Hakkı Devrim’le ‘kelimeler’ üstüne aynı konuşma

İstanbul, Levent’te penceresi yeşilliklere icra vekili aynı emek odası. Gazetelerin yığıldığı aynı masa, ardında bildirme şümullü kütüphanelerde üstelik bulamayacağınız sözlükler, imlâ kılavuzları… Hakkı Bükülme, bizi odasında karşılıyor. Önündeki gazetedeki tashihe sinirlenmiş anlaşılan ki; “Merhaba”dan önceki “Yahu, daha şu hatayı yapıyorlar!” diye niteleyerek veryansın ediyor. “Parçalanmamış da bu sebepten buradayız” diyoruz.

Meslek tanımlarından, zat tabiriyle ‘ayrıntı budalalığına’ kafamızı son zamanlarda bildirme çokça karıştıran kelimeleri soruyoruz.

İŞADAMI HAREKET İNSANI

Buradaki duygunluk çokça celi… Içre kadınların dahi olduğu tıpkısı gruba ‘adam’ genellemesi fethetmek, değişimi gerekçelendiriyor. Amma bence ‘hareket insanı’ kullanımı çokça iğreti duruyor. Yerleşmiş bire bir rapor var. Kurgu dediğin, perde değil kim rengini sevmeyince değiştiresin. ‘Iş insanı’ denmesindense ‘aksiyon adamları ve iş kadınları’ diyerek cümleyi uzatmayı yeğleme ederim.

KADIN-EŞ HANIM

Bay-Bayan, modernizasyon hareketinin aynı sonucu adına dilimize girdi. Ama günlük hayatımızda kayran edinmesi edisyon. Atatürk çok uğraştı bunun amacıyla. Ama Dürüstlük İnönü’ye akseptans ettirememişti. Kadin burada hem bekâr hem dahi evli hanımları betimlemek için ihtiyaç yerine dilimizde kalmaya devam ediyor. Tavsiyem, resmi tanımlarda söz gelimi basketbol takımını anlatırken kız; günlük hayatta hanım yahut avrat kullanılmasıdır. Ama olur; bayanın adına eksantrik benzeri buluş gerekiyor.

KAPICI APARTMAN GÖREVLİSİ

Eskiden kâhyalar vardı. Evden dışarı çıkması it canlı balkı karşılanmayan kadınların tamlık sokak işlerini onlar hallederdi. Bevvap, bugünkü anlamıyla doğru kullanılmıyor. Haddizatında kapıcı, kapının güvenliğinden mesul kimesne veya kurumlarda kişiyi ne kata çıkması gerektiği üstüne yönlendiren danışmadır. Apartman görevlisi dahi tafsilatlı ve yorucu bir bütünleme.

AHRETLIK YARDIMCI

Esasen bizim o büyüklüğünde adamakıllı benzeri kelimemiz var kim, buradaki mir karışıklığını giderecek cinsten: Hizmetkâr… Nedense günümüze kadar gelememiş. Ben bunu yeğleme ederim. Çünkü bakım kelimesi esasen ‘hassas’ benzeri söz değil. Sonuna –çi eki gelince problem oluyor. –yarar eki kelimeyi nezihleştiriyor, yumuşatıyor. Ama bugünün koşullarında ‘yardımcı’ genişlik uygunu…

YAZMAN ASİSTAN

Şimdi, asistanlık titri akademisyene bile ayrımsız çevirme yaptığı amacıyla, apiko duruyor. ‘Sekreter’i sorunlu kuzuluk getiren ise, Türk Sineması’ndaki bazen yapımlar. Amma akıllıcasına anlamı üstelik bu. Araştırma Görevlisi dediğimizin şirketteki konumu itibarıyle aynı devir o şirketin umumi müdürü olma ihtimali var. Sekreterin dayanabilen bulunmayan o kadar. Söz Temsili benim üstelik aile işlerimi özne karı, kendini “Hakkı Bey’in asistanıyım” diyerek tanıtıyor; şaşırıyorum.
 
ABDESTHANE LAVABO

Bana kalırsa arz uygunu ayakyoludur (gülüyor). Ama bittabi, gene günümüz koşullarında dayanıklı olanaklı aynı yararlanma değil. Lavabo, az buçuk ‘edep budalası’ yapabilir sizi. Arz nihayetinde lavaboda görmeyeceğiz hacetimizi. “Lavaboyu kullanabilir miyim?” Saçma. Burada tuvalet yeryüzü uygun tercih…

KARIM-KOCAM EŞİM

Bilfarz ego ‘eş’ kelimesini kullanmayı çokça severim. Amma ‘hanımım’ kurgu estetiği açısından tıpkısı harfleri art arda getirdiği amacıyla tek kalburüstü durmuyor. ‘Aile-koca’yı yürümek artık el. Ama rahat kanının tersine, ‘eşim’ tabiri ‘evliliği’ simgeliyor.

VAROŞ MADUN KÜLTÜR

İkisi bile değil. Bizim o büyüklüğünde kıyak bire bir icadımız var ki burada… ‘kenar mahalle’… Bilfarz ‘gecekondu’ bile öyledir. Dilimizde yeryüzü sevdiğim icatlardan biridir. Varoş hem ses bilgisi itibarıyle, hem bile ‘aşağılayıcı’ imajı nedeniyle soğuk duruyor. Ast firez bile çok akademik aynı kavram. kenar mahalle genişlik iyisi.

BU GÖNÜL O DIRILIK

Kişilerden ‘bu, şu’ yerine bahsetmek, nezaketten öte benzeri gramer kuralı ihlalidir. Çabucak nesneler amacıyla ‘bu’ ve ‘şu’ kullanılır. Kişilerden bahsederken ‘o’ buyurmak sunma elhak.

ÖZÜRLÜ ENGELLİ

Şimdi özür kelimesi, kişinin öz kusuru olduğunu çağrıştırıyor. Gerçekte öyle değil. Amma ‘bozukluk’ün zarif benzeri tarafı birlikte bulunmayan değil. Kullanılması gereken, olur, belki ‘engelli’dir. Amma mecmu süresince kullanılınca; söz gelimi ‘fiziksel engelli’ tamlaması kulağa okşayıcı gelmiyor.

YAŞLI İHTİYAR

İhtiyar kelimesinden kişinin ‘aciz’, ‘aracısız ayaktan düşmüş’ olduğu sonucuna varabiliriz. Tanımı dahi öyledir. 85 yaşında biri yerine benden ‘yaşlı’ diye niteleyerek bahsedilmesini tercih ederim. Bir birlikte takım yapayım derken, ayn çıkaranlar var. Söz Temsili ‘yaşı geçmiş’ diyenler. Onlar tüm dayaklık!

AKIL BALIĞ GENÇ

Bugünün ergenleri kendilerinden hakeza bahsedilmesine içerliyorlar. Esasen ergenin kamus tanımı ‘Henüz evli olmayan kimesne’ yani serbest demektir. Amma tığ öyle kullanmıyoruz. Gençliği anlatım ederken tıpkı zorlanma halimiz var. Mesela ‘delikanlı’ diyoruz; karşılığı binnetice ‘tüvana kız’ oluyor. Elhasıl, ergen tanımı, bugünkü haliyle akıllıcasına kullanılıyor.

MEHMET ÖZDOĞAN / AKŞAM EZANI INTERNET SİTESİ

Bir Cevap Yazın