Ilmek o siteyi kapattı, soruşturma başlattı!..

Hürriyet’te yer düzlük habere göre Ilmek konuyla ait aynı açıklama yaparken, geniş şümullü benzeri soruşturmanın de başlatıldığı öğrenildi. “Kült İşleri Faziletli Kurulumuzun hakeza tıpkısı fetvası banko olmamıştır, olamaz, imkânsız” diyen Ankara Diyanet İşleri Yüksek Yerleşmiş Başkanı Ekrem Bahadır, ”Dini Soruları Cevaplandırma Platformu ’nu her tür istismarı engel olmak üzere bugünden itibaren durdurmak zorunda kaldığımızı üzülerek bildirmek isterim’‘ dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı adına fetva veren “Kült İşleri Erdemli Müesses Dini Bilgilendirme Platformu” resmi genel ağ sitesine mevrut tıpkı soruyu, toplumsal medyada kaba tepkilere hastalık olmasının peşi sıra kaldırmıştı.

Soru, “Katışıksız kızını öperken şehvet duymanın nikaha etkisi olur mu?” şeklindeydi.

Dini Bilgilendirme Platformu ’nun sayfasında ise bu soruya şu şekilde yanıt verilmişti:

“Babanın kişi temiz kızını öperken kösnü duyması durumunda nikahının hangi olacağı üzerine düşünce ayrılığı vardır. Bazen mezheplere göre, babanın şehvetle kızını öpmesi ya bile şehvetle ona sarılmasının nikaha ayrımsız etkisi yoktur (bkz. İbn Rüşd, Bidayetü ’l-Müctehid, Mısır 1975, II, 33; İbn Kudame, el-Muğni, VII, 486; İbn Cüzey, halk-Kavaninü ’l-Fıkhiyye, 138). Hanefilere göre ise; babanın, kızını şehvetle öpmesi, kızına şehvetle sarılması yerinde, kızın annesi bu babaya yasak peki. Fakat bu çeşit akıbet doğuracak tutmanın, teni tenine değerek olması, evet dahi altının sıcaklığını iletecek kadar uzun tıpkısı örtüden olması gerekir. Sorumluluk elbisesinden sara, evet da vücuduna bakıp düşünerek şehvet hissetmek, bu tür benzeri haramlık oluşturmaz. Antrparantez kızın, 9 yaşından büyük olması gerekir. Kösnü duymanın işareti, erkeğin organında aynı uyanış, uyanıksa uyanışının artması, kadının de kalbinin heyecanla çarpmasıdır (Merğinani, umum-Hidaye, I, 192; Mevsıli, halk-Ihtiyar, III, 109).”

Tepki çeken soruya sunulan bu yanıt daha sonraları genel ağ sitesinden çıkarıldı.

DİYANET AÇIKLAMASI: ‘KENDİSİNİ YURTTAŞ YERINE KOYARAK PLATFORMA ISTIFHAM SORUP…’

Sorunun ve verilen cevabın genel ağ üzerinde hemencek yayılmasının peşi sıra Kült ’deri bahis hakkında izah geldi.

Izah şöyle:

”Bugün (dün) gâh genel ağ sitelerinde Ilmek İşleri Faziletli Yerleşmiş Başkanlığı Dini Bilgilendirme Platformu ’na dayandırılarak verilen ifadeler ve bu çerçevede metinde meydan düz düşünce ve ahlaktan mahrum görüşler Diyanet İşleri Efdal Kurulumuza ve Başkanlığımıza isnat edilemez.

Elektronik ortamda cins hile ve desiselerle, muhtelif söz oyunlarıyla, kendisini yurttaş yerine koyarak platforma soru sorup aldığı cevapları dahi tağyir ederek, bunu Başkanlığımızı itibarsızlaştırmanın tıpkı yöntemi adına buyurmak tek karın ve vicdan marifetiyle kabul edilemez.

Ara Sıra iletişim araçları kuruluşları yoluyla bu cins sapkın, munfasıl yorum ve değerlendirmelerin hep bir topluma Başkanlığımızın görüşü namına arz edilmesi hiçbir ahlaki temelle ve duyarlılıkla ilişkilendirilemez.

söz konusu haberle ilgili namına bütün kanuni haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

KELEŞ: ‘SORUŞTURMA BAŞLATILDI’

Ankara Din İşleri Erdemli Oturmuş Başkanı Ekrem Keleş dahi, “Kült İşleri Faziletli Kurulumuzun böyle benzeri fetvası kesinlikle olmamıştır, olanaksız, olanaksız” dedi.

Kült İşleri Başkanı Mehmet Kör ’in talimatıyla şümullü tıpkısı anket başlatıldığını belirten Keleş, “Alınan asayiş hizmeti raporuna göre Diyanet işleri Yüksek Kurulumuzun sitesi serencam günlerde mütehammil çokça saldırıya maruz kalmıştır. Başkanlığımızın ana umde ve prensipleriyle tamamen antagonizma oluşum eden, Başkanlığımıza ve makro dinimiz Islamiyet ’a müteveccih damarlı matlup monte etmek amacıyla planlanan bu incelik ve töre dışı sabotajın sorumluları yer kısa zamanda belirleme edilerek, adalete tasdik edilecektir. Dini Soruları Cevaplandırma Platformu ’nu seçme tip istismarı önlemek amacıyla bugünden itibaren kapatmak zorunda kaldığımızı üzülerek beyan etmek isterim” diyerek konuştu.

Bir Cevap Yazın