Genetik risk faktörü!..

Zihnî hastalıkların biyolojik benzerliklerinin olduğu tezini güçlendiren araştırma, Cerebral Cortex isimli dergide yayımlandı. Araştırmaya bakarak, şizofreni ve bipolar illet tanısı konulan kişilerin kanı fonksiyonlarında analog bire bir aksamanın olduğu belirtildi. Beyindeki nörolojik işlemlerin çoğunun yapıldığı beynin bölümlerinden biri olan “talamus”u nörogörüntüleme yöntemiyle inceleyici araştırmacılar, şizofreni ve bipolar illet tanısı konulan kişilerde talamusla beynin farklı bölümleri arasındaki iletişimin iri oranda farklı olduğunu fark etti.
 
GENETIK RIZIKO FAKTÖRÜ

Araştırmayı tay tay arabası Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü Öğretim Üyesi Düz Anticevic, “Bu veri, ortak semptomları olan nöropsikiyatrik durumların sürekliliği olan bellek aktivitelerinde gerçekleştiği tezini destekliyor” dedi. Araştırı, zihinsel hastalıkların genetik riskini henüz bereketli anlamada hayır olabilecek bilgiler sunması yönüyle ehemmiyet taşıyor.

Bir Cevap Yazın