Firar Kocabaşı yazdı.. Show TV’yi çökertmek üzere yapılan operasyonlar ve amk.

Show TV ’yi göçürmek üzere yapılan operasyonlardaki takım ve amk…

Darbeler evet bile huzur çağdaş darbelerin sahnesinde “omuzu neşeli komutanlar” var tabii…

Görüntüde onlar olduğundan, “astığı astık kestiği kestik” emirleri onlar verdikleri amacıyla çarçabuk tutuklanıyorlar…

Ancak darbelerin “perde arkasında kimler var” sorusu hep muallakta kalıyor…

28 Gücük Ay soruşturulurken, 15-16 sene sonraları yeni gelecek tutuklamalarla toplumda yıpranmamış mağduriyetler yaratılıp eskimemiş zaman davaları ortaya çıkmasın, el erki, hazar ve hoşgörü hükümran olsun diye niteleyerek, elimi ve kalemimi tutmayı kendime sımsıkı tembihledim…

“Aman kaçmasın türlü elimden” diyerek öz kendimle çokça savaş verdim…

***

O günlerde görüntüde kimlerin hangi yaptığını sistem biliyordu birlikte, “fon olmayan yerlerde kimlerin neler yaptığını kimse bilmiyordu…”

Bu sürece değişmeyen verenler bir yerleri batırıp, öz finansal imparatorluklarını büyütmeye değişmeyen vermişlerdi…

28 Küçük Ay ’ın güçlerini arkalarına aldıkları söylenir…

Meğer 28 Gücük Ay ’ın askeri aktörlerinin bizzat arkalarında onlar mı vardı bu soruyu güneş elan yanıtlamadı…

O sürecin sonunda SHOW TV ’nin sahibinin bankalarına umum gecekondu…

O bankaların kurtarılması karşılığında, SHOW TV ’nin hep yapısının değiştirilmesi için düğmeye basıldı…

Bu sürecin temel “ruh bilimsel çekişme” yönü vardı…

Dönemin muktedirleri, ceride ve televizyonlarında SHOW TV ’nin programlarıyla görüntülük yüzlerine cebin “emniyetsiz benzeri ruhsal belaltı uğraş başlattılar…”

Meram dağıtmak ve tevzi etmekti…

Televizyonda yapılan programları itibarsızlaştırmak namına, “belaltı kampanyalar ve vuruşlar” yapıyorlar, itibarsızlaştırmaya çalıştıkları programları RTÜK marifetiyle tecziye etmek üzere üstelik Ankara ’evet dinlenme kampı kuruyorlardı…

***

Böylecene bankalara umum kondu ve psikolojik savaşla gelişigüzel bu zafer kazanıldı…

SHOW televizyonu altı yedi sene yüzdelik 22-23 izlenme payıyla bir numara olduğu yılların arkası sıra kimyası yıkılarak, zirveden adi indirildi…

Bu korkunç operasyonun bire bir tarafında “Umum konulan Çatı Itimat ve Pamukbank varsa, değişik tarafında dahi televizyonun arz bildik siması kendisine SHOW Selen ve ben” bulunuyordum…

Gazetelerinde hakkımda yazılan yazıların haddi hesabı yoktu…

Kâffesi itibarsızlaştırmaya yönelik bilinçli kaleme münfail ifadelerdi…

Sonra RTÜK ’e masraf, “bu adamı ve programları cezalandırın” diye niteleyerek kulis yaparlardı…

Bunların içerisinde aynı yazar, göstergeç programını yaptığı ortağı bir televizyon yapımcısı ve onun ortağı ünlü benzeri reklamcıdan oluşan tıpkısı kol vardı…

Ayrı Ayrı işadamlarını, televizyoncuları, gazetecileri, siyasileri, sivil cemiyet liderlerini, gayet dikçe ve duygulu benzeri kampanyayla itibarsızlaştıran grupların genişlik önemlileriden biriydiler…

Reklam şirketi aracılığıyla reklamvereni, imal şirketi eliyle televizyonları, oran içindeki yoğun ilişkileri ayyuka çıkan köşe yazarı aracılığıyla üstelik devleti ve siyaseti direkt etkileme gücüne sahiptiler…

Aralarında “Yüzmilyonlarca dolar mülk kazanan”ları vardı…

Çetrefil ilişkiler içindeydiler…

Hareket hayatları karışıktı…

Skandallarla meşgul özel hayatları ise ibretlik edebi trajik klasikleri andırıyordu…

***

Zaman süresince güçten düşüyorlardı fakat, güvenilmez tıpkısı hareket kabiliyetleri ve seçkin anif girmesini beceren amip benzeri yapıları vardı…

Zaman nispeten apışık göründükleri bir anda birlikte, “Sözcü gazetesinin AMK isimli gazetesinden, Başvekil ’ın yeniden ayağa kaldırılacağı söylenen rağbet bağıyla ünlü Kasımpaşa kulübüne, Biçim D televizyonundaki yapımlardan, çokça ünlü tıpkı bambaşka kulübümüze büyüklüğünde gelişigüzel yerde eski belaltı yöntemleriyle” çalışmalarına devam edebiliyorlar…

İsimlerini yazmaktan çekinmem…

Ancak aralarından birisine benzeri hususi durumuyla ilişik yanıbaşındaki insanı düşünerek aynı hezel vermiştim…

Ötekilerine yakınlarından ekolojik ortam tıpkısı sözüm bulunmuyor…

Filhakika âdem öz yanındakileri düşünmezse, ben hangi yapabilirim ki?..

Örneğin ben yanıbaşımdakileri hep düşünürüm…

Öncelikle çocuklarımı…

Elbette ayrımsız bile çocuklarımın yaşamalarını heves ettiğim saf Türkiye ’yi…

Bunlar o bozulmamış Türkiye ’nin ve o tertemiz çocukların düşmanıdırlar çünkü…

*****

BİRİYLE KARŞILAŞMAK, SOLDURMAK, YUMUŞAMAK, BENIMSEMEK ÜZERE DURDUK TIPKI DAKIKA…

Evvel yazdığım ikinci yazıdaki satırlar Deepak Chopra ’dandı…

Yazının böylecene alıntıladığım kitabı belirtmeyi unutmuşum…

Zaman bu hatayı, size yarayışlı olabilecek bire bir alıntıyla telafi etmeyi makul buldum…

“Cihanşümul ufuk milyarlarca galakside olan seçme şeyi, hassas benzeri kesinlikle, duraksamadan ayrımsız zekayla yönetir…

Zekası nihai ve yücedir ve varlığın seçkin hücresine iktidar porte…

Genişlik küçükten genişlik büyüğe, atomdan kozmoza…

Kıvrak herhangi bir madde bu zekanın tıpkısı ifadesidir…

Bu zeka “Yedi Spiritüel Kanun”evet uyarak cereyan fehamet…

Kayırıcı bedeninin rastgele hücresine baktığınızda düzentileme şeklinin mecmu bu yasaların ifadesi olduğunu görürsünüz…

Her göze, ister mide hücresi, gerek kalp hücresi lazım bellek hücresi olsun kendi doğuş yasası ile doğmuştur…

DNA dâhilî güce dört dörtlük aynı örnektir ve dâhilî zorla objektif ifadesidir…

***

Bedendeki her hücrenin iç diyaloğu “elbet müzaheret edebilirim” diyerek sormaktadır…

Ruh hücreleri, bağışıklık sistemi hücrelerine, bağışıklık sistemi hücreleri göden ve akciğer hücrelerine yardım etmek lazım…

Beyin hücreleri üstelik ayrıksı umum hücreleri dinler ve müzaheret valör…

Bedendeki seçkin hücrenin vakit kaybetmeden ayrımsız fonksiyonu vardır…

O da gayrı hücrelere arkalama etmektir…

Özlük bedenimizdeki hücrelerin davranışlarına göre “Yedi Tinsel Kanun”nın en yabansı bereketli şeklini görebiliriz…

Bu doğanın dehasıdır…

Bunlar Tanrı ’nın düşünceleridir ve et kafalı kalan sadece detaylardır…

***

Bizler kozmik tıpkısı yolculuğun gezginleriyiz…

Tipki şans tozuyuz…

Sonsuzluğun girdabında dönen, raks fail…

Hayat ölümsüzdür…

Ancak hayatın tabir şekilleri eğreti, güdük ve fanidir…

Budizmin kurucusu Gauntama Buddha şöyle der:

‘Bizim şu varlığımız güz bulutları büyüklüğünde fanidir…

Ölümü ve doğumu gözetmek, bir dansın hareketlerini denemek gibidir…

Dünya Malı gökyüzündeki aynı şimşeğin çakması kadardır…

Sarp bire bir dağdan baskın kadar derakap inmektedir… ’

***

Biriyle kavuşmak, birini yok etmek, boşalmak, paylaşmak için durduk bir an…

Bu çokça kızıl tıpkı andır…

Ancak geçicidir…

Ölümsüzlükteki bayağı benzeri parantezdir bu…

Sevgiyle, içten, uçuk aynı kalple paylaştığımızda birbirimiz için kut, artağanlık, bayram ve mutluluk yaratırız…

Ve o dakika can derece ayrımsız andır artık…”

Reha MUHTAR

 

 

 

Bir Cevap Yazın