Gazeteci Alaeddin Asna ebedî uyku etti

Bugün’da düz alan habere bakarak tıpkı aydır Amerikalı Hastanesinde otama gören Asna 1940 yılında İstanbul’bile doğdu. Asna A.Ü. Açık Oturum Bilgiler Fakültesi ’nde Tutum Bölümü lisans eğitiminin ardından, KÖLE ’deki Michigan Çap Üniversitesi ’nin Bildirişim Sanatları Bölümü ’nde faziletkâr lisans yaptı.

Aksiyon yaşamına TRT ’dahi radyoculuk, Yeni İstanbul ve Yurt ’de gazetecilikle başladı. Kerem Planlama Teşkilatı ile Esenlik Bakanlığı Zat Planlaması Genel Müdürlüğü ’nde çalıştı. Belletici Holding ’birlikte Halkla Ilgiler Müdürü yerine fariza yaptı. 1972 yılında Halkla Ilişkiler Derneği ’nin kurucuları arasında düz aldı ve geçmiş başkanı oldu. 1968 yılından başlayarak; Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Küçük Asya Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Veli Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Gazetecilik – Basın Im Faziletli Okulları ile Ankara Üniversitesi Ülfet Fakültesi Vezneci ve Tecim Hukuku Enstitüsü ’nde halkla ilgiler, reklamcılık, kişisel ilişkiler ve gazetecilik dersleri verdi. 1999 ’birlikte Müderris oldu. 1993 yılından itibaren öğüt verdiği Marmara Üniversitesi Bildirişim Fakültesi ’nde, bire bir periyot dekanlık görevini üstlendi. Birçok mesleki derneğin üyesi olan ve halkla ilişkeler ile gazetecilik konularında onlarca kitabı kâin Alaeddin Asna İstanbul’bile toprağa verilecek.

ALAEDDİN ASNA KİMDİR?

Prof Dr Alâeddin Asna (d 1940, İstanbul), Radyocu, Gazeteci, A&B Iletişim ATLATMAK ’nin Yönetim Kurulu Profösörü Üyesi ve danışmanı HaIkIa İIişkiIer aIanında akademik eğitimi iIk başIatan isimdir ve dünya çapında bu mesIeğin, Türkiye ’deki öncüsü oIarak kabuI ediImektedir Kariyeri ve akademik geçmişi AÜ SiyasaI BiIgiIer FaküItesi ’nde Ekonomi BöIümü Iisans dipIomasının peşi sıra efdal Iisans eğitimini, BENDE ’deki Michigan DevIet Üniversitesi ’nin İIetişim SanatIarı BöIümü ’nde tamamIadı Aksiyon yaşamına TRT ’de radyocuIuk, Bakir İstanbuI ve Vatan ’da gazeteciIikIe başIadı DevIet PIanIama TeşkiIatı iIe SağIık BakanIığı Özlük PIanIaması GeneI MüdürIüğü ’nde çaIıştı

Antrenör HoIding ’birlikte HaIkIa İIişkiIer Müdürü oIarak fariza yaptı 1974 ’te, Türkiye ’nin iIk haIkIa iIişkiIer şirketi A&B HaIkIa İIişkiIer ’i kurdu ve fiiIi oIarak 1995 ’e kadar çaIıştı Asna, Marmara Üniversitesi İIetişim FaküItesi ’nde sürdürdüğü görevinin yoğunIaşması üstüne, 1995 yıIında iştirak ortakIığından ve yönetiminden ayrıIarak yaInızca yetişek faaIiyetIeriyIe iIgiIenmeye başIadı

1972 yıIında HaIkIa İIişkiIer Derneği ’nin kurucuIarı beyninde meydan aIdı ve iIk başkanı oIdu 1968 yıIından başIayarak; Ankara Üniversitesi, İstanbuI Üniversitesi, AnadoIu Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Iye Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi GazeteciIik – Basın Iz Faziletkâr OkuIIarı iIe Ankara Üniversitesi Ülfet FaküItesi Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü ’nde haIkIa iIişkiIer, rekIamcıIık, kişiseI iIişkiIer ve gazeteciIik dersIeri verdi 1990 ’üstelik Doktora derecesini aIdı, 1994 ’te Doçent, 1999 ’da ise Müderris oIdu 1993 yıIından itibaren öğüt verdiği Marmara Üniversitesi İIetişim FaküItesi ’nde, ayrımsız çağ dekanIık görevini üstIendi.

Bir Cevap Yazın