Garaz Bardakçı’dan ‘dudak’ yorumu

Ağız yarası

“Önemli Çağ” dizisi haddizatında çokça henüz eksantrik bir işe yaradı; bilmediğimiz, farketmediğimiz ve tanımadığımız dünya kadar ruz allâmemiz bu sıra sebebiyle ortaya artık.

Allâmeler şimdi tezce seçkin dönem benzeri TV ’den ötekine koşuşturuyor, günlerinin seçme ânını bundan sonra ekranlarda geçiriyor ve Kanunî Sultan Süleyman, eş ve 16. çağ saray hayatı üstüne sağolsunlar, hepimizi irşâd ediyorlar…

Kadrini ve kıymetini şimdiye büyüklüğünde maalesef anlayamadığımız bu üstadlar, dahi takkadak tarihçilerden ibaret değil. Aralarında “bûse-şinas”larımız, yani öpücük uzmanlarımız dahi var!

Bu bûse uzmanlarından biri yakında bir TV ’de konuştu, “Osmanlı ’dahi dudaktan öpüşme yoktu, çünkü ağızdan hastalık kapılacağına inanıldığı amacıyla bûse hoppadak yanaktan alınırdı. Biz, dudaktan öpüşmeyi 19. asırda Avrupalılar ’dan öğrendik” buyurdu! Yani “Eskiden, ulus yerine umum tıpkı odunduk, hem de şöyle budaklısından aynı odun! kusursuz öpüşmekten üstelik habersizdik, bu işin zevkine Avrupalılar sayesinde, haddinden fazla bilahare varabildik” etmek istedi.

Zaman “gaga” dediğimiz öpüşme vasıtamız, sakat edebiyatımızda “leb” diye niteleyerek geçerdi ve müstacelen seçme saz şairi, ağız öpme ile ait dünya hezel söylemişti.

Ama, şairlerimizin “munsap” derken veya “dudaktan öpüşme”den bahsederken gerçekte çokça henüz derîn mânâlar kasdetmiş olduklarını bu bûse uzmanlarımız yardımıyla fakat demincek öğrenebildik.

Meselâ, Kanunî Melik Süleyman‘ın “Öldürür vakıa kim gamzen âşıka virmez amân / Leblerün Îsî-kan temas lahza virür cân bana” yani “Gamzen öldürür, âşıklara aman vermez. Amma dudakların, Hazreti İsa ’nın nefesi gibi bana giderek fert vermededir” beytindeki “kenar”, oysa bildiğimiz o kenar değilmiş! Kanunî, bu sözcük ile Hürrem Melik‘ın yahut benzeri apayrı cariyenin dalağını kastediyormuş!

Üçüncü Sağlıklı‘in “Zîver-i sîne edip can kuşu-ı revânım diye / Emsem ol gonce lebin lâlini cânım diye” yani “Seni ‘giden ruhumsun ’ diye niteleyerek göğsümün süsü yapsam ve gonca kırmızısı dudaklarını ‘cânım ’ diyerek öpsem” sözleriyle başlayan Pesendîde makamındaki bestesinde kastettiği “leb” sözünün birlikte dudak ile bir alâkası yokmuş, besteci halife sevgilisinin tiroid bezine ilân-ı aşk ediyormuş!

Tığ, Kanunî devrinin iri şairi Bâkî‘yi dahi anlamamışız! Şairin “Bâkîyi söyletmez oldun la ’lün alsa a zına / Döymez ol nâzük lebün eş ki dendân zahmına” (Bâkî dudağını ağzına alsa de tek söz ettirmiyorsun. O şişman dudağın diş yarasına katlanamıyor) mısraında “ısırmaya dayanamayacak büyüklüğünde kırılan olduğunu” söylediği kayran, hatunun sol gözü imiş!

Özellikle, Nedîm!
Alışılmış edebiyatımızın uç öpme ile ilgili bence arz tetik mısraı olan “Leblerin mecrûh tamam dendân-ı sîn-i bûseden” sözü, Lâle Devri ’nin bu anılmış şairine aittir. Mâlûm, “bûse” kelimesindeki “s”, bozuk Türki ’da “sin” harfi ile yazılır. “Mezar”, söz içerisinde geçtiği ahit çanakları yuvarlak tıpkı “w”yi andırır ve harfin üstteki çıkıntılarına “diş” denir. Saz Şairi “kara yer” harfi ile nefis benzeri kortej oyunu yapıyor ve sevgilisine “Bûse sözündeki ‘makber ’ harfinin dişleri, dudaklarını yaralar” diyor.

Ama zinhar hatalı anlamayın haaa! Dudaktan öpüşmeyi o zamanlarda bilmediğimiz üzere, Nedîm sevgilisinin dudağını falan değil, sol ayağının hasis parmağını kastediyor, ona bakarak…

Kenar öpmekten bahseden eski yazarlarımız çarçabuk herhangi bir bûse biçimine ayrı isimler verir, bunları “itibârî”, “çalışan”, “mâil”, “mümâsî” yahut “çifte” gibi henüz pekçok şekilde isimlendirir ve “dil kavgası”nın zevkini
anlata anlata bitiremezlerdi…

Asırlardan buyana merkum olan bu şahsiyet mısrâların, edilen apiko sözlerin ve çizilen dünya büyüklüğünde minyatürün esasen yemeden içmeden birer hayâlden ve palavradan ibaret olduğunu “Yüce Yüzyıl” yardımıyla ortalığa dökülen garip-zuhur
âlimlerden öğrendik…

Dedim ya, meğerse yanlışsız öpüşmeyi hayâl da edemeyen düğümlü birer odundan ibaret imişiz.

Murat Bardakçı

Bir Cevap Yazın