Hüseyin Hür Arslan: ‘Yabancı Dilin Önemi (4)’

ALTAY AÇKI GRUBUNUN ÜYELERİ: TÜRKÇE- MOĞOLCA -TUNGUZCA VE JAPONCA İLE KORECE

Altay Araç Ailesi’nin üyeleri ise Türki ve Moğolca ile Tunguzca ve Mançuca’dır. Mançuca, Çin’in doğusundaki Mançurya ülkesinde konuşulan benzeri dildir. Kubilay Konak ve torunlarının hâkimiyet sürdüğü Çin’deki Moğol hanedanı tıpkısı ayrıksı nısıf göçer ve haddinden fazla ferah atlı okçu olan Mançular aracılığıyla yıkılmıştır. Steven Spielberg’in önemli filmi Son İmparator’üstelik izlediğimiz Mao’nun al devriminden esbak son Çin İmparatoru üstelik bir Mançu idi. Bittabi güzelce Çinlileşmişti ama yine birlikte saray muhafızları ve gâh bürokratlar Mançurya’daki köylerden seçilirdi. Bazı bilgi adamları Tunguzca ve Mançucanın veya çabucak Tunguzca’nın Altay değil da Ural ailesinden olduğunu savunmaktadır. Bazıları Mançurca’nın Tunguzca’nın bire bir kolu olduğunu ya da Tunguzca-Mançuca Miftah Grubu denmesi gerektiğini antrparantez bu grubun Altayca yani Türkçe ve Moğolca namına Korece ve Japonca ile münasebetli olması gerektiğini söylemektedir.

Kısaca bilgelik adamlarının kelle karışıklığı bitmeme etmekte ve değme halükarda Japonca, Korece, Mançuca, Tunguzca hassaten Fince ve Macarca ne büyüklüğünde kabul etmeseler bile bir şekilde bizimle aynı çevirici ailesine karışma oluyor. Ayrımsız bilcümle yolların Roma’evet çıkması üzere.  Bittabi bu ülkelerin az daha hepsinin Batılılarca engelleme altında olması da eski teorinin çürütülmesine yol açıyor. Zaman Japonya halen ABD işgali altındadır. Japonya’nın ordusu yoktur sadece Günahsız Defans Kuvveti denilen bizdeki cingöz gibi kısıtlı bire bir ordusu vardır. Ülkede kip çok şişman ÇAKER askeri üssü vardır. Kezalik Kore da öyledir. Kore Savaşı sonrası ülkeye yerleşen ÇAKER ordusu katiyen ayrılmamıştır. Kore’üstelik MEMLUK üslerinin kurulmasından sonraları Hristiyanlığın genişlik kebir diyanet haline gelmesi manidardır. Mançurya doğrusu asırlardır Çin işgalindedir. Ölçülü Asya-Altay-Ural-Sibirya bölgesindeki Türk ve Tunguz halkları ile Karelya hala Acımasız egemenliğindedir. 20 sene öncesine kadar Estonya bağımsız milletvekili değildi ve Macaristan ayrımsız Şark Bloku ülkesi idi. Finlandiya ise asırlar boyu Moskof işgali altında muammer, 2. Acun Savaşı sonrası vareste olsa bile 1980’lere büyüklüğünde ülke az daha nısıf Sosyalist aynı biçimde yönetiliyordu. Kısaca Hint Avrupa Dili mütekellim olgun adamlarının bu dillerin birbiriyle akraba olmadığını sav etmeleri de normaldir. Ne balaban bir Türk dilcisi hangi da bu ülkelerin kendine ilgili dünya çapında bir lingustik uzmanı vardır. Ural-Altay Açar Ailesi’nin üyelerinin dilleri üzerine nazariye istikbal sürenler bütün Hint Avrupa Araç Ailesi’nin üyeleri olmuştur.

Son kendisine günümzeki gâh araştırmalar göstermiştir kim Korece ve Japonca Ural Altay Ailesi’nin üyeleridir. Ancak bazı bunların Altay kimi Ural üyesi olduğunu söylemektedir. Tıpkısı bambaşka hane bilimci ise Japonca’nın İzole Açki Ailesinden olduğunu akseptans etmektedir. Şu aynı gerçektir kim tıpkı Türk Japonca bir kelimeyi henüz önceki duyuşta telaffuz edebilir. Japonca ve Korece bellemek ve bahsetmek tığ Türkler için kolaydır. Yegâne sorun bu dillerin haddinden fazla pres bire bir abece olan Çin alfabesini kullanmalarıdır. Gene Ural -Altay kurgu ailesinin tıpkısı şanssızlığı: Bu diller de ayrımsız apayrı büyük miftah olan Çince’nin alfabesini kullanmakta ve kişi dillerine akıllıca milli tıpkı alfabeden mahrum oldukları üzere Koreli ve Japon çocuklar okulda çok zorlanmaktadır. Japon ve Koreli öğrencilerin ortak dertleri çok dokunaklı ders yüküdür. Bu ibret yükünün temeli ise aslında kendi dillerine makul olmayan tıpkısı alfabeyi bellemek amacıyla caba çok çabalama sarfetmeleridir.

HÜSEYİN ÖZGÜR ARSLAN’IN CERRAR YAZISININ TAMAMINI BURAYA TIKLAYARAK OKUYABİLİRSİNİZ…

Bir Cevap Yazın