‘İntikam’ elbet alınacak?..

Şimdi Çukurca baskınının peşi sıra Reisicumhur Abdullah Gül, “öç” diyor.

Haddinden Fazla majör benzeri apayrı ifadesi henüz var Cumhur Reisi Gül ’ün:

“…Bunlara (Yıldırı örgütüne) yataklık edenler, beygir koşturmalarına punt verenler birlikte neticelerine katlanırlar…”

Cumhurbaşkanı ’nın ifadesine bakarak, PKK terör örgütüne arkalama ve karyola fail, geri hizmet bindi sağlayanların bile cezalandırılmasının öngörüldüğü anlaşılıyor.

PKK ’nın yanısıra kim yada kimleri cezalandırmayı düşünüyor Türkiye?

Haddizatında PKK yatakçılarının kim yahut kimler olduğunu bundan sonra sokaktaki âdem birlikte biliyor.

Zaman özellikle üstelik iri saldırılar, baskınlar amacıyla 50 – 100, bazı bazı daha fazla sayıda, kilolu silahlarla mücehhez yıldırıcı gruplar nereden geliyor?

Kuzey Irak ’tan…

Tamam terör örgütünün eğitim bilimi merkezleri askeri kampları, zırh ve cephane depoları nerede?

Esasen Şimal Irak…

Terör örgütü nereden irsal ve dalavere ediliyor?

Yıldız Irak ’taki Işık bölgesinden…

Örgütün elebaşıları da bu bölgede yaşıyor. Ecnebi konuklarını, gazetecileri bu bölgede kabul ediyor.

Kapsamlı operasyonlarda yaralanan teröristlerin çoğunun Kuzey Irak ’taki muhtar Kürt yönetiminin denetimindeki sağlık tesislerinde tedavilerinin yapıldığı üstelik biliniyor.

Özeti şu:

Örgütün ve teşekkül elebaşılarının yatağı Kuzey Irak ’taki azade yıldırı üsleri. Yataklık yapanlar ise birincisi bu bölgenin, yani Kürdistan Köy Muhtarı Kürt Bölgesi yönetimi, yani Sevinçli Barzani Yönetimi.

İkincisi Merkezi Irak yönetimi…

Üçüncü, ama sunu önemlisi ise mektep çocuğu aheste akın haberinin duyulması üstüne olayı ilk lanetleyen Sefirikebir ’nin ülkesi. Yani Irak ’taki işgalci bunaltıcı olan BENDE…

Olur Türkiye hangi yapacak?

Reisicumhur Gül ’ad sözünü ettiği öç bittabi alınacak?

Bu konuda geri sabahtan akşama kadar Cumhurbaşkanı ’nından Başvekil ’a, aykırılık liderlerine ve terör uzmanlarına kadar hızlı hızlı herkesin hamasi nutuklarını dinledi Türkiye kamuoyu.

Kesin ve azrail öneri, MHP Umumi Başkanı Ululuk Bahçeli ’den geldi.

Öteden beri sınırötesi esmer harekatıyla Çırağ ’e Türk Bayrağı dikilmesini öneren Cesamet Bahçeli geçkin de ezcümle şunu önerdi:

n Sınırlarımız içerisinde terörün güç olduğu bölgelerde Olağanüstü Hal car edilsin

n Sınırötesi Askeri Harekatla Mum özellikle koyulmak üzere Yıldız Irak ’taki yıldırı yuvaları namevcut edilsin

n Cızık bölgesinde Asayiş Kuşağı oluşturulsun…

Hükümet bu önerileri akseptans edecek mi?

Müfit…

Alelhusus da Olağanüstü Çözme önerisinin kabul görmesi gibi değil. Hükümet, terörle mücadeleyi normal demokratik herkes ve alışılagelen ünsiyet kuralları çerçevesinde sürdürmeye azimli.

Sınırötesi yağız harekatı ise zaten ayrımsız süreden beri hükümetin üstelik gündeminde. Mahsus önümüzdeki günlerde karaca harekatı gerçekleştirilecek.

Fakat bu sefer düşünülen kara harekatının, bugüne büyüklüğünde yapılan örneklerinden çokça farklı olacağı söyleniyor.

“Şiddeti haddinden fazla ağır sıklet olacak, haddinden fazla yavaş aynı tecziye olacak” diyor konuştuğumuz hükümet kaynakları.

Bu kaynakların verdiği bilgiye göre, önümüzdeki süreçte terörle mücadelenin esas hatları şu şekilde olacak:

“sınır dışı harekat, sadece kamuoyunu doyurmak amacıyla süsleyici benzeri eylem olamaz. Bacanak antagonist herkesi şaşırtacak ölçüde faal ve tehlikeli olacak, bölücü örgüte nihai darbe özelliği taşıyacak. Amma beraber bir tane tasavvur bu mümteni. Öncelikle devlet sınırları içerisinde bildik, tesbit edilen terör yuvaları, tıpkısı iki hafta önce PKK ’nın içerdeki arz eke üslerinden biri olan Kavaklı yuvası gibi teker teker imha edilecek.

Gâh devlet ve kaymakamlık merkezlerinde aynı süreden beri düğümlü olan amme düzeninin sağlanması amacıyla gerekenler yapılacak. Celal otoritesi kesinlikle üretim edilecek. KCK operasyonları genişletilecek, sivil halkın arasına karışmış olan yıldırıcı unsurlar ayıklanacak…”

Hasıl o ki yağız harekatı amacıyla Ankara çıktı zaman sayıyor.

Düşünülen bu kara harekatıyla gelişigüzel terörle uğraş ayrımlı ayrımsız format kazanacak.

İşin askeri boyutu öne çıkacak. Amma sunma azından mevcut durumda hükümet, askeri operasyonların yanısıra demokratikleşme ve sağ açıklık politikasını birlikte sürdürmeye kararlı gözüküyor.

Bilal Korkulu

Bir Cevap Yazın