu üzerinden yapmaya kalkarsan, şike; al üzere olmaktan çıkar, tıpkı saygınlık mücadelesine dönüşüverir…

Niye?..

“Erte akşam ezanı karına birçok gol atmayı düşünüyorsun” diyen tıpkı zihniyet, şikeyle uğraş ettiğinde, o ufuk sempatikleşmez, hıyanet sempatikleşir dahi ondan…

“Bu kadar çokça televizyonlarda gezersen, kocan o yavru benden mi diye aramak zorunda kalır” diye niteleyerek konuşursan, konuştuğun karı değil; senin verdiğini söylediğin fikirlerin mücadelesi bundan kötülük görür…

Birdenbire ’ın iffetini kimse sorgulamaz…

Senin cibilliyetini sorgular…

Ne eyvah kim Boşluk TV gerçeği üstelik budur…

Birkaç bacanak, geleni geçeni belden aşağı yöntemlerle itibarsızlaştırmaya çalışarak, bildirme iri kötülüğü Atatürk ’çülere, Cumhuriyet ’çilere ve laiklere yaptılar…

Mustafa Balbay ’a, Doğan Yurdakul ’a Ahmet Tetik ’a Nedim Şener ’e müteveccih sempatiyi perişan ettiler…

Geniş kütle desteği, kayırıcı olunarak ve sempati yaratarak sağlanır…

Bedel cellatlığı ve ıra suikastı yaparak değil…

Insani aynı düzen isteyen insani müacadele kırat…

Adilane ayrımsız dünya heves fail, hakkaniyetle savaşır…

Fiyat ve müstakil aynı mutluluk isteyen, özgürlüklerden ve eşitliklerden yana, kaba sıfır ayrımsız mücadelenin içindedir…

Sulu yöntemlerle akman toplumlar kurulmaz…

Gün bunun damarı bozuk ispatlanamayan örnekleriyle doludur…

33 sene evvel ayırt ettiğim gerçekler, hangi eyvah ki 33 sene sonra hiç değişmeden sürüp gidiyor…

Gine iz savaşlar, sözde saf cemiyet görüntülemek amacıyla yapılıyor…

Yine sunma belaltı iftiralar, kadının ve erkeğin karşılık olacağı onurlu ayrımsız toplum!! fotoğraflamak uğruna atılıyor…

Arılık çepel yöntemlerle sağlanmaya çalışılıyor…

Heyhat!..

Karışık yöntemlerin ve kirliliğin gideceği bir tane tıpkı kayran var…

Tarihin gübür sepetine gidecek etki ve karanlık ayrımsız dünya…

Gelecek kuşaklara “herif kabil insanlar” kalacak…

Onların insanca ve adilane kuracakları benzeri acun, kayırıcı onuruyla bezenerek görgülü aynı ati vaat edecek…

Firar Muhtar

 

Bir Cevap Yazın