İşverene çare gibi aranjman!

Sabah’ta saha düzlük habere göre hükümet, işverenin yükünü hafifletmeye çevrilmiş evvel adımı attı. 31 Fasıla’ta dolacak sigorta primi işveren hissesinin Aylakçılık Fonu’ndankarşılanmasına ilgili süre Kabine kararı ile 5 sene elan uzatıldı. Karara göre, 31 Mabeyin 2020 tarihine büyüklüğünde işe alınan beherglas sigortalı üzere istenen şartların sağlanması halinde SGK primlerinin yüzdelik 20.5’luk kısmı aylaklık fonu yoluyla karşılanacak.

EN HADDINDEN FAZLA KADIN VE ÇOLUK ÇOCUK

BAHIS KONUSU isteklendirme uygulaması, 2011’dahi yürürlüğe girmişti. Uygulama,18 yaşından büyük ve 29 yaşından amiyane rical ile 18 yaşından büyük kadınların işgücüne katılımını çoğaltmak, eskimemiş istihdam yaratılmasına özendirmek ve çalışanların yetkinliklerini artırarak etkisiz kalma risklerini budamak üzere devreye alınmıştı. İstihdam artırıcı teşvik uygulamasının süresinin uzatılması asgari ücretin maliyetinin tartışıldığı bir dönemde işverene ilaç kadar geldi.

İŞVERENDEN BÜTÜN SICAKLIKÖLÇER

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hikmet Tanrıverdi, teşvik süresinin uzatılmasının çok olumlu olduğunu belirterek, “Elan evvel sektörün faydalandığı bir uygulamaydı. Bir şekilde devam etmesini kıvançla karşılıyoruz. Bu aplikasyon, işsizliğin azaltılması, etkin sayısının artırılması açısından kebir. Umarım yıpranmamış minimum ecir belirlenirken üstelik işverene kimi teşvikler verilir” dedi. TGSD Başkanı Itibar Fayat ise, kararın kendilerini rahatlatacağını belirtti.

YETKİYİ KULLANDILAR

4447 Sayılı Kanun’un Eğreti 10’uncu maddesinde, sigorta primlerinin çalıştıran hisselerine ilişik tutarlarının Avarelik Sigortası Fonu’ndan karşılanması teşvikinden faydalanma süresi 31 Fasıla 2015’te doluyordu. Kanunla Hükûmet’na bu süreyi 5 sene sürdürme yetkisi tanınmıştı. Hükümet bile bu yetkisini kullanarak bu teşviki 2020 yılına büyüklüğünde uzatmış oldu. Kanunda sevgili doküman ve nitelikler dolayısıyla destek unsurundan yararlanabilmek amacıyla sigortalıların ehil oldukları mesleksel yeterlik, mesleksel ve maharet yetişek veren itidalli yahut efdal öğretim kurumları yahut Türkiye Hareket Kurumu’nca planlı işgücü yetiştirme kurslarına ait belgelerde tamlanan meslek ya dahi alanlarda işe alınmaları ve/yahut çalışıyor olmaları gerekiyor. Isteklendirme kapsamında çalıştıran hissesine ilişik primlerin fondan karşılanabilmesi üzere, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilişik adına mahiye prim ve hizmet belgelerini kanuncu süresi içerisinde SGK’ya vermesi ister. Antrparantez işverenin Içtimai Asayiş Kurumu’na prim borcu bulunmaması gerekiyor.

YENİ İSTİHDAM SAĞLAR

MÜSİAD Başkanı Başarmış Olpak, söz konusu kararın işveren yükünün azaltılması ve istihdamın artırılması açısından muhteşem olduğunu söyledi. Primlerini ahenkli ödeyen şirketlere sunulan bu 5 puanlık indirimle işverenin ödediği yüzdelik 20.5’lik oranın yüzdelik 15.5’e düşürüldüğünü tamlayan Olpak, “Bu teşvikin uzatılmaması yüklülük yaratacaktı. Bu önlenmiş oldu. Çalıştıran maliyeti artmadığı için eskimemiş istihdam bile olacak” dedi. 

Bir Cevap Yazın