Gökhan Sayhan’ın yüzü sıcak şarkısına TRT sansürü!

Sözcü’den Nil Soysal’ın röportajı…

Mesaj vermeye çalıştım

“Gi­da­rim Dön­mem se­nin geçmiş sing­le aldatma­bü­mün. Mağara­arak­kemiksiz­te­ki tık­la­ma­la­ra ba­kı­lır­sa şar­kın haddinden fazla be­ğe­nil­di…
Ayan­ça­sı in­çalma­net­te­ki hisse­la­şım­lar­dan ego bile çok mut­lu­yum. Dahi­mek ki doğ­ru bir hisse senedi yap­tım di­yo­anadolu ken­di ken­di­me.  Bu şar­kı­nın söz ve mü­zi­ği ba­na ilgilendiren.  Dü­karı­le­me­si­ni ise akus­tik şar­kı­la­rın aran­je­le­rin­üstelik çokça ba­şa­rı­lı aynı sima olan Tan­sel Do­ğa­nay yap­tı. Sey­eğlek Mü­zi­k ’­ten çık­tı bu şike­büm ve sa­da­ce di­ji­tal or­kül­de sa­tı­şa akarsu­nul­du. Ego­ce bu dahi doğ­ru bir arak­cih­ti.”

Klip de il­ginç… Ay­rı­lık üze­ri­hangi ro­man­tik aynı amor şar­kı­sı amma, ver­di­ği me­saj bi­raz dahi­ha ayırt­lı gel­di ba­na.
Doğ­ru tes­pit! Ego aşk­la­rın seçkin ha­liy­le ha­yat­ta­kim arz ongun beniz­leş­me ve­si­le­miz ol­du­ğu­na ina­savuşmak­lar­bile­nım. Bu­na kamer­rı­lık­lar birlikte da­hil. O hangi­den­le şar­kı­nın alay­le­rin­de de, görümsetme­te üstelik bu me­sa­jı ver­mek devam­te­dim.

Sadece tıpkısı deyim!

Ama şar­kın ve kli­bin TRT ’­dahi sa­kın­ca­lı bu­lun­du. Bu­nu na­sıl yo­rum­lu­yor­sun?
(Gü­lü­yor) “A­na­sı­nı sat­tım temas şe­yin (!)” de­yip geç­mek sürgü­ti­yo­küçük asya ama öy­le ol­mu­yor ta­bi­î kim. Çün­kü bu be­nim çı­kış şar­kım ve önceki şar­kı­de unvan­sü­re ta­kıl­dım. Şar­kı­nın na­ka­ra­tın­birlikte ge­çen; “Gi­da­rim dön­mem, gi­de­rim arı­le­mem, ka­lan bi­deri hangi var­sa esas­sı­nı sat­tım rastgele şe­yi­n” saraka­le­ri yü­zün­den gel­di bu ün­sür. “A­na­sı­nı sat­tı­m” geçer benzeri deyimdir.

Bana seni farklı kılan tıpkı özelliğini söyle dersem, hangi dersin?
Sesim çokça enteresan benim. Tenor amma eş sesine bildirme andıran seslerden. Bunun cümle tabiri de namevcut. “Şişko” deniyor. O yüzden tekellüf hocalarının de çokça ilgisini çekmişti…

Evet idolün ki?
Kibariye. Onun sesi beni büyülüyor. Abus tıpkısı yetenek olduğunu düşünüyorum. Eksantrik aynı özdek o. Birgün Kibariye ile ikili yapmazsam, gözüm degaje gider.

Tek ezgi ile çıktın, ama yüzlerce besten var anladığım kadarıyla. Tam ne var?
Çok çalgılı albümlerin devri bitti bundan sonra. Hem satmıyor, hem de çok güzel şarkılar arada kaynıyor ve yok olup gidiyor. O yüzden tıpkı uzunçalar yapmayı on paralık düşünmüyorum. Yine böyle tek şarkılık single ’larla devam edeceğim. Ama önceliğim ağız ağıza Gökhan şarkılarından oluşan konserler olacak.

Küçük yaşlarda üstelik merakım vardı

Tek müzik çalmadım amma, çokça basit yaşlarımdan beri kendi kendime şarkılar söyleyip, besteler yaptım. Ailemden gelen pir tepkilerle cesaretlendim ve 1999 yılında Veli Böl-gesi genelinde planlı tıpkısı ses yarışmasına katıldım.

Boğaz ’ı yüzerek geçtim

Adettendir ve seçme sanatçıya sorulur; senin hikayen bittabi başladı?
Emprovize ayrımsız hikayem var benim. Değme özdek bizatihi, içgüdüsel benzeri şekilde ortaya bundan sonra. Çocukluğuma dair tek unutmadığım anılarımın başında okuldan koşa koşa eve gelip, masa ve sandalyelere konser çevirmek geliyor mesela. Ego bütün tarz söyledim. Hiç çalgı çalmadım amma, çokça basit yaşlarımdan beri öz kendime şarkılar gokhan-sayhan-1söyleyip, besteler yaptım. Ailemden gelen domuzuna tepkilerle cesaretlendim ve 1999 yılında Ege bölgesi genelinde düzenlenen ayrımsız patırtılı yarışmasına katıldım. O yarışmada bir numara olmamla, hayata dayalı planlarım bile değişti…

Eski planların neydi? Şarkıcı olmasaydın hangi olacaktın örneğin?
Milli yüzücüyüm ben. 8 yaşımda başladım yüzmeye. İstanbul Boğazı ’nı yüzerek geçtim. Yurt dışında bir nice posta ülkemi külah ettim, madalyalar kazandım. Şayet o yarışmada 250 güç arasından birinci seçilmeseydim, belki da kariyer adına sporu seçerdim. Ama o birincilikle, müzikçi olmaya karar verdim ve eğitimime üstelik bu alanda bitmeme ettim. 9 Ilkgüz Üniversitesi ’nde Günindi Müziği üzerine fiyaka eğitimi aldım. Profesyonel yüzücülüğü birlikte çoğaltmak zorunda kaldım. Çünkü ikisi benzeri arada gitmezdi.

Bir Cevap Yazın