Hayri İnönü – Mustafa Sarıgül davası baştan!

Hürriyet’te vadi alan habere bakarak Baylan İnönü, 18 Antrakt 2014 tarihli Özgürlük gazetesinde yayımlanan röportajında, eski Şişli Belediye Reisi Mustafa Sarıgül ’ün kendisini ve eşini ölümle tehdit ettiğini tez etmiş, iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

İddialar konusunda harekete geçerek re ’sen sormaca başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hayri ve Nazlı İnönü ’yü ifadeye çağırmıştı. İnönü çiftti, müddeiumumilik ifadelerinde Mustafa Sarıgül ile oğlu Emir Sarıgül üzerine ‘yıldırma ’ suçlamasıyla sızlanan olmuşlardı. 

Müddeiumumilik, 4 Küçük Ay 2015 tarihinde konuyla ilişkin soruşturmaya yer olmadığına değişmeyen vermiş ve Sarıgül için sav açılmamıştı. 

HAKLI OLDUĞUMU TESCİL ETTİ

Kestirmece bir yıl bilahare Şişli Uray Başkanlığı ’ndan yapılan açıklamayla İnönü – Sarıgül kavgasının bitmediği ortaya artık. Açıklamada, İnönü ’nün  Türe Bakanlığı ’na başvurarak müddeiumumilik kararına itiraz ettiği ve ‘yasa yararına tahrip ’ talebinde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, “Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 3 Ara 2015 ’te savcılığın takipsizlik kararının kanun yararına bozulmasına karar verdi.

Karar, Yargıtay ’ın resmi internet sitesinde yayınlandı” denildi.  Açıklamada, Hayri İnönü ’nün  şu demecine düzlük verildi:

“Henüz önceki birlikte takipsizlik kararının yerinde olmadığını belirtmiştim. Yargıtay, bu kararıyla sahih olduğumu tescil etti. Yanlış sunulan bire bir kararın bozulması hususiyet hesabına yerinde oldu.” ‘Kanun yararına nakız ’, “Başat evet birlikte mahkeme vasıtasıyla sunulan ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen kararların, Yargıtay ’a aksaklık istemiyle gönderilmesi ve davanın açılmasını sağlaması” namına tanımlanıyor. 

Bir Cevap Yazın