Genel Ağ yayınları, Matbuat Kanunu kapsamına alınıyor

Matbuat Kanunu ve Internet Yayınları Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, genel ağ sitelerindeki yayınlar de Basın Kanunu kapsamına alınacak. Tasarıda vadi kayran düzenlemeye bakarak Basın Kanunu basılmış eserlerin basımı ve yayımıyla genel ağ olgun sitelerinin yayınını dahi kapsayacak ve internet haber siteleri devamlı yayınlar içre meydan algı. Tasarıdagenel ağ vukuf sitesi ’ tanımı Genel Ağ süresince veri ya bile yorum niteliğinde kayıtlı, görsel yahut işitsel içeriklerin sunumunu yapan süreli yapıt” yerine belirtildi.

KÜNYE YIYECEK

Yeniden Basın Kanunu ’na eklenen maddeyle internet yayını fail sitelere ‘künye ’ zorunluluğu getirildi. Buna bakarak genel ağ bili sitelerinde, sahibinin varsa temsilcisinin ve sorumlu müdürün adları ve adresleri, fen sitesinin faaliyet gösterdiği işyeri adresiyle düzlük sağlayıcının adı, adresi ve ticari unvanı, ana sayfadan aracısız ulaşılabilecek şekilde saha alacak. Matbuat Kanunu’nda meydan alan ‘beyanname verilmesi ’ şartı, genel ağ siteleri üzere dahi geçerli olacak.

YAYIN TEVKIF CEZASI DAHI VAR

Neşir durdurma müeyyidesi sebeplerinin ortaya çıkması halinde genel ağ yasasındaki erişimin engellenmesi veya içeriğin yayından çıkarılmasını mucip durumlar nedeniyle sorumluları karşı adli makamlarca kovuşturmaya başlanabilecek. Bu durumdaki olgun sitelerinin resmi ilan hakkında kısıtlamaya gidilebilecek ve basın kartı hakları kısıtlanabilecek.

İÇERİKLER 6 AY SAKLANACAK

Internet haber siteleri yayınladıkları içerikleri, doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde 6 ay süreyle koruma görevlisi ve gerektiğinde murat fail mezun mercilere teslim etmeye sadık olacak. Yayının her şekilde sormaca veya kovuşturma konusu yapılması halinde bu işlemlerin sonuçlandığının mezun mercilerce ilgilendiren internet vukuf sitesine yazılı yerine bildirilmesine kadar anket yahut takibat konusu yapıt kaydının saklanması zorunlu olacak. Genel Ağ haber sitelerinde bire bir içeriğin internette ilk defa sunulmaya başladığı çağ değme erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilecek.

TEKZİPLER ESAS SAYFADA YAYINLANACAK

Basın Kanunu ’nda tashih ve cevap hakkı bölümüne eklenen fıkrayla, genel ağ malumat sitesi mesul müdürü, hazırlanan düzeltme ve cevabı sunu geç 3 dönüş içinde kullanıcıların anne sayfadan doğrudan ulaşılabilecek şekilde ve tekzip başlığı altında aynı hafta süreyle yayınlayacak. Yalanlama şartını hesabına getirmeyenlere Matbuat Kanunu layıkıyla erdemli nakdî ceza uygulanacak.

YAZININ SAHİBİ, YOKSA SİTENİN MESUL MÜDÜRÜ UKUBET ALACAK

Internet aracılığıyla işlenen suçlarda, mukayyet medyada olduğu kabil ürün sahibi sorumlu olacak. Bunun anlaşılan olmaması halinde cezai sıklet genel ağ sitesinin sorumlu müdüründe olacak. Sorumlu müdüre ulaşılamazsa, internet sitesinin sahibi için ülkü açılacak. Siteye karşı açılacak ülfet davalarında bile “müteselsil külfet” kuralı uygulanacak.

RESMİ ZAR ALABİLECEKLER

Matbuat Car Kurumu Teşkiline ilgilendiren Kanuna eklenen maddeyle, genel ağ bilim sitelerinde dahi resmi zar ve reklam yayınlanabilecek.

ÇINAR COŞKUNSERÇE / AKŞAM EZANI

Bir Cevap Yazın