Hablemitoğlu’ndan Gedik’e ızdırap yay karşılık!

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Dünya Emzirme Haftası nedeniyle yapılan “istedikleri yerde emzirsinler” kampanyasına alın çıkan Özgürlük gazetesi yazarı Popülasyon Yetersizlik ’e tepki gösterdi.
Mal Göz, “Kadınlar parklarda emzirsin mi?” başlıklı dünkü yazısında Dünya Emzirme Haftası zımnında yapılan “istedikleri yerde emzirsinler” kampanyasına karşı çıktığını belirtip “Emzirsinler amma herkesin gözüne soka soka yapmasınlar” diye yazmıştı. 

Kesinti yazısında şu satırlara birlikte vadi vermişti: “Kadınlar tabiatıyla kim çocuklarını emzirsinler amma bunu herkesin gözüne soka soka yapmasınlar. Kadınların emzirme özgürlüklerini çıkmaz ortasında, istedikleri yerde kullanmaları bana cinsellik ve libido düşmanı tıpkısı akım kabil geliyor. Alelhusus alelhusus parklarda, meydanlarda yapılan şu dolgun süt kuzusu emzirme eylemleri yok mu?”

Para Ara ’e reaksiyon gösteren Toplumsal Bakım ve Esenlik Bilimleri Uzmanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ise, “Emzirmenin ekolojik tıpkısı tutum olduğunu yıllardır anlatmaya müteharrik aynı âlim yerine, bu boş kafalı kadının hem köşe kapıp hem üstelik bu kör yayan fikirlerini insanlara bu şekilde aktarmaya hakkı olmadığını vurgulamak lüzum zira…” diyerek yazdı.

Sosyal iletişim araçları hesabında konuyu eksiksizce tartışan Prof. Dr. Hablemitoğlu, hem esas sütünün bebeğe faydalarını hem bile emzirmenin cinsellikle olan ilişkisini ayrıntılarıyla aktardı.

İşte Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ’nun o yazısı:
“Bu konuda yazmalı mıyım diyerek düşününce, en çokça ben yazmalıyım dedim öz kendime. Emzirmenin ekolojik ayrımsız çizgi olduğunu yıllardır anlatmaya müteharrik bire bir bilgin yerine, bu boş kadının hem kenar kapıp hem birlikte bu gözsüz cahil fikirlerini insanlara bu şekilde aktarmaya hakkı olmadığını vurgulamak ister çünkü…

Asıl sütü ile tagaddi bebekler amacıyla “toplanmış besin güvenliği”ni sağlar. Bebekler amacıyla hem cemi benzeri besin yerine 6 aydan daha etraflı süre tüketime hazır, çabukça üretilebilir ve hem da besleyen özelliği olan başka tıpkısı gıda maddesi yoktur. Ana sütü ile sönümsüz bebekler büyürken bile ana rızık maddeleri ve enerji açısından sevgili yaşamazlar. Asıl sütü çocukların beslenme bozukluğundan ve elan ahir yaşlarda görülebilecek gıda yetersizliklerinden korunmalarına müzaheret ölçü. Anne sütü bebekler amacıyla geçmiş gıdadır. Anne sütü ile hizmetçi kadına, aileye, topluma ve tabii kim gezegenimize ekolojik tıpkı beslenme, örgensel birlikte denebilir, olduğu için yarar sağlar. Acun Anne Sütü ile Tagaddi Eylem Birliği (WABA-World Alliance for Breastfeeding Action) asıl sütü ile beslenmeyi doldurmak, yetiştirmek ve yaymak için etkin aktivistleri, gönüllüleri ayrıca keyif çalışanlarını ve sivil toplum örgütlerini benzeri araya getiren toptan bir network(ağ) dür. WABA bu kimliği ile Dünya Gıda Zirvelerinde basamak halkı besin güvenliği tartışmalarına NGO forumları ile dahil namına şekil faaliyeti yapmaktadır. Besin güvenliği ağdalanmış bire bir sorundur ancak, temel sütü ile tagaddi azık güvenliği ile yakından münasebetli bildirme çarpık çurpuk ve bildirme tabii çözümdür.

TAZE SÜTÜ SAĞLIKLI KOŞULLARDA ÇOĞU ANT BULMAK GÜÇTÜR

Herhangi Bir yıl doğan 150 milyonun üzerinde bebek için asıl sütü ile beslenme yaşamın geçmiş 6-12 ayında güvenceli azık güvenliğinin garantisidir. Asıl sütü yaşamın geçmiş 2 yılı ve henüz sonrası amacıyla da koskocaman tıpkı keyif yatırımıdır. Çünkü ana sütü ile tagaddi hele çorak ailelerin bütçelerinden bebeğin beslenme harcamalarını, ev için lüzumlu gayrı gıda maddelerine aktarmalarını kolaylaştırır. Mamul sütün mıhlı ayrımsız diyette lüzumlu olduğuna ilgilendiren umumi bedii yargıların kimi vakit tartışıldığı, insanların 4-5 yaşlarına büyüklüğünde süte gerekseme duydukları, bu yaşlardan sonraları, sütün tüketilmesinin çokça birlikte koca olmadığı de müstakbel sürülebilmektedir. Hele kırsal kesimde tüvana sütü zinde koşullarda çoğu ahit tedarik etmek güçtür. Bunun nedeni benzen hayvanlarından alınan sütü ailelerin kendi tüketimleri için ya hiç ayıramamaları ya dahi akla yatkın koşullarda saklayamamaları ve tüketmeye hazır arkaç getirememeleridir. Bu durumda bebekler amade/kenarlı besinler, karışımlar ya da benzin tozu üzere gıdalarla beslenmektedirler. Antrparantez dünyanın herhangi bir durumunda benzin ürünleri için balaban aynı iş baskısı vardır.

Bebekler üzere besin güvenliği gebelik ile başlar. Anne sütü ile beslenmeyi savunanlar asıl sütü ile beslenmenin millî azık güvenliği stratejilerinin tıpkısı parçası kendisine görülmesi gerektiğini sıklıkla vurgularlar. Ayrıca anne sütünün aynı ülkenin azık kaynakları ve besin dengesi hesaplarında kapsanması gerektiği üzerinde durulmaktadır.

ANNE SÜTÜ İLE TAGADDI KÜRESSELLEŞME/KAPITALIZM KARŞITI TIPKISI EYLEMDİR

Dünyadaki oylumlu ve büyük azık şirketleri (Nestle, Cargill, Monsanto vs.) küresel gıda güvenliğinde saraka sahibidirler. Bu şirketlerin, asıl sütünün namına sabık azık ögeleri içeren mülhak gıdalar ürettikleri iddiası ile yaptıkları reklam ve pazarlama kampanyaları stabil çokça kaslı ülkede tepki çekmektedir. Hele WABA ’nın önderliğinde bu ürünlerin boykot edildiği dahi bilinmektedir. Asıl sütünün önemine ait farkındalığı yaymaya yönelik kampanyalar ile tüketicilerin kararlılığı iri şirketlerin pazarlama politikalarının değişmesine öğün açmıştır. Bu nedenle katma gıda reklamlarının ardındaki sıkıntı; genellikle bebeklerin bağışıklığını güçlendiren ürünler satmak üstünde baştan düzenlenmektedir. Fakat bu boyut bire bir kaç kimya, döl ve besin şirketinin acun kaynaklarını arama fail tekeller yerine hareketlilik gösterdiği gerçeğini elbette kim değiştirememiştir. Zira ,erkin tecim bu şirketler ve dayandıkları sanayi üzere sınırsızdır.

Ana sütü ile beslenmenin karşısındaki yer koskocaman gözdağı gücü anbean kalan budun ölçüsüz azık şirketleridir. Çıktı neyi pekâlâ yiyeceğimizi henüz çok arama fail bu şirketler, seçme hükümetleri birlikte uluslararası tecim anlaşmaları ile etkilemeye çalışmaktadırlar. Bu nedenle Türkiye ’dahi bebekler amacıyla asıl sütü bankasına akide hasasiyeti ile alın çıkanların dolaylı adına kimlere bindi olduklarının farkında olmaları gerekmektedir.

Kenarlı gıdalarla beslenmenin örgütlendiği ülkelerde insanın var oluşunu destekleyen doğal hayat döngüsü iki anne huy aktivitesi üzerinde tehdit içermektedir:
Birincisi; ayrımsız eskimemiş doğan üzere ana sütünün üretimi ve bebeğin asıl sütü alması anneden kızına, nesilden nesile, güzeşte emzirme bilgisinin aktarılmasını sağlayan etkileşim zincirinin kırılmasıdır.
İkincisi ise; tohumdan bitkiye azık üretimi ile gıdanın hazırlanması arasındaki bilginin aktarılması üzere zaruri etkileşimin fesih edilmesidir.

ANNE SÜTÜ İLE BESLENMEDEN YANA OLAN KADIN ÖRGÜTLERİ…

Kadınlar bebeklerinin asıl sütü ile beslenmesine ait bilgiye natürel yollarla izleyerek evet de içgüdülü namına erişebilirler, ayrımsız tohumdan gıda üretmenin kabil olduğu bilgisini binlerce yıldır taşıdığımız kabilinden… Fakat kadınların endüstrileşmiş/ kaslı ülkelerde ana sütü ile tagaddi bilgisini/alışkanlığını anbean kaybettikleri, ana sütünün değerinin farkında olsalar üstelik bebekleri için amade/meful ürünleri tercih ettikleri üstelik bildik benzeri gerçektir. Hem tohumlar hem de füru gelişmeleri için beslenmelidirler. Tek öz bu tabii dirim döngüsünü bozmamalıdır. Meğerse her iki döngüde bire bir süreçleri uygulayıcı tıpkı şirketlerin tehdidi ile karşı karşıyadır.
Kalıtım Bilimi namına eş proteinleri evvel transgenik benzin danası Herman ’a aktarılmıştır. Insan proteini ile esas sütü değerinde benzin anlamak üzere âdem geni haiz biyolojik ayrımsız düzlem yaratmaya ilişkin ampirik çalışmalar yapıldığı bilinmektedir. Esas sütü ile beslenmeden yana olan karı örgütleri eliyle ölçülü protestolardan bilahare şirketler elde ettikleri bu ürünü “AİDS ’i düzeltmek amacıyla başka laktoferrin içeren im” namına tanımlamaya başlamışlardır. Transgenik süt hayvanlarından elde edilen sütteki koca proteininden üretilen çağa rızık formullerinin, kesinlikle ana sütünün yerini alamayacağı, bügün çeşitli ülkelerde sıklıkla dile getirilmektedir.
Mart 1998 ’da bire bir Amerikalı şirketi olan Delta ve Pine, terminatör ayrımsız teknolojinin patentini alarak, zat embriyolarını imha edecek biçimde programlanmış tohumları üreterek pazarlamıştır. Sonunda kayırıcı yaşamının dayandığı döl-bitki döngüsü telafi edilemez ölçüde kırılmıştır. Bu teknolojinin amacı Amerikan şirketlerinin eş olduğu tohumların değerini yükseltmek ve 3. Dünyada eskimemiş pazarlar açmaktır. Mayıs 1998 ’de bu terminatör teknolojiyi Monsanto şirketi satın almıştır. Amerikalı Aile Ürünleri Şirketi AHP, Monsanto ve Wyeth da karışma doğmak için takatli haddinden fazla tarım kimyasalları üreten şirketleri satın alarak dünyanın sunu büyük çare, ekincilik kimyasalları ve dirim endüstrisi şirketi olmuştur. Esas sütü ile beslenmeden yana olan eş örgütleri, bu şirketlerin istihsal anlayışlarının hastalık olduğu bozulmanın, ana sütünün mütenevvi toksinler içermesine el açtığına ve bununla mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çekmeye çalışmışlardır. Ana sütü ile beslenmeden yana olan eş örgütleri, emzirmenin hem kadınların kişi bedenleri üzerindeki kontrollerini sembolize ettiğini, hem de kadınların medyadaki mütemmim ve eşeysel şey algısı ile mücadelelerine ulama sağladığını öne sürmektedirler.

EMZİRMEYE ILGILI KADIN HAREKETİ İÇİNDEKİ DAYANIŞMA

Avrat örgütleri esas sütü ile beslenmeyi benimserken, bunun kadınların statüsü ve koşullarını geliştirmek amacıyla kadın hareketinin belirlediği ayrıntılı vadeli hedeflere akıllıca ele alınması gerektiğini de belirtmektedirler. Ayrıca emzirmenin bebeklerin sağlığı üzere yararlarının yanı sıra kadınlara sağladığı yararların öne çıkarılması ile anneliğe sunulan değerin değişik bire bir durum kazandığına belen ederken, bu yaklaşımın kadınların üretim ve yeniden üretim (bala doğurma) rolleri arasındaki ilişkinin aynı kere daha düşünülmesine katkı sağladığını savunmaktadırlar.

Esas sütü ile tagaddi üzerine kadınlar bilgi aktarımı amacıyla gayrı kadınlara güvenirler. Bu konuda doktorlara dahi güvenmeyi isterler. Doktorlar temel sütü ile beslenmenin karşısındaki süt kuzusu besinleri üreten şirketlere yenilmemeli, bu ürünleri geç önerme ya üstelik on paralık önermeme açısından fikir birliği içinde olmalıdırlar. Emzirmeye ilişik feminizm içindeki el birliği, kadınların istihsal ve yeniden istihsal yaşamlarını tevhit gücünü arttıracağı kabil, karı dayanışmasının dirim bilimsel ve kültürel yanını da destekleyecektir. Feminist mezhep içre emzirme, AİDS, cinsellik ve avrat sağlığına ait sorunların açıklanması ve çözümüne ilişik çalışmalarda kesişme noktası olmalıdır.
Emzirme globalleşme ile yaygınlaşan mamul azık tüketimine inatçı sakıt, tıpkı zamanda ekolojik bir davranıştır. Ana sütü ile tagaddi kampanyaları bu açıdan tüketici hareketi ile dahi uyumludur. Fakat özellikle kadın hareketi içindeki metanetli çok çalışmada emzirmenin bu boyutlarına hiç değinilmez. Kadın sağlığına ait kampanyalar çıktı mensturasyon, veladet/veladet kontrolü, kazıma, menapoz üzere konularda yoğunlaşır. Akıbet yıllarda BM ’in ilişkin organları ve WABA ’nın düzenlediği global toplu tartışma ve toplantılarda “ilk 1 yıl esas sütü” bundan sonra bebek odaklı mevki kampanyaları (kim, Türkiye ’birlikte sıklıkla yapılan) gündeme gelmektedir.

EMZİRME TIPKISI EŞ HAKKI KONUSUDUR

Emzirme kadınların ve çocukların haklarını birleştirir. Emzirme-anne sütü ile beslenme ayrımsız kadın-çocuk hakkıdır. Birbirinden ayrılmaz. Bahis yalnız kadınların emzirmeyi isteyip istememesidir. Bu durumda kadının yavru sahibi olmayı isteyip istememesi gibi düşünülmelidir. Eş bala sahibi olmayı seçerse bunun koşullarına ilişkin bilcümle bilgiye ulaşmalıdır. Ailesi, cemiyet ve keyif kuruluşları bu bilgiye ulaşmasında majör kaynaklardır. Kadınları emzirmeye yönlendiren kampanyalar da fariza işleyen keyif çalışanlarının tutumları cebbar olduğunda son başarısızlıktır.
Dünyada asıl sütü ile beslenmeyi destekleyen kampanyalar mütehammil haddinden fazla üstünlük sağlayacağı düşüncesi ile desteklenmektedir. Bunda öncelikle emzirmeye aksan yapan Bala Hakları Sözleşmesi kabil koca hakları belgelerini içeren arsıulusal sözleşmeler dikkati çeker. Ancak yer önemlisi temel sütünü oluşturan nevale ögelerini havi hazır gıdaların pazarlanmasına ilişik azık kodeksleridir. Acun Afiyet Örgütü WHO ve UNICEF ’mağara desteklediği 1981 yılından beri çalışkan arkaç gelen bazen kavait, temel sütünün içerdiği caize ögelerini havi amade bebek mamalarının ve ek süt kuzusu gıdalarının geliştirilmesini yasaklamıştır. Bu yasaklama, bebek gıdalarının ambalajlarında “bebekler için 2 yaşına kadar yer iyisi esas sütüdür” yazılmasını sağlamıştır. Buna karşın tekrar birlikte hazır azık pazarında feminist bir göz açısına duyulan gerekseme açıktır. Zira bilcümle bunlar insanların sorunu bir avrat hakkı ve bala hakkı adına algılamasında ehliyetli olamamaktadır. Emzirme-asıl sütüne ait kampanyalarda uzun aynı çizgi vardır. Bebeklerini emzirmeyi seçmeyen kadınların kendilerini suçlu hissetmelerine öğün açılmamalı, şişman şirketlerin bioteknoloji uygulamaları tüketici örgütleri ve eş örgütleri aracılığıyla izlenmeli, lazım tepkiler gösterilmelidir. Ayrıca emzirme arz ongun iktisadi yatırımdır. Buna ilgili kar/engel analizlerini ekonomistler bir anda açıklayabilirler. Ancak kavi çok koca için bu ağdalanmış türlü. Bu nedenle kar/uymazlık dönüşümü ayan ve cılız tabir edilmelidir.
Temel sütü düz bala emzirme aracılığı ile annenin biyoritmine uyum sağlar, annenin yaşam düzenine alışır. Emzirme asıl ve süt kuzusu arasındaki sunma tamamlayıcı ve vacip bildirişim biçimidir. Ayrıca emzirme yeryüzündeki yaşamın çeşitliliğini koruyucu bir tane ve düzenli ferdî ayrımsız uygulamadır.
Hep bunları uzunca yazmamın elbette ki ayrımsız nedeni var. Kendisini katışıksız tıpkı cinsel obje olarak görebilir Vücut Kesinti. Hiç dava değil, bu boyut kendisini ve kendisinin cinselliği ile ilişkin arkadaşları bağlar. Ancak emzirmeye dışkı atması cahilane, iskele babası ve etik bilimi dışı bire bir davranıştır. Memelerinin cinselliğini çocukların sağlığı üzerinden yapması bahtsız bir tercih. Biz kendisini hayvan haklarını esirgeyici, bakılmamış sesi ile portakallı şarkılar söyleyen ve ortalama beyaz perde eleştirileri yazan aynı obje kendisine kabul etmiştik elhak. Bu arkadaşa önerim bilmediği konulara fazla girmemesi; cinselliğini arttırmak isterken topyekün battıkça batabileceğidir…” 

NEDEN YAZDI

Bu yazısına dayalı Odatv’ye mütekellim Şengül Hablemitoğlu şunları söyledi: 

“Bu ve bunun kabil insanların gazetelerde köşeleri var. Sorumsuzca apayrı insanları etkileme hakları bulunmayan. Bırakın emzirmeyi, kadının cinsel şey olduğunu kabullenme noktasında ülkenin kadınlarının içinden geçtiği koşullarda iskele babası ve mutsuz açıklamalar bunlar. Benim görevim bunların yanlışlığını hikâyelemek. Yıllardır bu konularda başlangıç patlatan insanlara ve onca literatüre güzeşte emeğe yanlışlık…”

Odatv.com

Bir Cevap Yazın