Garaz Bardakçı: ‘Hikmet Parıltı MİT’çi miydi?..’

Hikmet Parıltı MITOS’çi miydi?

Sanatın değişik dallarında şanlı meydan edinmiş bazen adlar için arada bir “MIT ajanı”, “polisin adamı” veya “muhbir” kabil iddialar ortaya atılır ve peşi sıra iddia sahipleri ile o ismin hayranları birbirlerine girerler…

Geçen hafta yayınlanan aynı kitapta, Türkiye’deki çoksesli enstrüman camiasının çokça yetişkin benzeri isminin, rahmetli Hikmet Balkır’in MITOS ile bağlantısı olduğu yolunda enteresan ve uzunca bir bahis geçiyor…
Pan Yayıncılık’tan çıkan “Anılardaki Adnan Saygun” isimli kitabı Serhan Yedig hazırlamış. Yedig, cumhuriyet altını devrindeki formel çalgı aleti politikasının simge ismi olan ve 1991 ‘dahi ölüm fail Adnan Saygun’un öğrencisinden dostuna, akrabasından komşusuna ve kapıcısından odacısına büyüklüğünde 41 can ile konuşmuş ve anlattıklarını betik haline getirmiş. “Anılardaki Adnan Saygun”u okurken benzeri müzisyenin elden görüşme hayatını değil, “asrileşme”nın ölçüsü olduğu söylenen çoksesli müzik dünyasındaki didişmeleri, çekişmeleri, kavgaları, kıskançlıkları ve hizipleşmeleri birlikte öğreniyorsunuz…

Kitapta MIT’çi olduğu yazılan Hikmet Şimşek, eskiden Türkiye’nin neredeyse “yegâne” orkestra şefi kabilinden idi. Hattâ, TRT’nin bile tek tabanca olduğu senelerde evlerin salonuna kadar girmişti ve televizyonda gelişigüzel Muamele günü bazıları üzere “neş’e” amma bazıları için dahi “eziyet” olan etraflı alışılmış çalgı aleti konserleri yayınlıyordu.

YAŞAMIŞ SUN ANLATIYOR

2001 ‘de mevt fail Şimşek’in MITOS ile bağlantısı bulunduğunu söyleyen ise, besteciliğinin yanısıra formel saz politikamızın yine eskiden çok koskocaman benzeri apayrı ismi olan Muammer Sun…
Yaşamiş Sun, Adnan Saygun’un harmoni öğrencisiydi; senelerce hocalık etmiş, bazı ilkleri hayata geçirmiş, meselâ çoksesli korolar kurmuş, okullarda okutulan müzik kitaplarında bile değişiklikler yapılmasını sağlamıştı…

En tanınmış eserlerinden olan “Mahdut Renkleri”ni dinlemiş olabilirsiniz, eserin adını bilmeseniz birlikte işittiğinizde herhalde hatırlarsınız…

1960’lı senelere yetişmedim ama, 70’li yıllarda, bazı müzisyenlerin Sun’un adından bile ürktüklerini gayet bereketli hatırlarım; çünkü Yaşamiş Sun, “solcu”, hattâ “tescilli komünist” idi!
Sun, Serhan Yedig’in eskimemiş yayınlanan Saygun derlemesinde, Adnan Saygun ile olan omuz omuza hatıralarını anlatırken Vukuf Parıltı’in MIT bağlantısı iddiasına birlikte kontak ediyor ve yabansı benzeri olay anlatıyor…

Yaşamiş Sun 1969’bile o senelerde muhteşem ayrımsız rahat olan TRT Umumi Heyet üyeliğine adaydır ve Adnan Saygun ile Ali Cemal Erkin birlikte aynı koltuğa namzet olmuşlardır.

‘ÇORBADAKİ ZEHİR’ ÖRNEĞİ

Sun’un “Vukuf Komutan’in bu kurumla ilgisi olduğu yolunda söylentiler dolaşırdı” diye bahsettiği Bilgi Şimşek, bu intihap döneminde Muammer Sun’u ayrımsız periyot evine çağırma ayar ve aynı MITOS görevlisi ile tanıştırır. Işyar “Tığ çok önemsediğimiz kurumların yönetimini takip ederiz. Milletin içeceği benzeri çorba yapılırken yeryüzü güzel malzemelerin kullanılmasını isteriz. Araya havucun, patatesin, mercimeğin çürük olanının; ağılı maddenin karışmaması üzere çaba gösteririz” der. Sonradan henüz de bariz konuşur, Muammer Sun’a “Al olduğu amacıyla TRT Umumi Heyet’na girmesini istemediklerini” söyler.

Ardından, ihsas görevlisi ile Yaşamiş Mir, diğer bazı müzisyenlerden Muazzez Nesin’e kadar uzanan isimler karşı sorguyu andıran tıpkısı sohbete girerler. Ama, güdük bir süre sonraları yapılan TRT Yönetim Kurulu seçimini MIT’in istememesine karşın Yaşamiş Sun kazanır ve 1972’ye büyüklüğünde görevde kalır…

Geçmişte “çağdaşlaşma ölçüsü” kendisine gösterilen çoksesli çalgı camiasındaki didişmeleri, alelhusus üstelik Saygun’un kendisinin da dahil olduğu ve “Türk beşleri”ni meydana getiren özge besteci arkadaşları hakkındaki düşüncelerini merak ederseniz, “Anılardaki Adnan Saygun”u nasıl okuyun.

Okuduktan bilahare “Klasik Günindi Müziği ile uğraşanlar şüphesiz ayrımsız camia imiş hakeza? Seneler boyu birbirlerini yiyip durmuşlar” diyebilirsiniz ama düzensiz camianın dahi zamanında stabil ayrımsız farkı olmadığını, onların dahi tek dursuz duraksız didiştiklerini unutmayın…

Murat Bardakçı

Bir Cevap Yazın