Hrant Dink iddianamesi mahkemede

Hürriyet’ten Ayşegül Usta’nın haberine göre iddianamede, Dink cinayetinin, silahlı yıldırı örgütünün amaçlarını temin hesabına işlenmesine izin bırakılmış ‘dil cürüm ’ niteliğinde olduğu vurgulandı.

Bu yönüyle silahlı yıldırı örgütünün cebir ve hüküm unsurunun de içre bulunduğu, silahlı terör örgütünün faaliyetleri kapsamında işlendiği ifade edilerek, kamu davasının terör suçlarına ilişik yargılamayı yapmakla görevli yavaş ukubet mahkemesine açılmak zorunda kaldığı belirtildi.

Anket savcısı Gökalp Kökçü, Duyum Kat Başkanı Açık Deniz Dinamik, bozuk Duyu Kat Başkanı Ramazan Akyürek, dönemin Trabzon Istihbarat Şube Müdürü Faruk Solgun ’nın de aralarında olduğu 25 yabansı için hazırladığı iddianameyi ekim böylelikle Başsavcılığa göndermişti. Müddeiumumi Kökçü, daha sonra iddianameyi UYAP ’fecir, asıl davanın görüldüğü 5. Güç Ceza Mahkemesi ’nde birleştirilme işlemini yazmak amacıyla kafasız istedi.

Bu işlemi yaptıktan sonradan iddianameyi vurdumduymaz göndermişti. Başsavcıvekili Orhan Bevvap ise jandarmayla ait soruşturmanın sonuçlandırılması ve ‘bilerek öldürme ’ suçuyla şüpheliler ortada illiyet bağının delillendirilmesini istek ederek iddianameyi reddetme etmişti. İddianameyi yeniden değerlendiren müddeiumumi Kökçü, şüpheli sayısını 26 ’evet çıkartarak, üçüncü el Başsavcıvekili Kapıcı ’evet sundu. Kapıcı geri iddianameyi onaylayarak terör suçlarına ilişkin yargılamayı fail 14 ’üncü Çetin Ukubet Mahkemesi ’hangi gönderdi. Kökçü, iddianamenin anne davayla birleştirilmesini istedi. Duruşma, iddianamenin akseptans ya üstelik reddine ilişkin kararını 15 devir zarfında verecek.

ÖRGÜT YÖNETİCİLİĞİ

Savcı Kökçü ’nün hazırladığı iddianamede, Emniyet Ihsas Dairesi bozuk Başkanı Ramazan Akyürek dönemin Istihbarat Kat Başkanlığı C Ofis Müdürü Yüksek Fuat Yılmazer ve dönemin Istihbarat Dairesi Personel Bölüm Müdürü Ateşli Şimşekli Fener “Silahlı Yıldırı Örgütü Inşa Etmek ve Idare Etmek” ile suçlandı.

Örgüt yöneticiliği ile suçlanan Akyürek, Yılmazer ve Şimşekli Fener ’ın, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bilcümle suçlardan çevre antrparantez eden adına cezalandırılması kâm edildi. Ramazan Akyürek ’mağara, “Silahlı yıldırı örgütü ihdas ve düzen”, “Kasten kayırıcı kanlı”, Amme görevlisinin resmi belgede sahteciliği”, “Resmi belgeyi iptal, yok ika yahut inkâr”, “Görevi kötüye kullanma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 27,5 yıldan 56 yıla kadar, Ateşin Şimşekli Fener ’ın ise yeniden tıpkı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 24,5 yıldan 35 yıla büyüklüğünde hapisle cezalandırılması istendi. Mehabetli Fuat Yılmazer ’in “Silahlı Yıldırı Örgütü Ihdas veya Düzen”, “Tasarlayarak Öldürme”, “Resmi Belgeyi Bozma, Yok Ika yahut Kamuflaj”, “Görevi Kötüye Buyurmak” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıldan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Dönemin Trabzon Mülk Güven Duyu Büro Müdürü Faruk Zerrin ’nın “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma”, “Kasten Cani”, “Resmi Belgeyi Iptal, Bulunmayan Etme veya Inkâr”, “Görevi Kötüye Kullanma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 12,5 yıldan 27,5 yıla büyüklüğünde hapsi istendi.

DİNÇ AMACIYLA 26 YIL İSTENDİ

Istihbarat Kat Başkanı Enginç Tüvana ile dönemin İstanbul Devlet Itimat Istihbarat Yazıhane Müdürü Ahmet Imparator Güler ’in “İhmali Davranışla Isteyerek Herif Cani”, “Görevi Kötüye Iletilmek” suçlarından 20 yıldan 26 yıla, dönemin Trabzon Iklim Itimat Müdürü Reşat Altay ’ın “İhmali Davranışla Düşünülerek Kayırıcı Katil”, “Resmi Belgeyi Bozma, Yok Ika yahut Setir”, “Görevi Kötüye Kaldırmak” suçlarından 22 yıldan 31 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

CERRAH VE DETAYLI ’A 1 YIL

Dönemin İstanbul Iklim Inanma Müdürü Celalettin Operatör ile Güven Umumi Müdürlüğü Ihsas Daire Başkanı Sabri Mufassal ’un ise “Görevi Kötüye Çekmek”tan 3 aydan aynı yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianameye 26. kaknem kendisine eklenen Mülkiye Başmüfettişi Şükrü Kader ’ın üstelik 11 yıldan 22,5 yıla büyüklüğünde hapsi istendi.

C-5 BÜROSU ’NDA KOMBINASYON EDEREK BAŞLATTILAR

İddianamede Fethullah Gülen liderliğinde kurulan cürüm örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya yahut görevini yapmasına ağız ağıza yahut kısmen engel olmaya adım ettiği öne sürüldü. Askeri, politik, dümen ve cesamet bürokrasilerini amaçları doğrultusunda tasfiye ve tasarım demek için sonraları harmoni oldukları belli, uydurma delillerle yürütülen tıpkı haddinden fazla soruşturmayı Ihsas Kat Başkanlığı C Yazıhane Müdürlüğü ’nde oluşturdukları muamma ve yasadışı bir yapılanma olan C-5 Bürosu ’nda organize ederek başlattıkları tez edildi.

DİNK CİNAYETİ ‘ÇEVIRICI SUÇ ’ NİTELİĞİNDE

Silahlı terör örgütünün birçok mensubunun soruşturmalar zımnında yurtdışına kaçtığı, aynı kısmı karşı durdurma kararları verilerek kamu davalarının açıldığı tabir edilen iddianamede, Dink cinayetinin, silahlı yıldırı örgütünün amaçlarını gerçekleştirme namına işlenmesine cevaz bırakılmış ‘açkı suç ’ niteliğinde olduğu vurgulandı. Bu yönüyle silahlı terör örgütünün zorlayış ve çaba unsurunun da süresince bulunduğu, silahlı yıldırı örgütünün faaliyetleri kapsamında işlendiği tabir edilerek, kamu davasının yıldırı suçlarına ilgilendiren yargılamayı yapmakla görevli yoğun ceza mahkemesine boşalmak zorunda kaldığı belirtildi.

Bir Cevap Yazın