Genel Ağ düzenlemesine bölümsel tağyir

Hürriyet’te saha kayran habere bakarak Erdemli Murafaa, CHP’nin, 6 Gücük Ay 2014 tarihli 6518 az Eş ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Karşı Yasa Hükmünde Kararname ile Gâh Kanun ve Yasa Mesabesinde Kararnamelerde Farklılık Yapılmasına Dayalı Kanun’un bazı hükümlerinin iptali istemiyle açtığı davayı, esastan sonuçlandırdı.

Kanun’un ile 5651 sınırlanmış Internet Süresince Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Aracılığıyla İşlenen Suçlarla Uğraş Edilmesi Hakkında Yasa’un 4. maddesine eklenen “Mazruf sağlayan, Başkanlığın bu Kanun ve başka kanunlarla sunulan görevlerinin ifası kapsamında, talep ettiği bilgileri arzu edilen şekilde Başkanlığa konfirmasyon paha ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri alır” hükmü fek edildi.

5661 sayılı Kanun’un 5. maddesine eklenen 3, 4, 5. ve 6. fıkraların dahi iptaline karar verildi. Yasa’a eklenen 3. köşe yazısı, “Düz sağlayıcı, düz sağladığı hizmetlere ilişkin gidiş geliş bilgilerini 1 yıldan bir iki ve 2 yıldan fazla olmamak için yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür”, 4. hikâyecik, “Saha sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yaptıkları işin niteliğine bakarak sınıflandırılabilir ve hak ve yükümlülükleri bakımından farklılaştırılabilirler” hükmünü içeriyordu.

Kanun’na eklenen 5. omur “Kayran sağlayıcı, Başkanlığın istek ettiği bilgileri dilek edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla yükümlüdür” hükmünü, 6. hikâyecik ise “Düz sağlayıcılık bildiriminde yoksuz yahut bu Kanundaki yükümlülüklerini adına getirmeyen kayran sağlayıcı karşı Riyaset vasıtasıyla 10 bin Türk Lirasından 100 bin Türk Lirası’na büyüklüğünde idari para cezası verilir” hükümlerini içeriyordu.

“Ulaşım sağlayıcının yükümlülükleri” başlıklı 6. maddeye eklenen “Erişimi karışma kararı verilen yayınlarla ilişik olarak mütenavip erişim yollarını önleyici tedbirleri almakla” ve “Başkanlığın irade ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa tasdik etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla, yükümlüdür” hükümleri da tağyir edildi.

Tahrip hükümleri, kararın gerekçesi Resmi Gazete’üstelik yayımlandıktan 1 yıl bilahare yürürlüğe girecek.

“Bu yön kapsamında hakimin verdiği erişimin engellenmesi kararına konu şahsiyet hakkının ihlaline ilişik yayının yahut benzeri mahiyetteki yayınların bambaşka internet adreslerinde de yayınlanması yerinde ilişik hayat marifetiyle Birliğe müracaat edilmesi halinde bulunan değişmeyen bu adresler üzere üstelik uygulanır” hükmündeki, “yahut aynı mahiyetteki” ibaresi iptal edildi.

Temel Mahkemesi, Yasa’un, Uz Iletişim Iletişim Başkanlığına, genel ağ içre yapılan yayın içeriğini durdurma yetkisi veren hükümlerin fek istemlerini ise reddetti.

Bir Cevap Yazın