HÜRRIYET İÇİNDEN “SATIŞLAR” SÜRÜYOR!…

“Geçen hafta Kültürlü Doğan beni çağırdı ve görevimi bildiri etti. Ben Genel Eser Yönetmeni’nden (Ertuğrul Satma’den bahsediyor) hiçbir şeyi saklamadım bugüne büyüklüğünde. Görüşeceğimi birlikte biliyordu. Amma musahabe sonunda hangi olduğunu sorunca ilk kez yalan söyledim. Ayrıksı bir şeyden bahsettim. Çünkü Okumuş Bey hakeza olmasını istemişti. 20 yıl süresince bu görevi hakkıyla adına getiren Ertuğrul Satma’e da kendisinin söylemesi doğrudur. Peşi Sıra çarşamba günü da Vuslat Hanım’la görüştüm. Umumi bir görüşmeydi, tezce anında Ziyalı Doğan’la konuştuğumuz konuların tıpkı benzeriydi. Vuslat Hanım’la dahi paylaştığım amacıyla size de açıklamamda tıpkısı engel yok. Ilk önceliğim, personel bazında olacak. Tıpkısı takım nekais görüyorum. Bunlara isterseniz mufassal ayar diyebilirsiniz. gelişmemiş tebeddülat yapacağız. On Paralık istemesek birlikte belki büyük tadilat da yapabiliriz. 20 yıl umumi eser yönetmenliği fail Ertuğrul Koca’den sonra bu görevi devralmak kıytırık benzeri molekül değil. 53 yaşımda bu görevi devraldım, ben bile 20 sene yaparım diyerek aynı iddiam gayrimümkün. Buna yaşım de elvermez. Hürriyet’in şu anki yayın politikasının değişmeyeceğini söyleyebilirim. Çünkü filhakika bizim okuyucu kitlemiz bu gazeteyi böyle yaptığımız amacıyla bizi okuyor. Çok özel benzeri okur kitlemiz var. O on paralık değişmiyor. bir örnek vereyim:

AKP iktidarının yöneticilerinin oturduğu Çukurambar’dahi sunu çok Hürriyet okunuyor ve bildirme acele Özgürlük bitiyor. Hürriyet, apayrı benzeri yerde ve kendisine rakip gösterilenleri tekrar kendisi çıkarıyor. Ancak imdi rakip kendisine gösterilenleri, oldukları seviyede göreceğiz. Bize bahis atanları, tirajları oranında değerlendireceğiz. Zira biz yukarıdayız ve bize yankılanmak isteyenler her ant olduğu kabil bizi taşlamaya devam edecektir. Ancak lazım görmediğimiz polemiklerden ırak duracağız. Yerimizde ve dimdik ayakta durmaya ilgi göstereceğiz. Kültürlü Doğan ve Vuslat Hanım’la görüşmelerimizde, Hürriyet’in bulunduğu meydan üzerine hiçbir bastırık olmadığını gördüm. Özgürlük’in işaret politikasıyla ilgilendiren değme uymazlık talepleri olmadı. Bana hakeza benzeri fariza verdiler ve iyi bire bir gazeteyi henüz mebzul bire bir yere getirmemi istediler. Hayatımda temas antlaşma Özgürlük yazı işleri masasının hususi bir yeri vardır ve bu masanın etrafında oturan kişilerin gelgel duyduklarından eminim. Ego bile bu masada oturmaktan herhangi bir zaman şeref ve gurur duydum.”

Bir Cevap Yazın